Explore
Also Available in:

Kompromis

autor Dan Lietha i Stacia Byers
tłumacz Anna Filipek

Wielu ludzi mówi, że Ziemia istnieje od około 4,6 miliarda lat. Wierzą, że ludzie pojawili się na Ziemi jakieś dwa miliony lat temu. Niektórzy przyjmujący te założenia myślą, że zgadza się to także z tym, czego Biblia uczy o początkach.

10704-compromise

Jaka jest prawda?

Po pierwsze, uważne studium zapisu historii w Biblii pokazuje, że Ziemia ma tylko parę tysięcy lat, nie miliardów. Jezus powiedział również, że istoty ludzkie były na ziemi „od początku” (Marka 10,6), nie pojawiły się miliony lat po początku.

Po drugie, pogląd, że Ziemia (i jej „zapis skamieniałości”) ma setki milionów lat niszczy poselstwo ewangelii. Boże skończone stworzenie było „bardzo dobre” pod koniec szóstego dnia (1 Mojżeszowa 1,31). Śmierć weszła do tego doskonałego raju po tym, jak Adam nie posłuchał Bożego nakazu. Było to karą za grzech Adama (1 M 2,16–17; 3,19; Rzymian 5,12–19). Ciernie pojawiły się, kiedy Bóg przeklął glebę z powodu grzechu Adama (1 M 3,18).

Śmierć pierwszego zwierzęcia miała miejsce, kiedy Bóg zabił przynajmniej jedno zwierzę, przelewając jego krew, aby zrobić okrycia dla Adama i Ewy (1 M 3,21). Jeśli „zapis skamieniałości” Ziemi (wypełnionej śmiercią, chorobą i cierniami) kształtował się przez miliony lat, zanim pojawił się Adam (i zanim zgrzeszył), wówczas śmierć nie byłaby już dłużej karą za grzech. Śmierć, „ostatni wróg” (1 Koryntian 15,26), choroby (takie jak rak) i ciernie byłyby częścią pierwotnego stworzenia, które Bóg nazwał „bardzo dobrym”. Nic takiego! Jasnym jest, że „zapis skamieniałości” uformował się jakiś czas po tym, jak Adam zgrzeszył, a nie wiele milionów lat przed tym zdarzeniem.

Po trzecie, procesy używane przez niektórych naukowców do wyznaczania wieku Ziemi opierają się na założeniach sięgających przeszłości, których nie można udowodnić. A wiele metod daje wyniki, które i tak wskazują na „młodą Ziemię”!

Prawdą jest, że Biblia daje nam prawdziwą historię Ziemi – ma ona tylko parę tysięcy lat, nie miliardów!