Explore
Also Available in:

Božić- zašto?

napisao Russell Grigg
preveo Zlatko Madzar

Objavljeno: 25. prosinca 2015. (GMT+10)
Wikimedia CommonsChristmas
Klanjanje pastira, kako ga oslikava nizozemski slikar Zlatnoga doba Gerard van Honthorst 1622. godine 1622.

U većini zapadnjačkih zemalja, dan Božića slavi se 25. prosinca kao tradicionalni rođendan Isusa, iako nitko sa sigurnošću ne zna točan dan Isusova rođenja, premda znamo poprilično dobro kada je On bio ovdje na Zemlji. Biblija kaže: “A kada dođe punina vremena, odasla Bog Sina Svoga” (Poslanica Galaćanima 4:4), znači kako se to dogodilo točno u pravo vrijeme prema Božjemu velikom naumu.

Anđeoske upute

Kad je to pravo vrijeme došlo, Bog je poslao anđela imenom Gabriel mladoj ženi koja se zvala Marija, i živjela u Nazaretu, kako bi joj nagovijestio da će imati sina i neka mu nadjene ime Isus (Evanđelje po Luki 1:26–33). Marija se vrlo iznenadila kad je to čula jer nije bila udana te je tako i bila djevica. Svejedno, anđeo joj je rekao: “ Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to dijete i biti sveto, Sin Božji.”(Evanđelje po Luki 1:35). Jedan od razlog ovome jeste da kad je Isus živio na Zemlji, On ne samo da je bio u potpunosti čovjek, nego je isto tako On bio i utjelovljeni Bog.

Božji se anđeo također pojavio i u Josipovu snu, koji je bio zaručen s Marijom. Anđeo je rekao: “Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih” (Evanđelje po Mateju 1:20–22).

Riječ Isus [eng. Jesus] engleski je oblik riječi Iesous (Ἰησοῦς), što je grčka izvedenica židovskoga imena Yeshua, skraćenoga oblika imena Yehoshua (יְהוֹשׁ֫וּעַ). Ovo potonje je skraćenica Božjega četveroslovnoga imena YHVH (יהוה Jehovah /Yahweh) spojenoga sa židovskim glagolom yasha (ישע) što znači spasiti, osloboditi, ili izbaviti. Tako i ime Isus znači Spasitelj. Engleska riječ Krist [eng. Christ] nije Isusovo prezime, već je titula. Ona dolazi od grčke riječi Christos (Χριστός), koja znači pomazanik, što je grčki oblik židovskoga Mashiach (משיח), u engleskome izvedeno kao „Mesija“ [eng. Messiah]. Tako Isus Krist znači Isus Pomazanik, ili Isus Mesija.

Cezar August ispunjava starozavjetno proročanstvo

Isus se rodio u Betlehemu u pravo vrijeme. Ovo se dogodilo jer je rimski car, cezar August, htio izvršiti popis stanovništva te su svi u rimskome svijetu morali otići u svoje rodne gradove kako bi se tamo upisali (Evanđelje po Luki 2:1–7). Grčki tekstovi sugeriraju kako je taj popis bio prije onoga slavnoga pod guvernerom Kvirinijem (usp. Djela apostolska 5:37). Pod Božjim je nadzorom, August tako ispunio starozavjetno proročanstvo Knjige proroka Miheja 5:1, što govori kako će Mesija biti rođen u Betlehemu.

Josip je morao odvesti Mariju iz Nazareta u svoj vlastiti rodni grad Betlehem, udaljen otprilike 110 km (70 milja). Za vrijeme kad su bili tamo, Marija je rodila Isusa (Evanđelje po Luki 2:1–7).

Prvi ljudi kojima je Bog ovo objavio bili su obližnji pastiri. Anđeo im je rekao kako je Gospodin Krist upravo rođen. Kad se to dogodilo, Božja je slava zasjala oko njih i pojavilo se mnoštvo anđela, hvaleći Boga (Evanđelje po Luki 2:8–14).

