Explore
Also Available in:

Chemická polévka není váš předchůdce!

Rozhovor s Dr Aw Swee-Eng, M.B., B.S., Ph.D. (Lond.), FRC Path., MI Biol. (Lond.)

autor: Carl Wieland
přeložil: J. Podmolik (Cesta panujícího Olomouc)

Dr. Aw byl mimořádným profesorem biochemie „University of Singapore” do roku 1978. Nyní je-vedoucím Oddělení nukleární medicíny a ředitel klinického výzkumu v „Singapore General Hospital”. Je autorem asi 30 technických disertací v jeho oboru biochemie a nukleární medicíny, je autorem kritiky teorií o původu života s titulem Chemical Evolution-An Examination of Current Ideas [Chemická Evoluce-Průzkum současných idejí].


Carl Wieland[CW]: Dr. Aw, jak jste se stal christianem?

9482Aw-Swee-Eng
Dr. Aw:[AS] Nějakou dobu jsem přemýšlel o hodnotách. Hledal jsem pravdu a četl jsem různé náboženské knihy jako Korán, Bhagavadgita, Upanishads, Rigveda a potom některá z psaní Konfucia. Ale tyto mě spirituálně nenasytily, dokud jsem nečetl Bibli a nevšiml si velikého rozdílu mezi slovem božského a jinými psaními. Potom, co jsem se stal christianem, jsem opravdu prošel nešťastným obdobím, protože mě nikdo neuvedl do studie Bible ani do společenství a modlitby. Byl jsem ponechaný jen sám sobě. Na konci mého prvního roku na univerzitě jsem se dostal do kontaktu s nějakými christiany, kteří znali panujícího, milovali jeho slovo a ukázali mi, co pro ně znamená. I to, co to znamená být dobrým učedníkem. Potom jsem měl velké potíže s tím, že jsem zkoušel dát dohromady to, co jsem znal ve světě vědy a co učí písmo v Genesis. Tehdy jsem začal můj velký proces porozumění Slova božského ve světle toho, co máme v přírodě (boží práce). Skrze toto jsem přišel do kontaktu s prací Creation Science Foundation [Nadace vědy stvoření, dnes Answers in Genesis, pozn. překl.] a Creation Magazine, za který jsem velice vděčný.

[CW]:Dr. Aw, ve vašem oboru biochemie jste zřetelně obeznámený s teoriemi o tom, jak se chemikálie údajně vyvinuly do ‘první buňky’. Jak byste ohodnotil ty nejlepší z nich z vědeckého pohledu?

[AS]Jako velmi chabé. Bylo mnoho takových evolučních teorií od dřívějších dnů až do dnešního období. Ale potíže se nesnížily, ale zvýšily, protože čím více víme o buňce, tím obtížnější je si představit, že taková složitá věc by se mohla jen tak vyvinout pouhým náhodným procesem během času bez nějaké řídící síly.

Jsou nějací sekulární evolucionisté, kteří si toto uvědomují?

Mám podezření, že mnozí z nich si uvědomili marnost myšlení v čistě chemických evolučních termínech. Ale jak víte, zdráhají se změnit jejich náhled, alespoň na veřejnosti kvůli náboženské podstatě držených názorů.

Myslíte tím, že pro ně je chemická evoluce něco jako náboženství?

Ano, opravdu. Pro mnohé z nich je to kotva, kterou se drží reality světa, ve kterém si představují, že jsou. A opustit toto je hrozně bolestivé.

Kdyby měli uznat, že byla nezbytná veliká inteligence, aby umístila řád a informaci do prvních žijících věcí, tak předpokládám, že by to znamenalo, že se musí postavit tváří k jejich zodpovědnosti k tomuto Stvořiteli?

To je přesně ono. Myslím, že jsou dostatečně inteligentní na to, aby si uvědomili, že jsou jen dva náhledy na svět. Buď se to stalo způsobem, jak je to propagované, což je skrze náhodné hraní hmoty během dlouhých časových období, nebo je alternativa specielní stvoření, jak je to řečeno Písmem. Mnozí z nejlepších myslitelů přichází k tomuto závěru, že vymyšlené příběhy mezi tím neimponují mnoha lidem.

