Explore
Carl Wieland

Dr Carl Wieland

Dr Wieland leder verksamheten för Creation Ministries International i Brisbane, Australien. Han är grundare och utgivare av tidskriften Creation.