Mudraci čudesno štuju i svjesno uzmiču

Nakon otprilike godinu dana, neki ‘mudraci’ (magi, grčki μάγοι magoi) koji su živjeli u nekoj drugoj zemlji na istoku vidjeli su čudno novo svjetlo na nebu. Mislili su kako je to posebna zvijezda koja je najavila rođenje novoga Kralja, kome su oni trebali krenuti i pokloniti mu se. Kasnije, kad su stigli do Jeruzalema, otišli su u tvrđavu kralja Heroda, očekujući kako će to biti mjesto nekoga novog Kralja. Herod je bio zapanjen. Poslao je po vođe židovskoga naroda i pitao ih gdje bi Krist trebao biti rođen. Rekli su mu kako je prorok Mihej prorekao da će Mesija biti rođen u Betlehemu (Evanđelje po Mateju 2:1–6). Tako su mudraci još jednom krenuli na put.

Svjetlo ih je vodilo do kuće u Betlehemu gdje je bila beba imenom Isus. Zvijezde, nakupine planeta (nekada znane kao ‘lutajuća zvijezda’), ili kometi, obično se ne kreću na takav način, a zasigurno ne osvjetljuju samo jednu zasebnu kuću. Zbog toga je vjerojatnije kako je to svjetlo što su mudraci vidjeli i pratili bila slava Božja, ponekad nazivana Šekina slava ili Božanski nagovještaj prisutnosti Gospodina. To je bila “Slava Božja” što se ukazala pastirima.

Kada su mudraci ugledali bebu Isusa, poklonili su Mu se i darivali Ga skupocjenim darovima zlata, tamjana i smirne. Zlato je bilo simbol Isusova kraljevanja. Tamjan je bio miris što su svećenici koristili prilikom Božjih službi te je tako simbolizirao počast Isusu djetetu kao Bogu, kao što je i bio simbolom Isusova svećeništva. Smirna je ulje što se upotrebljava kod balzamiranja tijela za pokop te je bila simbolom Isusovih budućih patnji i smrti. Biblija ne govori koliko je bilo mudraca;1 samo da su postojala tri dara.

Bog je u snovima upozorio mudrace neka se ne vraćaju Herodu. Zbog toga jer je Herod naumio ubiti svu mušku djecu starosti dvije godine i mlađe kako bi osigurao ubojstvo Isusa, na kojega je gledao kao na suparnika. Bog je isto tako u snu upozorio Josipa neka povede Mariju i dijete Isusa i neka pobjegnu iz Egipta (Evanđelje po Mateju 2:7–12). Zlato je vjerojatno Božje opskrbljivanje plaćanja njihovih potreba do njihova povratka u Nazaret nakon Herodove smrti.

Ima li Božić ikakve veze s Knjigom Postanka?

Da, ima, i to koliko. Gospodin Isus, nije nitko drugi već Bog Stvoritelj koji je odgovoran za stvaranje cijeloga svemira. U svome Evanđelju, apostol Ivan, veliki evanđelist stvaranja, pozivajući se na Isusa, govori nam: “ Sve postade kroz Njega i bez Njega ne postade ništa” (Evanđelje po Ivanu 1:1–3). I apostol Pavao, govoreći o Isusu, kako su sve stvari “ na nebesima i na Zemlji, vidljivo i nevidljivo … sve je po Njemu i za Njega stvoreno” (Poslanica Kološanima 1:16).

Prvo spominjanje Isusa u Bibliji je u obećanju danom Adamu i Evi odmah nakon što su se zgriješili o Boga. U Knjizi Postanka 3:15, Bog govori Sotoni: “Postaviti ću neprijateljstvo između tebe i žene, i između tvojega sjemena i njezina sjemena; on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.” Evin potomak bit će Gospod Isus Krist. On je nazvan “sjemenom” žene jer nije imao ljudskoga oca, već je kroz čudovišnu Božju moć bio rođen od djevice (Knjiga proroka Izaije 7:14, Evanđelje po Mateju 1:20.23). Potom će živjeti bezgrješan život, umrijeti na križu za grijehe čitavoga svijeta, i biti uskrsnut natrag u život, te time pobijediti snage Zloga (Poslanica Hebrejima 2:14). Vidjeti Važnost Kristova uskrsnuća za naše spasenje.

