Explore
Also Available in:

Atlatl (woomera) a krk volavky

Ukázka počátků biomimetiky?

Napsali a
Přeložil Jakob Haver (kreacionismus.cz)

Publikováno v časopise Creation 40(4):42–43, Říjen 2018
Heron
Volavka na lovu: a) Napjatý postoj, hledání kořisti, b) Přikrčení, příprava k úderu, c) Zcela natažený krk vráží do vody, d) Maximální šplouchnutí, hlava se vrací, e) Úspěšný lov – hostina začíná

Kdykoli archeologové najdou atlatl – jako se to podařilo v severní Africe, Evropě, Asii, Americe a Austrálii – okamžitě v něm rozpoznávají nástroj určený k zesílení účinku při házení kopí. Aztéčtí válečníci v 16. století používali toto zařízení k umocnění hnací síly oštěpů s cílem prorazit brnění španělských dobyvatelů; slovo atlatl ve skutečnosti pochází z jazyka Nahautl, kterým Aztékové mluvili.

Australští domorodí Aboriginci znají toto zařízení jako woomera.1

Atlatl a woomera se obvykle skládají z dříku nebo desky o délce 60-90 cm dlouhé, přičemž jeden konec je upraven k uchopení bojovníkem /lovcem a na druhém konci je důlek nebo háček pro uložení zadního konce kopí nebo dlouhého oštěpu. To při házení zcela zásadním způsobem umocňuje páku ramene a zápěstí, takže kopí nebo oštěp může letět rychleji a déle než obvykle – až 150 km za hodinu a 200 metrů. Podobný princip je možné vidět také u moderních plastových vrhačů míčků, které používají majitelé psů k házení tenisových míčků svým psům.

I když nikdo s jistotou neví, jak atlatl /woomera vznikl, jsou tu mezi házením kopí pomocí atlatlu a způsobem, jakým volavky používají při lovu svůj krk velmi zajímavé podobnosti. Proto se někteří domnívali, že ten nápad pochází ze sledování volavek při lovu.2

To znamená, že pozorovali volavky, jak používají svůj typický postoj „ohnutého krku“ k vytvoření náhlého a smrtícího výpadu směrem na svou kořist (zpravidla to jsou ryby, ale také krabi, obojživelníci a hlodavci) Jedná se o útok shora dolů nebo do strany, což je rychlý, řízený pohyb hlavy a krku, zatímco tělo zůstává nehybné.3

Krk volavky má 20-21 krčních obratlů, přičemž pátý až sedmý je uzpůsoben tak, že dává krku onu charakteristickou smyčku.4 Bodnutí zobákem je umožněno unikátní funkcí, kterou zajišťuje šestý krční obratel. Tento obratel je prodloužený a díky uspořádání svalových spojení na sedmém obratli vytváří pružný závěs. Je to v podstatě svaly ovládaný kloub, takže spolu s uspořádáním ostatních krčních svalů volavkám dovolí, aby si svůj krk složily do tvaru „S“ a potom, „jako blesk“, vyrazily velmi vysokou rychlostí hlavu a zobák dopředu, aby udeřily a ulovily svou kořist.

© alamy.comAborigine-Spear
Australský domorodec používá woomeru.

A tak vidíme, že činnost a funkce šestého obratle krku volavky je stejná, jakou má atlatl /woomera ve spojení s lidským zápěstím. Zvláštní pákový efekt a rychlost, kterou oba případy poskytují, pomáhají dosáhnout stejného cíle: rychlý a přesný pohon ostré střely za účelem ulovení kořisti. Nikdo by neřekl, že atlatl /woomera nebyl záměrně navržen, tak proč ne také charakteristický krk volavky se všemi jeho souběžnými prvky (a mnohé další)?

Bible nám říká, že Designerem všech věcí byl Bůh, Stvořitel nebe a Země – světa, ve kterém ptáci původně nejedli ryby, žáby ani myši (Genesis 1:30). Ve své znalosti budoucích věcí o Pádu Bůh volavce při jejím stvoření očividně poskytl to, co bude v prokletém a padlém světě5 následně potřebovat pro svůj přechod k masité stravě – totiž že velkolepým způsobem navrhl volavce její úžasně výkonný krk.

Atlatl-Mechanics

Odkazy a poznámky

  1. The word was very aptly adopted as a name for the Australian township of Woomera and its nearby Rocket Range—site of launching and testing long-range missiles after WW2. Zpět k textu.
  2. Peters, P., and Sanson, G., Is an aboriginal woomera like a heron’s neck? paperbarkwriter.com, 16 May 2015. Zpět k textu.
  3. Kushlan, J.A., The terminology of courtship, nesting, feeding and maintenance in herons [online], heronconservation.org, 2011. Zpět k textu.
  4. Herons and Bitterns (Ardeidae), encyclopedia.com, 2004. Zpět k textu.
  5. For discussion of the various alternatives (and different ones may have been employed for different kinds of creatures) see chapter 6 “How did bad things come about?” of The Creation Answers Book, creation.com/cab6. Zpět k textu.

Helpful Resources