Explore
Also Available in:

Thomas Nagel—ateista, který si dovolil zpochybnit materializmus

Recenzent odhaluje důvod, proč je tak mnoho akademiků rozzlobeno na jednoho ze svých lidí

podle
přeložil David Mašek (kreacionismus.cz)

Thomas-Nagel
Filozof Thomas Nagel je pod palbou útoků za zpochybňování materialismu.

Filozof Thomas Nagel, který vážně zpochybnil materialismus ve své knize Mysl a Kosmos1 (Mind and Cosmos), je stále středem pozornosti rozohněné debaty.

Na sněmu filozofů a vědců, kterého se účastnili Daniel Dennett a Richard Dawkins, se sympozium o naturalismu zvrhlo v naprostý útok na Nagela, profesora práv a filozofie na newyorkské univerzitě.

Nagelovo tvrzení, že materialistické chápání přírody je mylné, bylo příliš velkým soustem pro účastníky sympozia, jak tvrdí Andrew Ferguson, vedoucí redaktor The Weekly Standard.

V článku zvaném „Heretik“ Ferguson rozebíral, co se stalo na sympoziu a také se zamyslel nad tím, proč Nagelova kniha tolik naštvala jeho kritiky.2

Fergusonův článek je podnětné čtení, pokládá zkoumavé otázky o materialismu obecně a přitom občas s humorem rýpe do filozofů a vědců.

Nejprve nebylo Nagelovo jméno na sympoziu vůbec zmíněno, dokud Dennett neřekl, že někteří filozofové „odmítli včlenit naturalistické závěry vědy do svých filozofických myšlenek a nepřestávali si pohrávat s překonanými myšlenkami, jako jsou morálka a někdy dokonce i duše.“

Fergusonův popis scény je zábavný:

A bylo to tu! Ten Tom Nagel, jehož Mysl a Kosmos už působil zmatek mezi filozofy v Anglii a Americe.

Dennett si povzdychl při zmínce jeho jména, spíše v lítosti než v hněvu. Zdá se, že ho znechucení přešlo a nahradila to rezignace. Podíval se na stůl.

“Ano,” řekl Dennett, “je to tak.”

Okolo stolu, za zvuku bzučícího PowerPointu, jakoby všichni vydali smutný povzdech – hluboký filozofický povzdech.

Tome, ó Tome … Jak jsme jen ztratili Toma …

Ferguson dál rozebírá, proč jsou akademici, vědci a filozofové na Nagela rozhořčeni kvůli jeho údajnému, jak to jeden nazval, „mizernému uvažování“.

Všímá si pár narážek:

„Thomas Nagel je v této věci naprosto nedůležitý,“ napsal někdo. „Je to idiot, který si sám protiřečí,“ myslí si jiný.

Ferguson je daleko otevřenější než Nagelovi kritici, ale zároveň se v následující poznámce pevně drží pravověrného evolučního pohledu:

Nemusíte být biblický fundamentalista, kreacionista mladé země nebo nadšenec pro inteligentní plán – já nejsem ani jedno – abyste shledali Mysl a Kosmos osvěžujícím.

Ferguson byl zaujat tím, co považuje za Nagelův vyzývavý přístup:

Jeho výchozí předpoklady jsou v dnešním intelektuálním prostředí radikální: Pokud materialistická, neodarwinistická ortodoxie odporuje zdravému rozumu, pak je to varovné znamení proti té ortodoxii, ne proti zdravému rozumu. Pokud nás řetězec úvah vede k popírání očividného, měli bychom dvojnásobně prověřit tento řetězec úvah, a to dřív, než se vzdáme toho očividného.

Ferguson výstižně podotýká:

Nagelovi hákliví kritici ho obvinili z útoku na vědu, zatímco ve skutečnosti jde o útok na nevědecké použití materialismu.

Avšak takovéto pozorování by Fergusonovi žádné přátele v táboře Dennet/Dawkins nezískalo:

Aplikován za hranicí své vlastní použitelnosti jakožto vědecké metody, je materialismus, jak Nagel podotýká, zcela očividně absurdní. Mysl a Kosmos může být chápán jako rozřířená parafráze Orwellova známého výroku: „Aby mohl člověk věřit takovýmhle věcem, musí patřit k inteligenci: běžný člověk by takovým bláznem být nemohl.“

Z toho, co Ferguson napsal a z námitek Darwinových obhájců z celého světa, je jasné, že ať už jste členem jakékoliv evoluční smetánky – akademické, vědecké nebo filozofické – musíte stát ukázněně v lati a o ničem nepochybovat.

Odkazy a poznámky

  1. Nagel, T., Mind & Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Most Certainly False, Oxford University Press, 2012. Návrat k textu.
  2. Ferguson, A., The Heretic. Who is Thomas Nagel and why are so many of his fellow academics condemning him?, weeklystandard.com/articles/heretic_707692.html, 25 March 2013. Návrat k textu.