Earth © iStockphoto/enot-poloskunresurrection
Razlog za božićne blagdane je Isusov dolazak na Zemlju kako bi umro za grijehe svijeta, i zatim ponovno ustao dati novi život onima koji svoju nadu i vjeru polažu u Njega

Zašto je Isus morao biti potomak Adama?

U Starome zavjetu, prorok Izaija doziva dolazak Mesije “Rođaka - Otkupitelja” (Knjiga proroka Izaije 59:20). Ovo je značilo kako Mesija mora biti u rodnome srodstvu s onima koje otkupljuje. Zato je bilo neophodno da Isus bude rođen u ljudsku vrstu, kroz tjelesni silazak kroz Mariju, potomka Adama, a ne da se odjednom pojavi, kao što su se anđeli pojavljivali s vremena na vrijeme u Starome zavjetu (niti pak je Marija bila ikakva vrsta surogat-majke). Ovo znači kako samo Adamovi potomci mogu biti spašeni. Anđeli nas nisu mogli spasiti; uistinu niti sami anđeli koji su zgriješili ne mogu biti spašeni kroz Kristovu smrt (Poslanica Hebrejima 2:16), jer oni nisu potomci Adama.

Je li Isus bio rođen na dan Božića?

Nitko ne zna točno na koji je dan Isus rođen. Ali dokaz protiv 25. prosinca što su neki ljudi iznijeli jeste taj da pastiri ne bi čuvali svoja stada u noći u prosincu jer bi u to doba bilo prehladno. Ali je malo vjerojatno da su ti ljudi ikada bili u Betlehemu, jer pastiri zaista drže svoja stada vani u prosincu. Zapravo u Betlehemu obično nije jako hladno za Božić — ‘bijeli Božić’ je vrlo rijedak (iako se dogodio oštre sjevernjačke zime 2013. godine). Prosječna najniža temperatura u prosincu iznosi 6°C (43°F), te je otprilike ista kao i u sjevernoj Floridi. Također i pada mnogo više kiše u prosincu u odnosu na prethodnih pola godine,2 pa tako do onda izraste dosta trave, te je to dobar mjesec za ovce.

Ti optužitelji najvjerojatnije nisu upoznati niti s uzgojem ovaca. Ovce imaju cijela tijela prekrivena svojom vlastitom izolacijom—svojom vunom, koja ih grije za snježnoga vremena, a lanolin u vuni zaustavlja svu vanjsku vlagu od prodiranju do kože. Jakov je čuvao stada svog ujaka Labana na otvorenom čak i kad su noći bile hladne (Knjiga Postanka 31:38–40), to je bilo mnogo dalje na sjeveru u Paddan-aramu (Haran), znači mnogo hladnije nego u Betlehemu.

Ako se ovce drže u zatvorenom prostoru tijekom hladnog vremena, veća je vjerojatnost dobivanja upale pluća zbog nakupljanja amonijaka u štali i ustajale vlage što potiče širenje virusa. Ovce su mnogo zdravije ako žive na otvorenome, uz uvjet postojanja zaklona od zimskih vjetrova, kao što je na primjer nekoliko drva.3 I na kraju, mnogo bi rada zahtijevalo osiguravanje dovoljne količine vode i trave za velika stada u zatvorenim prostorima, kao i redovno čišćenje njihova izmeta—mnogo je bolje pustiti ih neka pasu na otvorenome.4