Mnozí teističtí evolucionisté, které znám, nedovolují Bohu ani to, aby alespoň stvořil první buňku, oni se drží teorií ‘náhodné’ chemické evoluce, ale stále tak nějak do toho zahrnují Boha.

Toto je zajímavá pointa. Já si myslím, že to je proto, že aby oni přiznali, že Bůh přímo stvořil první buňku, tak by mohli zrovna přiznat, že Bůh přímo stvořil všechno.

Proč je tomu tak?

Protože buňka je již tak komplexní [složitá], že čím více znáte buňku, tím více žasnete nad složitostmi, regulačními mechanismy, sebezáchranou buňky, která je zabudovaná jako přídavek ke své komplexnosti [složitosti].

A co přesvědčení, že tedy dnešní buňky jsou velmi komplexní, ale možná ta první nemusela být tak komplexní [složitá], je to logická pozice?

Tento koncept ‘prvobuňky’ je úplný nesmysl, protože buňka podle definice musí mít enormní metabolickou komplexnost nebo nepřežije. To není jen pytel protoplazmy s tekutinou a několika solemi a kousky výstroje plovoucí okolo, ale je vybudovaná proto, aby se sama kontrolovala a sama rozmnožovala a pro toto tam musí být minimální komplexnost [složitost], což je problém pro ‘chemickou evoluci’.

Můžete přirovnat minimální komplexnost [složitost] samorozmnožující se ‘první buňky’ k nějakému stroji, se kterým jsme dobře obeznámení?

Pro to není vůbec žádné přirovnání, protože když se podíváte na ‘nejjednodušší’ známou buňku, řekněme bakterii, tak je potvrzeno nejlepšími mikrobiology a biochemiky, že takové buňky jsou extrémně komplexní [složité], se systémy sebe-diagnózy a opravnými mechanismy, které ještě nejsou plně pochopeny. Lidé mohou strávit celý život jen studiem membrány buňky, celá oddělení [katedry] na univerzitách studují jen chemické ‘pumpy’, které udržují celistvost membrány. Nerozumím, jak může někdo říct, že existuje něco jako prvobuňka, prostě není žádné takové zvíře a nikdy být nemohlo.

Mnozí lidé si stále pamatují experiment, který udělal Stanley Miller v roce 1953, ve kterém smíchal nějaké chemikálie a jiskru a získal nějaké velmi prosté ‘stavební bloky’ života. Četl jsem nedávno rozhovor se Stanley Millerem, ve kterém v podstatě přiznal, že se nedostal nijak dál.

Tak tomu říkám čestný člověk, protože ten originální experiment jiskřením vyprodukoval jen nějaké aminokyseliny. A ty jsou všechny směsí levo a pravotočivých forem. Život je dělaný jedině z levotočivých forem, takže získat směs levo a pravotočivých a očekávat, že jen levé formy se spojí dohromady, aby zformovaly proteiny [bílkoviny], to se prostě nestane.

Rozumím, že jsou i jiné důvody, proč tento experiment nemohl dojít nikam dál.

Ano, jestli budete pokračovat v zahřívání směsi aminokyselin, tak to jen vyprodukuje nějaký nahnědlý sajrajt, nebiologický polymer. Takže musel ten experiment po několika dnech zastavit.
V každém případě je buňka udělaná z více než jen aminokyselin-také z tuků, karbohydrátů, DNA, RNA a tak dále. Vědci, kteří pracují na problémech původu života, vědí velmi dobře, že experimenty designované aby produkovaly aminokyseliny, neprodukují cukry. A ty, které produkují cukry, neprodukují nic jiného a tak dále. A je samozřejmě problém uchování molekul. Ty procházejí nepravidelnou destrukcí, pokud nejsou chráněné jako v buňce.

