Albanian
Page 1 of 3 (29 articles)
Evolucioni: Shkencë E Mirë?
2K Views
Mos u përgjigjni—Përgjigjuni!
The allegedly contradictory Bible verses Proverbs 26:4 and 5 are a dilemma, showing how to answer fools.
By Ken Ham
2K Views
Krijimi: “Ku është prova?”
Historia e Biblës është e nevojshme kur duke argumentuar kundër evolucionistët, për shkak të rolit të presupozimeve / aksiomat.
By Ken Ham
2K Views
Konfuzimi me kopjimin
Poliploid nuk përbën informacion të ri gjenetik. Dyfishimi i ADN-së ekzistuese nuk i ndihmon evolucionin.
By Alexander Williams
2K Views
Deklarata e Besimit
Deklarata e Besimit
Deklarata e Besimit të Krijimit Ministries International (CMI), duke detajuar besimet, doktrinat, fenë, parimet e CMI.
5K Views
Racizmi Evolucionar
Darvinizmi dhe evolucioni nxit racizmin dhe gjenocidin kundër aborigjenëve australianë.
By Carl Wieland
2K Views
Tha Kalvini: Zanafilla thotë ç’do të thotë
Tha Kalvini: Zanafilla thotë ç’do të thotë
By Jonathan Sarfati
4K Views
Udhëheqës kishe, qëndron kundër evolucionit!
Prof. Piet Strauss, moderator për Kishës së Reformuar Holandeze në Afrikën e Jugut, ka marrë një qëndrim publik kundër evolucionit dhe për pagabueshmërinë e Biblës.
By Johan Kruger
2K Views
Ja përse shumica e shkencëtarëve besojnë se bota është e vjetër
Pse shkencëtarët besojnë se bota është e vjetër
By Russell Humphreys
2K Views
Zbulimi i Përgjithshëm dhe i Veçantë
Ideja se natyra është libri 67 i Biblës, në praktikë, rezulton në Shkrimi qenë nënshtruar në përfundime të gabueshëm shkencore.
By Dominic Statham
2K Views
Ringjallja dhe Zanafilla
Ringjallja dhe Zanafilla
Zanafilla është themeli i Ungjillit dhe në qendër të Pashkëve, sepse ajo shpjegon origjinën e çdo gjëje që Krishti erdhi për të korrigjuar.
By Lita Cosner
2K Views
Mosha e Tokës
Relevarea o vârstă fragedă a pământului și a cosmosului.
By Don Batten
10K Views

Would you like to translate CMI materials?

If you are interested in translating materials from our website and/or from Creation magazine, the Journal of Creation or one of our publications (eg. The Creation Answers Book, Stones and Bones, 15 Reasons to Take Genesis as History etc.), please read our translation guidelines and then contact our Translations Facilitator to get the process started.