Share 0
Share
A- A A+
View in English
The Creation Answers Book
by Various

US $14.00
View Item
By Design
by Dr Jonathan Sarfati

US $15.00
View Item
The Greatest Hoax on Earth?
by Dr Jonathan Sarfati

US $15.00
View Item
Christianity for Skeptics
by Drs Steve Kumar, Jonathan D Sarfati

US $17.00
View Item
Refuting Compromise, updated & expanded
by Dr Jonathan Sarfati

US $15.00
View Item
Evolution's Achilles' Heels
by Nine Ph.D. scientists

US $14.00
View Item

Ropa z řas

‘Kaše’ z řas se během minut mění na surovou ropu

 a
Přeložil Pavel Kábrt (kreacionismus.cz)

algae

Vědci ze Spojených států vypracovali způsob, jak přeměnit řasy na surovou ropu za méně jak 60 minut. Směs řas a vody, připomínající spíše hrachovou polévku, je vystavena teplotě 350 °C a tlaku 20 miliónů pascalů, což rozloží řasy na ropu a plyn. Vědci zjistili, že asi 80 až 90 % vody činí ‘kaši’ z řas pro proces přeměny nejlepší.

Takto vytvořená surová ropa, stejně jako ta z ropných studní, může být rafinována na letecké palivo, benzín, naftu a další produkty, a plyn může být přeměněn na zemní plyn s rozličným použitím, jako je vaření či vytápění domácností nebo pro pohon aut.1

Desítky let byla rozšířena víra, že ‘fosilní paliva’, jako jsou ropa či plyn, potřebují ke svému vzniku z řas a rostlin (a dalšího pohřbeného organického materiálu—viz poznámku níže) milióny let, poté, co byly pomalu zachyceny v horninách a vystaveny zemské teplotě a tlaku po ohromně dlouhé věky.

Jenže teď už víme, že milióny let nejsou pro vznik ropy a plynu potřebné. Tento průmyslový proces (u kterého nejsou zapotřebí žádná chemická činidla) ukazuje, že teplota a tlak jsou dostačující faktory ke vzniku ropy v ultrakrátké době. A jak teplota, tak i tlak, jsou ‘přirozeně’ k dispozici, když je organický materiál pohřben2 hluboko v zemi, k čemuž muselo dojít ve velkém měřítku v době celosvětové potopy popsané v Genesis. Tisíce let, které od té doby uběhly, jsou víc než dostačující k vyprodukování obrovských fosilních zásob, které dnes nalézáme.

Je pozoruhodné, že pro přeměnu řas na ropu jsou potřebná velká množství vody. Fakta naznačují, že některé naše zásoby plynu a ropy pocházejí z ohromných ploch vodních květů řas existujících během rok dlouhé celosvětové potopy, což byl důsledek vulkanické aktivity, která změnila chemickou rovnováhu i teplotu vody. Jak víme, k vodnímu květu z řas dnes dochází v důsledku stresu prostředí. Ohromná kvanta řas mohla být katastroficky pohřbena uvnitř sedimentárních nánosů během Potopy—před asi 4 500 roky.

Je to docela trapné, že kdykoli se objeví důkazy, že fosilní paliva nepotřebují ke svému vzniku ohromné časové věky, objeví se v médiích titulky typu ‘Na procesy, které zde trvají jen minuty, potřebovala příroda celé milióny let’.

Pochází veškerá surová ropa z pohřbených rostlin či řas?

Courtesy of Pacific Northwest National Laboratory crude-oil
Kaše z řas
Courtesy of Pacific Northwest National Laboratory slurry
Kaše z řas a surová biogenní ropa

Téměř jistě nikoli. Některé zásoby ropy, zvláště ty z Venezuely, obsahují velká množství vanadia; o těch se věří, že pocházejí na prvním místě z nahromadění mořských organizmů, zvláště z měkkýšů.

Mějte na mysli, že pohřbená vegetace, vystavená teplotě a tlaku, se nejprve může změnit na uhlí, které rovněž vznikne ve velmi krátké době. Uhlí se může přeměnit na ropu, je-li vystaveno dalším vysokým teplotám a tlakům. Příkladem jsou zásoby ropy v australském průlivu Bass Strait, které nesou chemické znaky toho, že pocházejí z geograficky blízkých zásob hnědého uhlí blízko Gippsland. Věří se, že zásoby ropy se tam tvoří právě v současnosti, v důsledku zatlačování uhelných ložisek hlouběji do země. 3

Také máme důkazy k domněnce, že se některá ropa tvoří přímo z metanu, plynu hluboko v zemi. Některá ropná ložiska se nalézají ve vyvřelých horninách, ve kterých zřejmě žádná vegetace nebyla uložena. Jedna z teorií mluví o činnosti mikrobů, jako jednom z možných faktorů pro vznik ropy. 4

Odkazy a poznámky

  1. Rickey, T., Algae to crude oil: Million-year natural process takes minutes in the lab, pnnl.gov, 17 December 2013. Zpět.
  2. Thus preventing ongoing exposure to oxygen, which would result in decomposition, not oil formation. Zpět.
  3. Snelling, A.A., The recent origin of Bass Strait oil and gas, Creation 5(2):43–46, 1982; creation.com/bass-gas. Zpět.
  4. Wieland, C., Oil not always a ‘fossil fuel’, Creation 32(2):56, 2010; creation.com/oil-not-always-fossil. Zpět.

Související články

Další čtení


Derek C. wrote: “This is an awesome website. As a Christian who’s finally just turning my life over to God (for good), I needed somewhere to look for answers when I had no one to ask.” Help keep the ‘awesome’ going! Support this site

Comments closed
Article closed for commenting.
Available only from day of publication.
Copied to clipboard
12033
Product added to cart.
Click store to checkout.
In your shopping cart

Remove All Products in Cart
Total price does not include shipping costs. Prices subject to change in accordance with your country’s store.