Explore
Also Available in:

Ateizm potrzebuje ewolucji

Czy ewolucja ‘wynika’ z faktów?

autor
tłumacz Andrew Ostapowicz

freeimages.comAtheism-needs-evolution

Kwestia pochodzenia pozwala tylko na dwie możliwości. Albo wszechświat powstał samorzutnie, albo nie. Jeśli tak, to musiała zajść jakaś kosmiczna ewolucja, by wytłumaczyć obecny stan rzeczywistości. Jeśli nie, to musi istnieć Stwórca. Nie ma trzeciej możliwości.1

Wielu ludzi jest przekonanych, że ewolucja opiera się na analizie twardych faktów, które jasno udowadniają ewolucję jako rzeczywisty proces poprzez całą historią. Jak powiedział arcy-ewolucjonista Richard Dawkins:

Mamy miliony ponad miliony dowodów, których żadna rozsądna osoba nie może w ogóle dysputować.2

Jednakowoż, każdy musi mieć punkt wyjściowy dla swych przekonań o pochodzeniu, założenie przyjęte bez dowodu, czyliaksjomat. Nawet jeśli ktoś powie, że jego przekonanie jest rezultatem analizy zbioru faktów które prowadzą do pierwotnego punktu wyjściowego, pozostaje jednak fakt, że u korzenia jego systemu wierzeń zawsze istnieje jakiś punkt wyjściowy, którego nie można dalej oprzeć na jakimś dowodzie.

Ewolucjonista Michael Ruse wyznał to, gdy stwierdził:

Ewolucja, podobnie jak religia, oznacza przyjęcie pewnych metafizycznych założeń, których na jakimś poziomie nie można udowodnić empirycznie.3
Kwestia pochodzenia pozwala tylko na dwie możliwości. Albo wszechświat powstał samorzutnie, albo nie. Nie ma trzeciej możliwości.

Kwestia pochodzenia (skąd się wszystko wzięło) pozwala tylko na dwie możliwości. Albo wszechświat powstał samorzutnie, albo nie. Nie ma trzeciej możliwości. Jako abstrakcyjny przykład, jeśli ktoś powie „Ja wierzę w ‘A’”, a kto inny zapyta „Dlaczego?” i zapytany odpowie, „Ponieważ ‘B’”, nie może jednak powtarzać tego w nieskończoność (nieskończenie się cofać). Można przejść przez cały alfabet (ponieważ ‘C’, ponieważ ‘D’ itd.), ale prędzej, czy później, będzie się musiał zatrzymać i powiedzieć, „Ja w to wierzę, ponieważ wierzę”. Na koniec dotrzesz punktu w którym nie możesz uzasadnić swego wierzenia żadnym innym wierzeniem – inaczej to wierzenie staje się ‘ostatecznym’ wierzeniem.

Skoro tylko ktoś przyjmie określony punkt wyjściowy wszystkie inne dane zostają przefiltrowane przez ten punkt wyjściowy dając mu jego światopogląd.4

Ewolucja „wynika” z ateizmu

Dla ateisty punktem wyjściowym jest czynna wiara w propozycję ‘Nie ma Boga’ (a-theos), pomimo rewizjonistycznych twierdzeń, że to tylko brak wiary w Boga. Jeśli takie przekonanie jest naszym punktem wyjściowym, to jakie mamy logiczne wytłumaczenie i jaką interpretację ogólnych obserwowalnych faktów (wszechświat, ziemia, różnorodność form żywych, los człowieka itd.)?

5 punktów wierzeń ateistycznych

 1. (Naturalizm) Oczywiste jest, że trzeba przyjąć wiarę, iż wszystko powstało przez procesy naturalistyczne, gdyż ostatecznym założeniem jest, że nie ma umysłu, ani inteligentnego projektodawcy, ‘ręki na sterze’ odpowiedzialnej za istnienie.

 2. (Od prostego do złożonego) Idea powstania naszego wszechświata od razu w jego obecnej formie jest nie do przyjęcia. Musiały więc w czasie zajść i nadal muszą zachodzić niezliczone zmiany w materii. Procesy te musiały spowodować, że materia od prostej zmieniła się w złożoną.

