Page 1 of 10 (117 articles)
Mutace enzymu pojídá plasty, evoluci však nepodporuje
Mutace enzymu pojídá plasty, evoluci však nepodporuje
Ideonella sakaiensis má enzym na konzumaci PET plastu podle návrhu, nikoli evoluce
By Ari Takku
31 Views
Bathybius haeckelii a hrůzovláda
Ernst Haeckel a T.H. Huxley byl oslepen jejich darwinismem v podpoře Bathybius haeckelii jako substanci, ze které vznikl život.
By Andrew Sibley
23 Views
Genocida kmene Hererů
Genocida kmene Hererů
By Marc Ambler
49 Views
Neinteligentní design?
Neinteligentní design?
Design vytvořený evolucí, slepým nahodilým procesem, není inteligentní design, ale neinteligentní design, což je jednak tautologie a jednak logický nesmysl.
By Mike G Matthews
95 Views
Čas, ten velký čaromistr
Čas, ten velký čaromistr
Evoluce spoléhá na dlouhý čas, který je zase odvozován z naturalismu, ale věda nám říká, že země je mladá a tím pádem je evoluční teorie falešná.
By Robert Carter
151 Views
Bělonohé myši z Nebrasky—nejnovější ‘ikona’ evoluce?
Bělonohé myši z Nebrasky—nejnovější ‘ikona’ evoluce?
Mutace, které způsobí myši zabarvení podobné písku a tím ji maskuje, je velkým příkladem přírodního výběru.
By David Catchpoole
173 Views
Povrchová záležitost
Melanin a barva kůže
By Jerry P. Moore
148 Views
Uniformitariánská záhada zarovnání horských povrchů
Uniformitariánská záhada zarovnání horských povrchů
Zarovnání horských povrchů je sice hádankou pro materialistické geology, avšak vysvětlitelné jako výsledek biblické Potopy.
By Michael J. Oard
101 Views
Vrstvy Grand Canyonu ukazují, že geologický čas je vymyšlený
Vrstvy Grand Canyonu ukazují, že geologický čas je vymyšlený
By Tas Walker
386 Views
‘Bože, zachraň mě’, zoufale křičí voják ateista mezi vybuchujícími granáty
‘Bože, zachraň mě’, zoufale křičí voják ateista mezi vybuchujícími granáty
Jan Tolbert byl voják, který se stal právníkem volajícím k Bohu o pomoc. Bůh jeho modlitby vyslyšel skrze kreacionistickou evangelizaci.
By Roger Griffiths
356 Views
Nezastavitelná evoluční mašinerie?
Nezastavitelná evoluční mašinerie?
Evoluční mašinerie, propagovaná sekulárním vzdělávacím systémem a médii, se chová jako kult vědy.
By Philip Bell
388 Views
Ichtyosauři—stvořeni k životu v moři
Jaký je původ ichtyosaurů?
By Geoff Chapman
634 Views

Would you like to translate CMI materials?

If you are interested in translating materials from our website and/or from Creation magazine, the Journal of Creation or one of our publications (eg. The Creation Answers Book, Stones and Bones, 15 Reasons to Take Genesis as History etc.), please read our translation guidelines and then contact our Translations Facilitator to get the process started.