Explore
Click here to view CMI's position on climate change.
Carl Wieland

Dr Carl Wieland

Dr Wieland leder verksamheten för Creation Ministries International i Brisbane, Australien. Han är grundare och utgivare av tidskriften Creation.