Razlog zbog kojeg su rani kršćani odabrali 25. prosinca kao Isusov rođendan je židovska tradicija ‘integralne godine’: životni vijek proroka bio bi broj cijelih godina od začeća do smrti. Dan Isusove smrt bio je izračunat na 25. ožujka od strane zapadnjačke crkve, a 6. travnja od strane istočnjačke crkve. Zbog toga je taj isti datum slavljen kao datum Kristova začeća. Devet mjeseci kasnije je 25. prosinac ili 6. siječanj, i potonji je datum još uvijek slavljen u Istočnoj pravoslavnoj crkvi (i mnogi ogranci zapadnjačke crkve slave ‘Bogojavljenje’ na taj isti dan, kako bi obilježili dolazak mudraca i njihova tri poklona). Tako su kršćani slavili Kristovo rođenje 25. prosinca više od 70 godina ranije nego su Rimljani kopirali taj datum za svoj Sol Invictus, ili festival ‘Nepobjedivoga Sunca’. Vidjeti raspru u Postoji li išta u vezi s Božićem a da je izvorno kršćansko?

Kakve veze ima Djed Božićnjak s Božićem?

U zemljama gdje se danas slavi Božić, samo kršćani jedini uistinu slave Isusa za dolazak na Zemlju kao Bog. Svi ostali samo imaju zabave i možda praznike. I, zaista, božićna drvca, svjetla, ukrasi, razmjene čestitki i poklona, obiteljska okupljanja, i uživanja u ukusnim božićnim večerama lijepo je imati ili sudjelovati u njima.

Svejedno, sve to znači kako je Božić za većinu ljudi samo divovski pohod kupovanja, što uključuje ljude kako jedni druge daruju, ali ne odaju počast Isusu kao što su to pastiri ili mudraci činili. Isto tako, danas, proslava Božića često uključuje i vedroga debeljka u crvenome odijelu, koji navodno živi na Sjevernome polu i na Božićnu večer putuje oko svijeta na sanjkama i dijeli poklone onoj djeci koja su ‘bila dobra’. To je naravno bajka, ali je i idolopoklonstvo kad se koristi kao zamjena za štovanje Isusa. Bog, a ne Djed Božićnjak, jeste Onaj koji zna sve što mi govorimo i činimo.

Suvremeni Djed Božićnjak [eng. Santa Claus] iskrivljenje je imena stvarnoga čovjeka, Svetoga Nikole (270. –343.). On je bio biskup u Myraji u današnjoj Turskoj i poznat po svojoj darežljivosti. Legenda govori kako je osigurao miraz za tri kćeri siromašna čovjeka — i pod okriljem noći, bacio je tri torbe pune zlatnih novčića kroz prozor. Ali pravi bi Nikola bio užasnut tvrdnjama o Djedu Božićnjaku [eng. Santa Claus].5

Tako kada uživamo u svim dobrim stranama Božića, također moramo zapamtiti da je razlog za ‘razlog za blagdane’ Isusov dolazak na Zemlju kako bi bio rođen, kako bi živio, i umro za grijehe svijeta, i kako bi ponovno ustao dati novi život onima koji svoju nadu i vjeru polažu u Njega.

Preporučene bilješke

  1. Mudraci su očigledno imali narodnu pratnju koja ih je štitila na njihovu putovanju, nosila namirnice, pripremala obroke, i na druge načine brinula o njima. Natrag na tekst.
  2. Vidjeti grafove na http://www.myweather2.com/City-Town/Israel/Bethlehem/climate-profile.aspx. Natrag na tekst.
  3. Vidjeti Gessert, M., Winter Sheep Care [Zimska briga o ovcama] – LittleHats.net. Natrag na tekst.
  4. MYTH: Too cold for shepherds to Tend Flocks in December: Logistics of feeding a flock of sheep, [MIT: Pastirima je prehladno za vođenje brige o stadima u prosincu: Logistika hranjenja stada ovaca] jesus-reasonforseason.com/. Natrag na tekst.
  5. Mnogo kasnija legenda govori kako je Nikola slušao nevjernika Arija kako bogohulnički niječe Božanstvo Krista i udario Ga. Vidjeti Pearse, R., Did St Nicholas of Myra / Santa Claus punch Arius at the Council of Nicaea? [Je li sv. Nikola iz Myrae / Djed Božićnjak udario Arija na zasjedanju Koncila u Niceji] roger-pearse.com. Natrag na tekst.

Helpful Resources