Albanian

# Article Title
1 Evolucioni: Shkencë E Mirë? — Evolution: Good Science? (Albanian)
2 Mos u përgjigjni—Përgjigjuni! — Don't answer—do answer! (Albanian)
3 Krijimi: “Ku është prova?” — Creation: 'Where's the proof?' (Albanian)
4 Deklarata e Besimit — What we believe (Albanian)
5 Konfuzimi me kopjimin — Copying confusion (Albanian)
6 Racizmi Evolucionar — Evolutionary racism (Albanian)
7 Tha Kalvini: Zanafilla thotë ç’do të thotë — Calvin said: Genesis means what it says (Albanian)
8 Udhëheqës kishe, qëndron kundër evolucionit! — Church leader against evolution (Albanian)
9 Ja përse shumica e shkencëtarëve besojnë se bota është e vjetër — Why most scientists believe the world is old (Albanian)
10 Zbulimi i Përgjithshëm dhe i Veçantë — General and Special Revelation (Albanian)
11 Ringjallja dhe Zanafilla — The Resurrection and Genesis (Albanian)
12 Mosha e Tokës: 101 evidenca për moshën e re të Tokës dhe të universit — Age of the Earth (Albanian)
13 Basti i Paskalit — Pascal's wager (Albanian)
14 Si e krijon Zotin truri juaj?! — How your brain creates God? (Albanian)
15 Evidenca për një botë të re — Evidence for a Young World (Albanian)
16 Diamantët: miku më i mirë i krijimbesuesit — Diamonds: a creationist's best friend (Albanian)
17 Binjaket me dy ngjyra — Two-tone twins (Albanian)
18 Behemothët e tunxhtë të peshkopit Bell! — Bishop Bell's brass behemoths! (Albanian)
19 Një predikues rrugor thotë që krijimi ‘është çështja kyç’ — Street preacher says creation 'is the issue' (Albanian)
20 Metamorfoza e pashpjegueshme e insekteve — Inexplicable insect metamorphosis (Albanian)
21 Evidenca të arta për Përmbytjen e përshkruar tek Zanafilla — Golden evidence of the Genesis Flood (Albanian)
22 Kërkimet e fundit e ‘vënë në bisht’ teorinë për bishtin e palloit — Peacock tail tale failure (Albanian)
23 Përdhunimi dhe Evolucioni — Rape and evolution (Albanian)
24 A krijoi Perëndia jetë në planetë të tjerë? — Did God create life on other planets? (Albanian)
25 Pemë suedeze, më të vjetra sesa universi? — Swedish trees older than the universe? (Albanian)
26 Formimi natyralist i planetëve - tejet i vështirë — The naturalistic formation of planets exceedingly difficult (Albanian)
27 Lajmi i mirë! — Good news (Albanian)
28 Nëse e besoni apo jo–toka është e re! — Believe it or not—the earth is young! (Albanian)
29 Këta çojnë ungjillizimin e krijimit nëpër rrugë! — Taking creation evangelism to the streets! (Albanian)
cat: 29
Product added to cart.
Click store to checkout.
In your shopping cart

Remove All Products in Cart
Go to store and Checkout
Go to store
Total price does not include shipping costs. Prices subject to change in accordance with your country’s store.