Albanian
Page 1 of 3 (29 articles)
Evolucioni: Shkencë E Mirë?
1K Views
Mos u përgjigjni—Përgjigjuni!
Mos u përgjigjni—Përgjigjuni!
By Ken Ham
2K Views
Krijimi: “Ku është prova?”
Krijimi: “Ku është prova?”
By Ken Ham
2K Views
Konfuzimi me kopjimin
Konfuzimi me kopjimin
By Alexander Williams
2K Views
Deklarata e Besimit
Deklarata e Besimit
By anon
5K Views
Racizmi Evolucionar
Racizmi Evolucionar
By Carl Wieland
2K Views
Tha Kalvini: Zanafilla thotë ç’do të thotë
Tha Kalvini: Zanafilla thotë ç’do të thotë
By Jonathan Sarfati
4K Views
Udhëheqës kishe, qëndron kundër evolucionit!
Udhëheqës kishe, qëndron kundër evolucionit!
By Johan Kruger
2K Views
Ja përse shumica e shkencëtarëve besojnë se bota është e vjetër
Ja përse shumica e shkencëtarëve besojnë se bota është e vjetër
By Russell Humphreys
2K Views
Zbulimi i Përgjithshëm dhe i Veçantë
Zbulimi i Përgjithshëm dhe i Veçantë
By Dominic Statham
2K Views
Ringjallja dhe Zanafilla
Ringjallja dhe Zanafilla
By Lita Cosner
2K Views
Mosha e Tokës
Mosha e Tokës
By Don Batten
9K Views

Would you like to translate CMI materials?

If you are interested in translating materials from our website and/or from Creation magazine, the Journal of Creation or one of our publications (eg. The Creation Answers Book, Stones and Bones, 15 Reasons to Take Genesis as History etc.), please read our translation guidelines and then contact our Translations Facilitator to get the process started.