Explore
Also Available in:

Starověký Egypt potvrzuje: Genesis je historií

by
Přeložil Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

Tento krátký článek byl z archivu našeho časopisu odstraněn na žádost autora v lednu 2021.

Autor sděluje: „Článek byl neúmyslně zavádějící a v několika ohledech nepřesný, vysledovatelný převážně jen ke dvěma citovaným zdrojům. Jedním z nich je „Kniha Sothis“, dnes všeobecně považovaná za pseudepigraf, o které se myslelo, že byla napsána cca 300–500 po Kristu, přeložil ji Georgius Syncellus cca 810 po Kristu. Kniha nebyla napsána egyptským knězem zvaným Manetho, jak se tvrdilo. Toto bylo odhaleno v časopise Journal of Creation CMI čtyři roky poté, co byl zveřejněn můj článek.[1] Nicméně beru na sebe odpovědnost (a je mi to líto) za nepřesností v článku, ať už byly způsobené z jakékoli příčiny.“

    1. Sibley, A. Datování událostí v Babylonu s odkazem na Pelega a Joktana, Journal of Creation 31(1):80–87, 2017, page 83; creation.comhttps://dl0.creation.com/articles/p099/c09926/J31_1_80-87.pdf.