Explore
Also Available in:

Ateism behöver evolution

Härleds evolutionism från fakta?

Skrivet av  Översatt av Erik Johansson

Publicerat den: 1 januari 2015 (GMT+10)

Atheism-needs-evolution

Det finns bara två möjliga svar vad gäller ursprungsfrågan (var allting kommer ifrån): antingen uppstod universum av sig självt, eller så gjorde den inte det. Om den uppstod av sig själv måste någon form av kosmisk evolution ha skett för att kunna förklara verkligheten. Om inte måste det finnas en Skapare bakom det. Det finns inget tredje alternativ.1

Många verkar vara övertygade om att evolutionsteorin är baserad på analys av kalla fakta som klart och tydligt bevisar att evolutionen har varit en verklig process genom historien. Såsom ärke-evolutionisten Richard Dawkins sagt:

Det finns miljoner och åter miljoner bevis som ingen förnuftig människa kan förneka.2

Varje människa har dock en ultimat utgångspunkt av tro vad gäller ursprungsfrågan, ett antagande som helt enkelt accepteras som sant utan bevis, ett axiom. Även om någon säger att deras yttersta utgångspunkt är ett resultat av en analys av en samling fakta som lett dem till denna utgångspunkt så kvarstår faktum att roten av deras trossystem alltid kommer ha en utgångspunkt för vilket det inte finns några bevis.

Evolutionisten Michael Ruse erkände precis detta när han påstod:

Evolution, i likhet med religion, involverar vissa a priori eller metafysiska antaganden som vid en viss punkt inte kan bevisas empiriskt.3

Som ett abstrakt exempel, låt oss anta att någon säger ”Jag tror A”, och någon annan frågar ”Varför?” och de då svarar ”På grund av B”, så kan de inte fortsätta besvara så i all evighet (oändlig regress). Man kan köra igenom hela alfabetet (på grund av C, på grund av D, etc.), men förr eller senare så måste de stanna upp och säga ”Jag tror det för att jag tror det”. Man kommer oundvikligen nå en punkt där du inte kan rättfärdiga din tro med någon annan tro – annars blir den tron den ”ultimata” tron.

När väl en person har antagit en specifik utgångspunkt så kommer all information vanligtvis passera genom detta ”filter”, vilket ger upphov till dennes världsåskådning.4

Evolutionism ”härleds” från ateism

För ateisten så är utgångspunkten den aktiva tron i påståendet ”Det finns ingen Gud”, (a-theos), i motsats till revisionism som påstår att det endast handlar om en frånvaro av tro på Gud. Om man utgår ifrån denna startpunkt, vad skulle den logiska tolkningen och förklaringen av generella fakta som vi observerar (Universum, Jorden, livets mångfald, mänsklig erfarenhet, etc.) bli?

5 punkter om ateistisk tro

 1. Naturalism. Uppenbarligen måste man tro att allting har uppstått genom naturalistiska processer, för det ultimata antagandet är att det inte finns något medvetande, ingen intelligent skapare eller ”ledande hand” som är grunden för all existens.
 2. Simpelt till komplext. Att tro att vårt universum, med all sin enorma komplexitet, kunde uppstå i sitt kompletta tillstånd är helt enkelt otänkbart. Därför måste det ha skett, och förmodligen ske, otaliga förändringar hos materia med tiden. Dessa processer måste ha förorsakat materia från att gå från simpelt till mer komplext.
 3. Djup tid. För att kunna förklara den mångfald av företeelser i vårt universum måste dessa processer ha ägt rum under en enorm mängd av ”djup” tid.
 4. Människor är autonoma tillfälligheter. Människor måste ha uppstått genom naturliga processer utan någon ledning, vilket innebär att vi inte är speciella på något annat vis än att vi är ”på toppen av näringskedjan”. All moral och etik är bara en del av vår naturalistiska utveckling och är därmed inte på något vis absolut.
 5. Evolution. Den ultimata slutsatsen är att allting vi upplever är resultatet av en process som skulle kunna kallas ”själv-skapelse”.5 (Observera att även om ”själv-skapelse” i grund och botten är en osammanhängande idé [eftersom inget kan göra någonting innan det existerar] så finns det nya ateister, såsom Lawrence Krauss, som faktiskt framhäver sådant ovetenskapligt nonsens.)

Alltså, alla dessa huvudelement av den Stora Teorin om Evolutionen (kosmologisk, geologisk, kemisk, biologisk och mänsklig evolution) är helt enkelt en logisk, filosofisk härledning av det grundläggande konceptet klassisk ateism tillämpad på världen vi lever i. Alla dessa slutsatser kan härledas från en enkel, generell tro på att Gud inte existerar (ateism), som föregår varje form av influens från specifika, fysiska bevis. Från och med den punkten och framåt kan all fakta man ser tolkas i enlighet med det perspektivet. Dessa skulle sedan komma till att samverka till att skapa en historia om universum som stödjer dessa övertygelser.

