Explore
Also Available in:

Archiv zpětné vazbyZ dopisů čtenářů 2019

Může chemická evoluce vytvořit DNA?

Přeložil Jakob Haver (Kreacionismus.cz)

Publikováno 29. června 2019
creating-life-from-nothing
Vytvořením života ve zkumavce nelze prokázat, že život mohl vzniknout sám, bez zapojení inteligence.

Tazatel se ptá na nedávný humbuk týkající se tvrzení, že stavební bloky DNA se mohou tvořit náhodnou, neřízenou chemií. Dr Jonathan Sarfati, chemik s akademickým vzděláním Ph.D. odpovídá obecnou radou jak ohledně tvrzení o chemické evoluci, tak na některá specifika tohoto posledního tvrzení.

Erin C. píše:

Ti ateisté se už zase opakují. Myslí si, že objevili novou cestu ke vzniku samovolného života bez Boha.

Uveďte prosím dobrou odpověď, která to vyvrací. [Odkaz byl smazán podle pravidel zpětné vazby.]

Díky

Dr. Sarfati odpovídá:

Milý Erine,

Děkujeme Vám, že jste se obrátil na CMI.

Zpravidla nemůžeme běžně zaručit odpověď na články nebo YouTube online videa, protože to bychom nemohli dělat vůbec nic jiného!

Ale jak se ukázalo, vědci z CMI se s tímto dokumentem již seznámili a neformálně o něm diskutovali. Všimněte si, že každý údajně nový dokument o chemické evoluci je tichým přiznáním, že jiné scénáře nefungují. Máme také k dispozici jeden článek, který vám poradí v tom, jak by se měl posuzovat každý nový dokument.1 Ale podívejme se teď na tento poslední.

„Podle Trappa je základním rysem nové dráhy to, že cukr není spojen s bází v jediném kroku. Místo toho je vytvořen na předem připravené bázi krátkými sekvencemi reakčních kroků, zahrnujících jednoduché organické molekuly, jako je acetaldehyd a glyceraldehyd.“2,3

To znamená, že výzkumníci nesyntetizovali žádnou ze čtyř bází DNA, ale předpokládali je. To nepřekvapuje především proto, že neexistuje žádná dobrá prebiotická cesta k cytosinu, a ostatní jsou nestabilní. A jak je pěkné, že k vytvoření cukrů použili čistá, nekontaminovaná činidla, místo zředěného a hrubě kontaminovaného bláta, které bylo produktem experimentů typu Miller – Urey. O reakci formózy (nebo Butlerovově reakci, pojmenované po významném ruském chemikovi 19. století Alexandru Michailoviči Butlerovovi) na výrobu cukrů z jednoduchých aldehydů v alkalických podmínkách už víme dlouho. Abychom však získali potřebné množství, musíme tuto reakci v pravý čas zastavit, jinak by je zničila Cannizzarova reakce a karamelizace.4

Takže co bude následovat po nalezení chemické cesty pro přidání (jednoduché) cukerné složky do existujícího nukleotidu? Jak tento produkt vezmeme a polymerizujeme ho (aby se vytvořila skutečná DNA)? Jak se přesvědčit, že přidané cukry jsou homochirální? A potom, jak náhodná chemie přidá informace (řečeno podle termodynamiky, jak sníží konfigurační entropii)? Jak tohle všechno udělali ještě předtím, než se DNA rozpadne, vzhledem k její známé nestabilitě? Také si všimněte, že RNA je ještě více nestabilní, což samo hodně vypovídá, díky další hydroxyskupině na ribóze.

To by vyžadovalo mnohem víc, než co říká ten dokument, i v našem přehledném článku o chemické evoluci jsme se toho dotkli jen lehce.5 Stručně řečeno, ta tvrzení jsou nafukována až k prasknutí.

Odkazy a poznámky

  1. Doyle, S., Reading ‘origin of life’ research: How to read the secular literature on chemical evolution (i.e. ‘abiogenesis’) critically, creation.com/origin-of-life-research, 12 Sep 2017. Zpět k textu.
  2. Ludwig-Maximilians-Universität München, Origin of life: A prebiotic route to DNA, sciencedaily.com, 18 Jun 2019. Zpět k textu.
  3. Original paper: Trapp, O., Teichert, J., and Kruse, F., Direct prebiotic pathway to DNA Nucleosides, Angewandte Chemie [Applied Chemistry] Int. Edn, 26 May 2019 | doi:10.1002/anie.201903400. Zpět k textu.
  4. Tour, J., The Mystery of the Origin of Life, youtube.com, 18 Mar 2019, at 16:31. Dr Tour je předním synteticko-organickým chemikem a nanotechnologem, a také mesiánským Židem, ale ne biblickým kreacionistou (‘mladé Země’). Viz také Bergman, J., James Tour—leading scientist and Darwin skeptic, J. Creation 26(2):70–72, 2012; creation.com/james-tour-darwin-skeptic. Zpět k textu.
  5. Batten, D., Origin of life: An explanation of what is needed for abiogenesis (or biopoiesis), creation.com/origin-of-life, 17 May 2018. Zpět k textu.