 3. (Długi czas) Aby wytłumaczyć ogromną różnorodność wszystkiego w naszym wszechświecie, wszystkie te procesy musiały zająć ogromnie długi czas.

 4. (Istoty ludzkie są samorzutnymi przypadkami) Istoty ludzkie musiały powstać przez naturalne, niesterowane procesy, tak więc nie jesteśmy w żadnym sensie specjalni oprócz tego, że jesteśmy na ‘szczycie łańcucha pokarmowego’. Jakiekolwiek poczucie moralności, czy etyki, jest częścią naturalistycznego rozwoju, nie jest więc w żaden sposób absolutem.

 5. (Ewolucja) Ostatecznym wnioskiem jest, że wszystko czego doświadczamy jest rezultatem procesu, który można określić jako ‘samo-stwarzanie’.5 (Zauważ, że pomimo niedorzeczności idei ‘samo-stwarzania’ [gdyż coś nie może nic zrobić zanim zaistnieje], nowi ateiści, jak Lawrence Kraus aktualnie proponują taki naukowy nonsens.

Wszystkie zasadnicze elementy ogólnej teorii ewolucji to po prostu logiczne rezultaty filozoficzne podstawowego konceptu ateizmu zastosowanego do świata w którym żyjemy.

Wszystkie zasadnicze elementy ogólnej teorii ewolucji (kosmologicznej, geologicznej, chemicznej, biologicznej i ewolucji człowieka) to po prostu logiczne rezultaty filozoficzne podstawowego konceptu ateizmu zastosowanego do świata w którym żyjemy.

Wszystkie te wnioski można wywieść z prostego ogólnego przekonania, że Bóg nie istnieje (ateizmu), zanim weźmie się pod uwagę jakiekolwiek dowody fizyczne. Od tego momentu każdy obserwowany fakt może zostać zinterpretowany zgodnie z tym poglądem. Te zaś mogą zostać powiązane tak, by stworzyć historię wszechświata popierającą te przekonania. Te ostateczne aksjomaty wyjściowe pozostawały takie same poprzez historię. Idea ewolucji nie jest nowoczesnym konceptem. Starożytni Egipcjanie, Babilończycy, Hindusi, Grecy i Rzymianie wszyscy posiadali idee milionów lat i/lub ewolucji biologicznej w swych wierzeniach bez dostępu do faktów pospolicie wskazywanych jako dowody ewolucji (kolumna geologiczna, DNA, dobór naturalny, datowanie izotopowe, skamieliny hominidów itd.)

Jako przykład bliższy naszych czasów, ateistyczny dziadek Karola Darwina, Erasmus Darwin opublikował naturalistyczne wytłumaczenie świata (w swej książceZoonomia [1794]), na 65 lat przed Karolem. Włączało to ideę, że ziemia została utworzona przez kosmiczna eksplozję, życie zaczęło się w morzu, stało się stopniowe coraz bardziej skomplikowane, by ostatecznie stać się człowiekiem i że wszystko to zajęło miliony lat. Zauważ, że wszystkie te założenia zostały wyprowadzone bez powszechnie wskazywanych dziś przez ewolucjonistów ‘dowodów’.

Dlaczego zaczynać od konceptu ateizmu?

Biblia mówi, że nieodrodzony człowiek jest zbuntowany przeciw Bogu. Najwyższym stopniem odrzucenia danej osoby jest zaprzeczenie jej istnienia (stąd powiedzenie „dla mnie nie istniejesz”). Podobnie niektórzy odrzucają Boga do tego stopnia, że zaprzeczają Jego istnieniu. Jak twierdził [nie]sławny ateista Friedrich Nietzsche „Bóg jest martwy”.

