Explore
Also Available in:

Rồng uốn khúc, hổ ngồi

Giống như hầu hết các ngôn ngữ, cả tiếng Việt và tiếng Hán đều có một từ cổ cho rồng. Tiếng Hy Lạp là “drakon”, tiếng Anh là “dragon”. Nếu chúng ta xem từ Hán? (long) trong từ điển thì chúng ta sẽ tìm thấy điều gì? Các nghĩa được nêu ra là:

  1. Con rồng

  2. Vua

  3. một loại bò sát khổng lồ tuyệt chủng: khủng long

  4. một tên họ.

Complex Chinese symbol for dragon
Chữ ‘Con Rồng’ trong tiệng Trung Quồc
12 animals
12 con giáp, cững là 12 con vật c thật.

Rõ ràng, từ điển thừa nhận rằng rồng là con vật có thật và tiếng Trung Quốc, giống như tiếng Việt, cũng liên hệ khủng long với rồng. Trên thực tế, khi chúng ta nói về những con vật tuyệt chủng (hay môn cổ sinh vật học) những ký tự cho ‘khủng long,’ tiếng Hán là ‘恐龙’ (kung long), nghĩa văn học là ‘con rồng khủng khiếp’. Từ tiếng Anh để chỉ con rồng (“dinosaur” tức “khủng long”) mãi đến năm 1841 mới được phát minh.

Cũng có nhiều câu nói trong tiếng Hán liên hệ rồng với những con vật hiện đang sống như hổ, chẳng hạn:

  • “Rồng uốn khúc, hổ ngồi”: 藏龙卧虎: (záng long wo hu): Long bàn, hổ cứ : có nghĩa là chỗ đất hiểm yếu hay một địa điểm chiến lược rất khó đánh chiếm. Câu nói này là cảm hứng cho tựa đề của bộ phim Trung Quốc được giải thưởng gần đây, Crouching tiger, hidden dragon, (hổ ngồithu mình, rồng ẩn nấp), có nghĩa là một nơi có vẻ vô hại nhưng lại có những lực lượng rất mạnh ẩn nấp. (long bàn, hổ cứ - nghĩa đen: rồng uốn khúc, hổ ngồi - có nghĩa: chỗ đất hiểm yếu).

  • “Ao rồng, hang hổ: 龙塘虎穴: (long tang hu xue) : long đường hổ huyệt - có nghĩa là một nơi nguy hiểm.

  • “Long tranh, hổ đấu”, 龙争虎斗 (long zheng hu dou) : một trận đấu ác liệt ngang sức ngang tài giữa hai kỳ phùng địch thủ.

  • “Rồng nhảy, hổ vọt”: 龙腾虎跃 : (long téng hu yuè): Long đằng hổ dược: có nghĩa là một nơi có hoạt động ồn ào.

Dragon
Thành cồ Tháng Long

Hơn nữa, trong số 12 biểu tượng được dùng trong chu kỳ Âm lịch thì 11 biểu tượng là những con thú có thật (lợn, chuột, trâu, hổ, v.v...), điều này ám chỉ rằng con vật còn lại - là con rồng - cũng có thật.

Tất cả những điều này nhất quán với việc coi khủng long là những con rồng của lịch sử Trung Quốc và Việt Nam, như là những con vật có thật đã từng sống cách đây không lâu. Điều này mẫu thuẫn với toàn bộ ý tưởng về cái gọi là một ‘thời đại khủng long’ hàng triệu năm trước khi loài người tồn tại, nhưng minh chứng thêm cho ghi chép của Kinh Thánh về lịch sử thật của thế giới.