Explore
Back to Témata
Strana 5 z 33 (391 článků)
Hřbitov ichtyosaurů ukazuje na Noemovu Potopu a Dobu ledovou
Hřbitov ichtyosaurů ukazuje na Noemovu Potopu a Dobu ledovou.
Podle David Thomas
Čas – žádný přítel evoluce
Miliony let nepomáhají – ve skutečnosti to vše jen zhoršují.
Podle David Catchpoole
Skvěle navržený buněčný cyklus
Buněčný cyklus je elegantní proces, který je vyladěn a přesně regulován. Pokud tento proces naruší mutace, výsledné nekontrolované dělení buněk často způsobí rozvoj rakoviny.
Podle Matthew Cserhati a Lita Cosner
Z hlubin mořského dna ožila bakterie „věku dinosaurů“
Biologové nemohou pochopit, jak mohly být bakterie v mořském dně spící od „doby dinosaurů“ oživeny s plnou funkčností
Podle David Catchpoole
Více bakterií typu „Šípkové Růženky“
Z antarktického ledu, který má být údajně osm milionů let starý, byly opět oživeny bakterie.
Podle David Catchpoole
Slaná sága
Argumenty potřísněné rozpory.
Pomalá, bolestivá smrt odpadní DNA
Nové poznatky podkopávají myšlenku, že velké úseky naší DNA jsou neužitečné.
Podle Rob Carter
Devils Tower (Ďáblova věž)
Mohou být vysvětlením vody Potopy, které stékaly z kontinentu?
Podle Michael J. Oard
Evoluce minerálů
Co přijde dál? Geobiologie nebo biogeologie?
Podle Emil Silvestru
Jak buňky zacházejí s hemem
Poslední objevy ohledně hemu představují problémy pro evoluční teorii
Podle Philip Bell
Jak se na Zemi dostala voda?
Voda na Zemi nepochází z meteoritů
Podle Clarence Janzen
Jak funguje datování draslík-argon
Proč metoda draslíku a argonu není objektivní a pouze potvrzuje to, co již geologové věří.
Podle Tas Walker

Would you like to translate CMI materials?

If you are interested in translating materials from our website and/or from Creation magazine, the Journal of Creation or one of our publications (eg. The Creation Answers Book, Stones and Bones, 15 Reasons to Take Genesis as History etc.), please read our translation guidelines and then contact our Translations Facilitator to get the process started.