Explore
Also Available in:

Curcubeul ca fenomen natural a existat și înainte de potop

de
tradus de Cristian Monea (Centrul De Studii Facerea Lumii)

Publicat: Creation 38(4):44–45, octombrie 2016
(Adaptat din cartea autorului The Genesis Account. Un comentariu teologic, istoric și științific în Facerea 1–11, disponibil la creation.com/s/10-2-606).
Rainbow-Flood

După Potop, Noe și toți pasagerii umani și animalele de pe Arcă au debarcat. Atunci Dumnezeu a făcut Legământul cu Noe. Apoi, după cum reiese din relatarea istorică, Dumnezeu a oferit un semn pentru legământul Său cu familia lui Noe și cu toate creaturile vii – curcubeul:

Apoi a mai zis iarăşi Domnul Dumnezeu către Noe: „Iată, ca semn al legământului, pe care-l închei cu voi şi eu tot sufletul viu ce este cu voi din neam în neam şi de-a pururi, pun curcubeul Meu în nori, ca să fie semn al legământului dintre Mine şi pământ. Când voi aduce nori deasupra pământului, se va arăta curcubeul Meu în nori, și-Mi voi aduce aminte de legământul Meu, pe care l-am încheiat cu voi şi cu tot sufletul viu şi cu tot trupul, şi nu va mai fi apa potop, spre pierzarea a toată făptura. Va fi deci curcubeul Meu în nori şi-l voi vedea, şi-Mi voi aduce aminte de legământul veşnic dintre Mine şi pământ şi tot sufletul viu din tot trupul ce este pe pământ!” Şi iarăşi a zis Dumnezeu către Noe: „Acesta este semnul legământului, pe care Eu l-am încheiat între Mine şi tot trupul care este pe pământ”. (Facerea 9:12-17)

Venind de la soare strălucind prin norii întunecați, curcubeul simboliza cerescul care pătrunde în pământ. Și, pe măsură ce se întinde spre orizont, el îi reamintește omului că legământul lui Dumnezeu este universal, așa cum a fost Potopul care nu se va repeta.1

Deși curcubeul este o viziune spectaculoasă pentru om, asigurarea că nu va mai fi niciodată o altă inundație globală, vine de la Dumnezeu. El este cel care își va „aminti” legământul Său. Rețineți că „amintirea” lui Dumnezeu nu înseamnă că el a uitat sau că va uita ci este un fel de a spune că acest curcubeu acționează în numele beneficiarilor Legământului, asigurându-i că nicio inundație ulterioară nu ar deveni globală.

Curcubeie înaintea Potopului?

Legământul lui Noe a fost cu siguranță prima menționare a curcubeului. Dar Biblia nu menționează dacă acest fenomen a avut loc anterior. Cu toate acestea, există câteva considerații care sugerează că ar fi existat curcubeie, care vor fi abordate pe rând: știința curcubeului, legile naturale care au funcționat înainte și după Potop și autoritatea suverană a lui Dumnezeu de a da sensuri la fenomene.

Știința curcubeului

Curcubeiele sunt rezultatul unui binecunoscut fenomen fizic. Atunci când lumina intră sub un unghi într-o substanță în care se deplasează mai încet (ca o prismă),2 două lungimi de undă diferite sunt refractate diferit. Acest efect se numește dispersie. Deoarece culoarea depinde de lungimea de undă, vedem acest lucru ca o bandă de culori diferite. Lungimile de undă mai scurte (violet și albastru) sunt refractate cel mai mult, lungimile de undă mai lungi (roșu și portocaliu) sunt refractate cel mai puțin.

©123rf.com/ktsdesignprism

Marele fizician creaționist Sir Isaac Newton a experimentat dispersia prin prismele de sticlă. Experimentele sale au demonstrat cum culoarea este o proprietate a luminii în sine; obiectele colorate nu generează culoare, absorb sau reflectă lumina care este deja colorată.3

De fapt, dispersia este continuă; vedem benzi colorate din cauza modului în care percepem culorile.4 Newton a desemnat șapte culori pentru curcubeu prin analogie cu cele șapte note ale scării muzicale: roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo și violet, de aici și abrevierea ROGVAIV. Dar există diferite denumiri și numere de culori. De exemplu, nu văd „indigo”, dar uneori văd o grupă mică de verde-albastru (numită și „aqua”, „cyan” sau „turcoaz”).5 De fapt, diferența constă în numele pe care le dăm culorilor, sugera un autor la un moment dat:

O lectură atentă a lucrării lui Newton indică faptul cum culoarea pe care a numit-o indigo, noi o numim, în mod normal, albastru; numele său este albastru-verde sau cyan.6

De asemenea, dispersia poate fi produsă de picături de apă, inclusiv ploaie. Picăturile reflectă și lumina, așa că în mod normal vedem curcubeul numai dacă suntem între soare și picăturile de ploaie. Reflexia explică, de asemenea, de ce secvența pare inversată: violet în interior și roșu în exterior. Cu toate acestea, vedem și curcubeie mai mici în condiții de ceață și aerosoli marini.