Choć niektórzy poprzez całą historię deklarowali się jako ateiści, koncept ten zawsze uważany był za wątpliwy przez wnikliwych myślicieli (prawdopodobnie z powodu naukowej i filozoficznej nielogiczności i oczywistych wskazań moralnych tego systemu). Na przykład Sir Isaac Newton (niewątpliwie największy naukowiec wszystkich czasów) powiedział kiedyś:

„Opozycja przeciw pobożności to ateizm w wyznaniu i bałwochwalstwo w praktyce. Ateizm jest tak bezsensowny i wstrętny dla ludzkości, że nigdy nie miał zbyt wielu zwolenników.”6

Niektórzy mają mylne pojęcie, że ewolucja sama w sobie jest ‘naukową’. Ale to nie naukowcy po prostu natychmiast przyjęli ewolucyjne teorie Karola Darwina. Raczej przyjęli je ci, którzy (niezależnie od tego, czy byli nastawieni naukowo, czy też nie) byli naturalistami sceptycznie nastawionymi do Biblii i ci początkowo poparli Darwina.

Opozycja przeciw Darwinowi przyszła natychmiast ze strony wielu świetnych naukowców, włączywszy takich jak fizyk James Clerk Maxwell (założyciel elektromagnetyzmu),7 Louis Pasteur (pionier szczepień i odkrywca zasadniczego prawa biologii [biogenezy]),8 Lord Kelvin (pionier termodynamiki i telegrafu trans-atlantyckiego),9 i Louis Agassiz (założyciel nowoczesnej geologii lodowcowej. Ci wszyscy odrzucili Darwina.

Sławny matematyk, astronom i członek Królewskiego Stowarzyszenia Sir John Herschel określił to pogardliwie jako prawo ‘higgledy-piggledy’ (idiom oznaczający nieład).10 Richard Owen, kierownik Departamentu Historii Naturalnej Muzeum Brytyjskiego tak zgniewał Darwina swymi sprzeciwami, że Darwin na koniec wyznał, iż go nienawidzi!11 William Whewell, sławny filozof nauki (autor dzieła ‘The History of Inductive Sciences’) zakazał umieszczenia dzieła DarwinaO Pochodzeniu Gatunków w bibliotece uniwersytetu w Cambridge. Cały szereg brytyjskich geologów trzymających się Pisma Świętego także odrzucił Darwinizm i jego ‘miliony lat’ historii ziemi.

Wielu uznało Darwinizm w rzeczy samej za nie-naukowy. Profesor Johann H. Blasius, dyrektor Książęcego Muzeum Historii Naturalnej w Braunschweig, w Niemczech, powiedział w wywiadzie: „Rzadko kiedy czytałem naukowe dzieło. które zawierało tak szeroko zakrojone stwierdzenia poparte tak małą liczbą faktów. Darwin próbuje pokazać, że gatunki tworzą się z innych gatunków.”12,13

Z drugiej strony, to osoby same siebie określające jako „wolno-myśliciele”, jak Charles Lyell, który pragnął „uwolnić naukę od Mojżesza”,soi-disant agnostyk Thomas Huxley, notoryczny fałszerz Ernst Haeckel,14 (który już miał głęboko zakorzenione anty-biblijne idee co do pochodzenia i nienawidził biblijną opozycję do rasizmu), którzy gorliwie popierali książkę Darwina. Nawet ci z duchownych, którzy wcześnie przyjęli teorie Darwina (jak teistyczny ewolucjonista Asa Gray i rasistowski teolog Charles Kingsley) wydawali skłaniać się ku naturalistycznym interpretacjom stworzenia przed przyjęciem Darwinizmu.

Od początku owocnego naukowo okresu średniowiecza, aż do około 200 lat temu światopogląd Zachodu głównie opierał się na chrześcijaństwie, na historii biblijnej i na konceptach prawa i moralności, które z nich wynikały. Dziś sprawy wyglądają zupełnie inaczej, ponieważ chrześcijaństwo i Biblia zostały całkowicie usunięte z życia ludzi. Nauczanie oparte na Biblii, a nawet popieranie moralności biblijnej są dosłownie zakazane w wielu miejscach, a jedynym poglądem na kwestię pchodzenia nauczanym w większości szkół państwowych jest ewolucja.

Łatwo więc zrozumieć, dlaczego tak wielu wierzy dziś w teorię ewolucji, skoro państwowe szkoły i media w całym Zachodzie nauczają wrażliwe dzieci przedstawiając ją jako ‘fakt’ i ‘naukę’. Doszło to do takiego stopnia, że ewolucyjne nauczanie stało się samo-powtarzającym się konceptem. Ponieważ idee ewolucjonistyczne popierają naturalistyczne światopogląd, raczej niż teistyczny, powoduje to iż wielu (nawet spośród tych, którzy wyrośli w domach wierzących w Boga) dochodzi do wniosku, że ateizm jest prawdą i przyjmują to jako swój punkt wyjściowy.