Co kdybyste měl všechny ze základních materiálů potřebných pro konstrukci buňky a jen byste je jen tak hodil do náhodné neuspořádané hromady, sestavilo by se to jen tak samo, podle svých vlastností?

Ne, přítomnost stavebních materiálů je jedna věc, požadavek plánu pro umístění těchto stavebních materiálů v příslušných místech a udělat, aby spolupracovaly, je další věc. To je proč je buňka tak nádherná, tak spletitá. To je proč nad tím žasnou i nechristianští vědci. I jen aby se náhodou zformovala jediná funkční bílkovinová molekula je matematická absurdita. Sir Fred Hoyle si toto uvědomoval. Dobíral si jeho kolegy, říkal jim, aby dali všechny surové ingredience do bazénu a zjistili, jestli dostanou jedinou potřebnou molekulu. Samozřejmě to od něho nikdo nevzal, protože znali, že to nebude pracovat.

Biochemik jménem Sidney Fox zahříval nějaké suché aminokyseliny, což způsobilo, že se spojily do malých řetězců, pak je pustil do vody a zformovaly se nějaké malé kulaté věci, které lidi nadchly, protože vypadaly jako buňky-a některé z nich dokonce vypadaly jako by se rozdělovaly. Pojmenoval je ‘prvobuňky’.

To je nevhodné pojmenování-ty nemají s buňkami vůbec co dělat. Ony vypadají jako buňky, protože jsou kulaté, ale je mnoho kulatých věcí, které nejsou buňky.

Jako mýdlové bubliny?

Ano, jako mýdlové bubliny nebo podobné věci.

Nebo hrudky tuku v kuřecí polévce? Ty se také ‘rozdělují’, například z prostého povrchového napětí.

Ano, tyto údajné ‘prvobuňky’ mohou být k něčemu takovému připodobněné. Oparin, slavný ruský teoretik původu života, stvořil to, čemu říkáme koacerváty [shluk částic kapalných látek, pozn. překl.], které také formují okrouhlou strukturu. On umístil jisté enzymy mezi tyto koacerváty a tyto ‘prvobuňky’ (jak si oni rádi myslí, že byly) vynesly jisté automatické reakce. Ty produkty reakcí byly vypuštěny skrze tuto membránu do okolního roztoku a pro prosté fyzio-chemické faktory [složky] plynuly věci tam a zpět. Toto napodobilo buňku jen povrchně. Můžete nafouknout celofánový balón a dát tam enzym a mít stejnou reakci. To je naprosto člověkem udělaný hrozně zjednodušený systém, vůbec nic v porovnání s buňkou.

Používáte vědu stvoření, když svědčíte?

Ano, pravidelně, protože zjišťuji, že mnozí lidé dnes mají problémy s Genesis a stvořením. Neříkají to otevřeně, ale když k nim mluvíte, tak to po chvíli vyjde ven a tehdy máte příležitost jim svědčit ze Slova.

Jsem si jistý, že máte dobré výsledky z této dobré zprávy stvoření.

Ano, měl jsem radost v četných příležitostech, že několik lidí následovně poznalo Panujícího. A to mě vždycky potěší, jako jsem si jistý, že to potěší Creation Science Foundation [dnešní Answers in Genesis, pozn. překl.].

Je ve vaší zemi hnutí pro stvoření?

Ne jako takové. Série Origins [Původ] od ‘Films for Christ’ byla velikým užitkem mnohým shromážděním vyvolaných. Je mnoho individuálních věřících, kteří si předplácejí Creation Ex Nihilo a další, kteří přišli z přednášek. Udržují zájem a začínají jejich vlastní malé diskuzní skupiny.
Mimo nakupování materiálů pro sebe a naše shromáždění vyvolaných, jsem přišel poděkovat Creation Science Foundation [dnešní Answers in Genesis, pozn. překl.] za vaše vynikající přisluhování po celém světě. Jen na druhé straně nebes budeme znát rozsah a hodnotu vašeho přisluhování. Velice vám děkuji.