Dessa ultimata utgångsaxiom har varit desamma genom historien; evolutionstanken är inte en modern idé. De antika egypterna, babylonierna, hinduerna, grekerna och romarna hade alla föreställningar om miljontals år och/eller biologisk evolution i deras tro utan tillgång till fakta som idag brukar framhållas som evolutionsbevis (geologiska strata, DNA, naturligt urval, datering med radioisotoper, hominiders fossil, etc.).

Som ett mer modernt exempel har vi Charles Darwins ateistiske farfar, Erasmus Darwin, som formulerade och publicerade en naturalistisk förklaring av världen (i hans bok Zoonomia [1794]) ungefär 65 år före Charles. Den inkluderade idéerna att Jorden formades genom en kosmisk explosion, att livet började i havet, blev alltmer komplext och slutligen blev människor och att allt detta hände under miljontals år. Återigen, observera att alla dessa antaganden härleddes utan de vanliga ”bevis” som evolutionister pekar på nuförtiden.

Varför skulle någon ens börja med ateism?

Bibeln säger att människor som inte blivit födda på nytt befinner sig i uppror mot Gud. Den ultimata förkastelsen av en människa är att förneka dennes existens (se ex. det engelska uttrycket ”You are dead to me” [Du är död för mig]). Vissa människor förkastar Gud så till den grad att de förnekar hans existens. Förnekelsen av Gud är ofta sammanfattad genom den (ö)kände ateisten Nietzsches påstående ”Gud är död”.

Trots att vissa människor genom historien har förklarat sig själva vara ateister så har begreppet alltid ansetts vara tvivelaktigt av skarpsinniga tänkare (förmodligen p.g.a. den vetenskapligt och filosofiskt bristande logiken och det systemets uppenbara, moraliska slutsatser). Exempelvis Sir Isaac Newton (otvivelaktigt den mest framstående vetenskapsman som någonsin levt) sa en gång:

Motstånd mot gudsfruktan är ateism i yrke och avgudadyrkan i praktik. Ateismen är så meningslös och motbjudande för mänskligheten att den aldrig fick många bekännare.6

Somliga har det felaktiga intrycket att evolutionen som sådan är ”vetenskaplig”. Men det var inte som så att vetenskapsmän omedelbart omfamnade Charles Darwins evolutionsteori. Det var snarare naturalister och bibelskeptiker (vare sig de var vetenskapligt sinnade eller inte) som stöttade Darwin till att börja med.

Motstånd mot darwinism kom omedelbart från många briljanta vetenskapsmän. Dessa inkluderar fysikern James Clerk Maxwell (upptäckaren av elektromagnetism),7 Louis Pasteur (pionjär gällande immunitet och utvecklare av biologins grundläggande lag [biogenesis]),8 Lord Kelvin (pionjär gällande termodynamik och stillahavstelegrafen)9 och Louis Agassiz (grundaren till modern glaciärgeologi) som alla avvisade Darwin.

Sir John Herschel, berömd matematiker, astronom och ledamot av Brittiska Vetenskapsakademien, avfärdade evolutionsläran som ”the law of higgledy-pigglety”.10 Richard Owen, föreståndare för Naturhistoriska Avdelningen vid British Museum, förargade Darwin med sina invändningar mot hans teori till den grad att Darwin till slut erkände att han hatade Owen!11 William Whewell, känd vetenskapsfilosof (författare av ”The History of Inductive Sciences”), bannlyste Darwins bok från Cambridges bibliotek. Det fanns även en skara av skrifttrogna geologer som avfärdade darwinism och dess åtföljande ”miljontals år” av jordens historia.

Många ansåg darwinism vara högst ovetenskaplig. Professor Johan H. Blasius, direktör vid Ducal Naturhistoriska Museet i Braunschweig, Tyskland, sade i en intervju: ”Jag har även sällan läst en vetenskaplig bok som drar så långtgående slutsatser med så lite fakta som stöd. … Darwin vill påstå att sorter kommer från andra sorter.”12,13

Å andra sidan var det självutnämnda ”fritänkare”, såsom Charles Lyell, som ville ”befria vetenskapen från Mose”, soi-disant agnostikern Thomas Huxley, den notoriske förfalskaren Ernst Haeckel14 (som redan hade djupt antibibliska idéer gällande ursprunget och som hatade Bibelns motstånd mot rasism) som mer än gärna ville stödja Darwins bok. Även de första anhängarna från det teologiska perspektivet (såsom teistiska evolutionisten Asa Gray och den rasistiske teologen Charles Kingsley) hade lutat åt naturalistiska förklaringar gällande skapelsen redan innan de accepterade Darwinismen.

