Slovak

# Article Title
1 Vyvrátenie evolúcie-Kapitola-1-Evolúcia-a-stvorenie-veda-a-náboženstvo-fakty-a-predsudky — Refuting Evolution chapter 1 (Slovak)
2 Pôvodný „neznámy‘ boh Číny — The original unknown god of China (Slovak)
3 Mýtus plochej Zeme a kreacionizmus — The flat-earth myth and creationism (Slovak)
4 Zážitky blízkosti smrti? Čo si o tom majú kresťania myslieť? — Near death experiences? What should Christians think? (Slovak)
5 Je možné byť kresťanom a zároveň evolucionistom? — Is it possible to be a Christian and an evolutionist (Slovak)
6 „Vaničková‘ archa — The bathtub ark (Slovak)
7 Podvod evolúcie veľryby — Whale evolution fraud (Slovak)
8 Žijúce fosílie: silný argument podporujúci stvorenie. — Werner living fossils (Slovak)
9 ‘To nie je veda’ — Its not science (Slovak)
10 Náboženská podstata evolúcie — The religious nature of evolution (Slovak)
11 Ten citát!-o chýbajúcich prechodných fosíliách — That quote!-about the missing transitional fossils (Slovak)
12 G.K. Chesterton: Darvinizmus je „útok na samotné myslenie‘ — G.K. Chesterton: Darwinism is An attack upon thought itself (Slovak)
13 Vyvrátenie evolúcie kap. 9 Je vysvetlenie dizajnu legitímne? — Refuting Evolution chapter 9: Is the design explanation legitimate? (Slovak)
14 Vyvrátenie evolúcie 2 kap. 11 Evolúcia sexu — Refuting Evolution 2 chapter 11: Argument: Evolution of sex (Slovak)
15 Evolúcia mnohobunkových organizmov: čo je potrebné? — Multicellularity (Slovak)
16 Dizajn v živých organizmov (motory: ATP syntáza) — Design in living organisms (motors: ATP synthase) (Slovak)
17 Definovanie pojmov — Defining terms (Slovak)
18 Vlak evolúcie prichádza — The evolution trains a-comin (Slovak)
19 Stratený v preklade — Genetic code intelligence (Slovak)
20 Pôvod života — Origin of life (Slovak)
21 15 otázok pre zástancov evolúcie — 15 questions (Slovak)
cat: 283
Product added to cart.
Click store to checkout.
In your shopping cart

Remove All Products in Cart
Go to store and Checkout
Go to store
Total price does not include shipping costs. Prices subject to change in accordance with your country’s store.