Legile naturale nu s-au schimbat

Dumnezeu a folosit în primul rând cauze naturale în salvarea lui Noe și a animalelor. De exemplu, Noe a trebuit să construiască o Arcă din lemn; cauza și creșterea Potopului au fost fântânile de mare adâncime plus cele 40 de zile de ploaie; cauzele scăderii apei au fost vântul, ridicarea continentelor și scufundarea bazinelor oceanice. Acestea sugerează o continuitate între „legile naturale” înainte și după Potop.

Nu există pur și simplu nicio dovadă din textul biblic potrivit căreia legile naturale au funcționat atât de diferit încât dispersarea luminii nu ar fi avut loc înainte de Potop. Mai degrabă, ceea ce spune, de fapt, textul sugerează că nu există nicio diferență în legile naturale. De asemenea, legile naturale sunt descrierea noastră umană a căilor lui Dumnezeu normale, repetabile, de susținere a creației Sale, în timp ce minunile sunt mijloacele Sale extraordinare.7 Deci, dacă nu s-ar produce curcubeele, ar trebui să deducem că Dumnezeu împiedică în mod activ dispersia. Nu există nici cea mai mică dovadă în acest sens.

Aplicarea unui nou înțeles unui fenomen deja existent

Calvin, comentând asupra versetului “Pun curcubeul Meu în nori” (9:13), a spus:

Din aceste cuvinte, anumiți teologi eminenți au fost determinați să nege că a existat vreun curcubeu înaintea Potopului: ceea ce este superficial. Căci cuvintele lui Moise nu semnifică faptul că s-a format apoi un arc, care nu a existat anterior; ci că a fost gravat cu un semn, care ar trebui să fie un semn al dragostei divine față de oameni. Prin urmare, noi nu trebuie să ne luptăm cu filozofii care respectă curcubeul; căci, deși culorile lui sunt efectul cauzelor naturale, totuși ei acționează profan, lipsindu-L pe Dumnezeu de dreptul și autoritatea pe care o are asupra creaturilor sale.8

Există și alte exemple de materiale sau practici existente pe care Dumnezeu le-a desemnat ca fiind un nou semn. De exemplu, Iisus a rânduit ca Trupul și Sângele Său să intre în pâine și vin. A afirmat să facem aceasta Cină în amintirea Lui.

14369-rain

Referințe și note

  1. Delitzsch, Franz, citat în: Keil, C.F. și Delitzsch, F., Biblical Commentary on the Old Testament 1:154–155, 1857. Înapoi la text.
  2. Adică, are un indice de refracție mai mare (n), dat de formula c/v-raportul dintre viteza luminii în vid și viteza din material. Înapoi la text.
  3. Newton, I., Opticks or a treatise of the reflections, refractions, inflections and colours of light, Royal Society, Londra, 1704. Înapoi la text.
  4. Vedeți ‘Colour vision’, în Sarfati, J., By Design, pp. 29–31, CBP, 2008; creation.com/s/10-2-524Înapoi la text.
  5. De asemenea, în lucrarea mea științifică seculară, am folosit odată două fascicule cyan dintr-un laser cu argon (Ar+). Fiecare linie laser are o singură frecvență sau culoare pură prin definiție, în acest caz 488,0 nm și 514,5 nm. Sarfati, J.D. și Burns, G.R., spectrele Raman dependente de presiune, temperatură și excitație; și spectrele în infraroșu ale CuBrSe3 și CuISe3, Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy 50(12):2125–2136, November 1994 | doi:10.1016/0584-8539(94)00176-6. Înapoi la text.
  6. Waldman, G., Introduction to light the physics of light, vision, and color, p. 193, 2002. Înapoi la text.
  7. Sarfati, J., Miracles and science, creation.com/miracles, 1 Septembrie 2006. Înapoi la text.
  8. Calvin, J., Genesis, p. 293, 1554. Înapoi la text.