Från början av den vetenskapligt fruktsamma Medeltiden fram till bara 200 år sedan grundades västvärldens huvudsakliga världsåskådning på Kristendomen och de bibliska berättelserna och de begrepp om lag och moral som vuxit fram ur dem. Idag är situationen väldigt annorlunda, med Kristendomen och Bibeln praktiskt taget utkastade från det offentliga livet. Bibelundervisning, och främjande av biblisk moralitet, är bokstavligen olagligt på många platser och bara ett perspektiv gällande ursprung (evolutionism) lärs ut i majoriteten av statliga skolor.

Det är därför inte så svårt att förstå varför så många människor tror på evolutionism idag, eftersom statligt styrda skolsystem och media utöver hela västvärlden lär ut den som ”fakta” och ”vetenskap” för lättpåverkade barn överallt, så till den grad att undervisning om evolution är ett självbevarande koncept. Eftersom evolutionära idéer stödjer en naturalistisk världsåskådning, istället för en teistisk världsåskådning, betyder detta att många (även de som vuxit upp i ett troende hem) drar slutsatsen att ateismen är sann och antar den som sin utgångspunkt.

Men, evolutionism härleds inte från fakta. Det skulle göra människor gott att ompröva ateismens utgångspunkt. De s.k. ”bevisen” som används för att stödja den via evolutionism håller helt enkelt inte vatten (såsom vår nya, prisbelönta bok och dokumentär, Evolutionens Akilleshälar, demonstrerar). Med utgångspunkt från ett bibliskt perspektiv, det vi ser i Skapelsen återspeglar det vi ser i Guds Ord, utan några som helst ”fiffelfaktorer” som är så vanliga i den evolutionära förklaringen av vårt ursprung.

Referenser och noteringar

 1. Observera att teistisk evolution (idén att Gud använde evolutionen för att skapa världen) är inte ett äkta tredje alternativ, eftersom den fortfarande antar att Gud är roten till all existens. Åter till text.
 2. "The Genius of Charles Darwin (Episode 3): Richard Dawkins, Channel 4 (UK), Måndag, 18:e Augusti, 2008. Åter till text.
 3. En fullständig transkription av samtalet finns online på arn.org/docs/orpages/or151/mr93tran.htm och skriftligt: Young, C.C. & Largent, M.A., Evolution and Creationism: A Documentary and Reference Guide, s. 253–260. Åter till text.
 4. Det är givetvis möjligt att ens utgångspunkt ändras. Åter till text.
 5. Observera att det finns många namn och föreslagna mekanismer för den allmänna evolutionsläran: darwinistisk evolution, neo-darwinistisk evolution, punctuated equilibrium (”punkterad jämvikt”), kaosteori, etc. Det finns t.o.m. platt-jord-evolutionism! Åter till text.
 6. Principia, Bok III; citerad ur; Newton’s Philosophy of Nature: Selections from his writings, s. 42, ed. H.S. Thayer, Hafner Library of Classics, NY, 1953. Åter till text.
 7. Lamont, A., James Clerk Maxwell (1831–1879), Creation 15(3):45–47, 1993; creation.com/maxwell. Åter till text.
 8. Louis Pasteur (1822–1895), Outstanding scientist and opponent of evolution, Creation 14(1):16–19, 1991; creation.com/pasteur. Åter till text.
 9. Woodmorappe, J., Lord Kelvin revisited on the young age of the earth, Journal of Creation 13(1):14, 1999; creation.com/kelvin. Åter till text.
 10. Bowlby, J., Charles Darwin: A new life, W.W. Norton & Company, New York, s. 344, 1990. Åter till text.
 11. Darwin, F., Seward, A.C. (Ed.), More letters of Charles Darwin, Vol. 1, s. 226–228, 1903 citerad ur Bowlby, s. 352. Åter till text.
 12. Director Blasius intervju: “Evolution is only a Hypothesis”, 1859, citerad ur Braunschweiger Zeitung, 29:e Mars, 2004. Åter till text.
 13. Wieland, C., Blast from the past, creation.com/blasius, 16:e Juni, 2006. Åter till text.
 14. van Niekerk, E., Countering revisionism part 1: Ernst Haeckel, fraud is proven, J. Creation 25(3):89–95, 2011; part 2: Ernst Haeckel and his triple-woodcut print, J. Creation 27(1):78–84, 2013. Åter till text.

Helpful Resources