Jednak ewolucja wcale nie wynika z ‘faktów’. Dobrze byłoby przyjrzeć się na nowo punktom wyjściowym ateizmu. Owe rzekome ‘dowody’ używane, by popierać ateizm poprzez ewolucję nie składają się w całość (jak to pokazuje nasza nowa zbierająca uznanie książka – i DVD –Achillesowe Pięty Ewolucji). Zaczynając z biblijnego punktu widzenia, to co widzimy w Bożym świecie zgadza się z tym, co widzimy w Jego Słowie, bez potrzeby na ‘czynniki zamydlające’ tak powszechne w ewolucyjnych wytłumaczeniach pochodzenia.

Powiązane artykuły

Więcej do czytania

Przypisy

 1. Zauważ, że ewolucja teistyczna (idea, że Bóg użył ewolucji dla stwarzania) nie jest rzeczywiście trzecią możliwością, gdyż nadal postuluje Stwórcę jako podstawę istnienia. Wróć do tekstu.
 2. "The Genius of Charles Darwin(Episode 3): Richard Dawkins, Channel 4 (UK), Monday 18th August 2008. Wróć do tekstu.
 3. Kompletną transkrypcję przemówienia można znaleźć online: arn.org/docs/orpages/or151/mr93tran.htm and in print in: Young, C.C. and Largent, M.A., Evolution and Creationism: A Documentary and Reference Guide, pages 253–260. Wróć do tekstu.
 4. Można oczywiście zmienić punkt wyjściowy. Wróć do tekstu.
 5. Zauważ, że istnieje wiele nazw i proponowanych mechanizmów dla ogólnego konceptu ‘ewolucji; Darwinian evolution, Neo-Darwinian evolution, Punctuated Equilibrium, Chaos theory itd. Jestnawet ewolucjonizm płaskiej ziemi! Wróć do tekstu.
 6. Principia, Book III; cited in; Newton’s Philosophy of Nature: Selections from his writings, p. 42, ed. H.S. Thayer, Hafner Library of Classics, NY, 1953. Wróć do tekstu.
 7. Lamont, A., James Clerk Maxwell (1831–1879), Creation 15(3):45–47, 1993; creation.com/maxwell. Wróć do tekstu.
 8. Lamont, A., Louis Pasteur (1822–1895), Outstanding scientist and opponent of evolution, Creation 14(1):16–19, 1991; creation.com/pasteur. Wróć do tekstu.
 9. Woodmorappe, J., Lord Kelvin revisited on the young age of the earth, Journal of Creation 13(1):14, 1999; creation.com/kelvin. Wróć do tekstu.
 10. Bowlby, J., Charles Darwin: A new life, W.W. Norton & Company, New York, p. 344, 1990. Wróć do tekstu.
 11. Darwin, F., Seward, A.C. (Ed.), More letters of Charles Darwin, Vol. 1, pp. 226–228, 1903 as cited in Bowlby, p. 352. Wróć do tekstu.
 12. Director Blasius interview: “Evolution is only a Hypothesis”, 1859, cited in Braunschweiger Zeitung, 29 March 2004. Wróć do tekstu.
 13. Wieland, C., Blast from the past, creation.com/blasius, 16 June 2006. Wróć do tekstu.
 14. van Niekerk, E., Countering revisionism—part 1: Ernst Haeckel, fraud is proven, J. Creation 25(3):89–95, 2011; part 2: Ernst Haeckel and his triple-woodcut print, J. Creation 27(1):78–84, 2013. Wróć do tekstu.

Helpful Resources

Evolution's Achilles' Heels
by Nine Ph.D. scientists
US $17.00
Soft cover
Christianity for Skeptics
by Drs Steve Kumar, Jonathan D Sarfati
US $17.00
Soft cover
The Greatest Hoax on Earth?
by Dr Jonathan Sarfati
US $16.00
Soft cover