Page 1 of 10 (119 articles)
Dinosauří měkké tkáně
Dinosauří měkké tkáně
Dr Schweitzerová navrhovala totiž že železo zřejmě pomohlo zachovat dinosauří měkké tkáně.
By Calvin Smith, Dominic Statham, Jonathan Sarfati, Carl Wieland
138 Views
Původní zvířecí proteiny ve fosiliích?
Původní zvířecí proteiny ve fosiliích?
Spolehlivé techniky prokázaly v různých fosiliích chitin, chitin vázaný na protein, elastin, fibrin, osteokalcin, keratin, hemoglobin, DNA i kolagen, a mnoho dalších podobných proteinů.
By Brian Thomas
131 Views
Mutace enzymu pojídá plasty, evoluci však nepodporuje
Mutace enzymu pojídá plasty, evoluci však nepodporuje
Ideonella sakaiensis má enzym na konzumaci PET plastu podle návrhu, nikoli evoluce
By Ari Takku
187 Views
Bathybius haeckelii a hrůzovláda
Ernst Haeckel a T.H. Huxley byl oslepen jejich darwinismem v podpoře Bathybius haeckelii jako substanci, ze které vznikl život.
By Andrew Sibley
129 Views
Genocida kmene Hererů
Genocida kmene Hererů
Genocida kmene Hererů
By Marc Ambler
190 Views
Neinteligentní design?
Neinteligentní design?
Design vytvořený evolucí, slepým nahodilým procesem, není inteligentní design, ale neinteligentní design, což je jednak tautologie a jednak logický nesmysl.
By Mike G Matthews
193 Views
Čas, ten velký čaromistr
Čas, ten velký čaromistr
Evoluce spoléhá na dlouhý čas, který je zase odvozován z naturalismu, ale věda nám říká, že země je mladá a tím pádem je evoluční teorie falešná.
By Robert Carter
304 Views
Bělonohé myši z Nebrasky—nejnovější ‘ikona’ evoluce?
Bělonohé myši z Nebrasky—nejnovější ‘ikona’ evoluce?
Mutace, které způsobí myši zabarvení podobné písku a tím ji maskuje, je velkým příkladem přírodního výběru.
By David Catchpoole
299 Views
Povrchová záležitost
Povrchová záležitost
Melanin a barva kůže
By Jerry P. Moore
257 Views
Uniformitariánská záhada zarovnání horských povrchů
Uniformitariánská záhada zarovnání horských povrchů
Zarovnání horských povrchů je sice hádankou pro materialistické geology, avšak vysvětlitelné jako výsledek biblické Potopy.
By Michael J. Oard
217 Views
Vrstvy Grand Canyonu ukazují, že geologický čas je vymyšlený
Vrstvy Grand Canyonu ukazují, že geologický čas je vymyšlený
By Tas Walker
596 Views
‘Bože, zachraň mě’, zoufale křičí voják ateista mezi vybuchujícími granáty
‘Bože, zachraň mě’, zoufale křičí voják ateista mezi vybuchujícími granáty
Jan Tolbert byl voják, který se stal právníkem volajícím k Bohu o pomoc. Bůh jeho modlitby vyslyšel skrze kreacionistickou evangelizaci.
By Roger Griffiths
500 Views

Would you like to translate CMI materials?

If you are interested in translating materials from our website and/or from Creation magazine, the Journal of Creation or one of our publications (eg. The Creation Answers Book, Stones and Bones, 15 Reasons to Take Genesis as History etc.), please read our translation guidelines and then contact our Translations Facilitator to get the process started.