Explore
Also Available in:

De Schepping Vertalen

Scheppings materiaal in het Nederlands

Mensen in niet-Engels sprekende landen krijgen toenemende aantallen uiterst belangrijke scheppings materialen vertaald, maar de landen zijn nog steeds rijp voor de oogst.

door
vertaald door George Van Apeldoorn

Gepubliceerd: 29 April 2010 (GMT +10)

“Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen”(Markus 16:15)

iStockphotoMulticultural

Er was een tijd, en niet zo erg lang geleden, dat men letterlijk zijn huishouden moest inpakken en naar een vreemd land reizen om het Evangelie naar alle naties onder de zon te brengen. Natuurlijk gebeurt dat vandaag nog steeds. Er zijn tientallen zendings organizaties over de hele wereld, die aan hun vele duizenden zendelingen leiding geven; net zoals er ook grote aantallen evangelisten zijn die dichter bij huis in het veld werkzaam zijn.

En dan zijn er diegenen die deze roeping tot evangelizatie van de wereld vanuit hun eigen huis vervullen, door achter een bureau te zitten en op een computer te typen. Wij kennen vele van deze mensen in op zijn minst dertig landen de hele wereld over, die onvermoeibaar scheppings materiaal in hun eigen taal omzetten, met het uitdrukkelijke doel dit materiaal en andere publicaties toegankelijk te maken voor hun eigen landgenoten. Zij weten dat in bijna elk land en elke cultuur (en met name die van hun zelf) de evolutie een groot struikelblok is voor geloof in de Bijbel, dus is “scheppings evangelizatie” een cruciale prioriteit voor het Evangelie.

Ik vraag me soms af hoe de apostel Paulus van het Internet genoten (en gebruikt) zou hebben als het tot zijn beschikking had gestaan in de eerste eeuw AD. Uiteraard was dit niet het geval, maar toch hebben zijn brieven nog steeds een diepgaande invloed op mensen over de hele wereld. God heeft Zijn middelen voor elke fase van Zijn programma en nu staan we in de 21ste Eeuw met dit absoluut ongelooflijke middel tot onze beschikking. Het gebruik van het Web groeit dagelijks in omvang met een snelheid die je met stomheid slaat. Uiteraard zijn er nog steeds vele miljoenen mensen die geen toegang hebben tot de benodigde electriciteit voor het WWW, maar deze aantallen worden minder. Als Coca-Cola de Sahara woestijn kan bereiken, dan zal de wil om deze manier van communicatie te verstrekken dat ook doen. In toenemende mate hebben zelfs veel mensen in arme dorpen op de één of andere manier toegang tot een Internet portaal. Wij vinden de mogelijkheid erg opwindend om grotere aantallen in rijke en arme landen via het Internet te bereiken met het nieuws dat de Bijbel waar en betrouwbaar is; inclusief ten aanzien van hun oorsprong.

Kijk maar eens naar onze lijst van vertaalde artikelen. De vertalers zijn hoegenaamd onbezongen helden en zijn beslist de stille presteerders. Wij geven de namen van de vertalers niet vrij, want dit zou inderdaad een zaak van persoonlijke veiligheid voor sommigen kunnen zijn. Maar het is niet moeilijk om hun voor hun werk te waarderen of waarom ze er zo belust op zijn om zo getrouw in dit veld te werken. Het onderstaande is een uittreksel van een mail van een van onze nieuwste vertalers:

“Precies het punt dat CMI niet van plan is om enige vorm van inkomsten te verkrijgen [uit dit en vele andere vertaal projekten] is wat ik volledig waardeer, omdat het een echte Christus-gezinde en God-erende houding is die uiterst zelden in de kerk wordt gevonden. Ik wil u laten weten dat het mijn wens is om in deze zelfde geest te werken. Als u zich alle geestelijke nood zou kunnen voorstellen die we hier in Frankrijk hebben, waar zo’n agressieve seculiere anti-christelijke trend zo lang heeft geheerst, en waar zovele Fransen lijden onder een geestelijke armoede van de kerk, dan geloof ik dat u zich goed kan voorstellen hoe de hulp van CMI ons dierbaar is, door ons waardevolle boeken te laten vertalen.
Wat mij aangaande, ook al werk ik als een onderzoeks ingenieur, leid ik een eenvoudig leven. (U kunt dit aan John Hartnett vragen die eens bij ons thuis is geweest). En we hebben zes jaar gespaard om centrale verwarming aan te kunnen leggen in ons huis. Het was niet gemakkelijk voor ons (vooral voor de kinderen) om de lage winter temperaturen te harden. Bovendien wonen mijn schoonouders (de ouders van mijn vrouw) ook bij ons, dus heb ik een gezin van zeven personen te voeden met slechts één inkomen.
Het is mijn wens om zonder enig financieel beoog, de Scheppings en Evangelie boodschap op de wijdst mogelijke manier in Frans sprekende landen te verspreiden”.

En dit is heel vaak het thema van zovele mails. Er zijn jonge moeders, grootmoeders, grootvaders, mensen met doctoraten en zonder, werkende vaders die toch nog tijd vinden om artikelen week na week te vertalen, pas getrouwden die ook van hun waardevolle tijd geven om dit verheven doel na te streven…………….enz. In vele opzichten ben ik blij dat ik geen namen kan geven, want ik ben er zeker van dat ik iemand zou missen en dat zou ik beslist niet willen.

Het was een van de grappigste (dat vind ik tenminsteSmilies) vrouwelijke comedianten van de 20ste Eeuw (Lucille Ball) die met de volgende opmerkzame verklaring op de proppen kwam:

“Als je iets gedaan wilt hebben, moet je iemand vragen die druk is….”

Ze zei ook:

“Hoe meer je doet, hoe meer je kunt doen”

En dit is beslist mijn ervaring geweest waar druk bezet mens na druk bezet mens de uitdaging op zich heeft genomen om (via het vertalen van CMI boeken en/of web artikelen) materiaal te vervaardigen in hun moeder- of tweede taal.

Als u vindt dat u uw tijd en vaardigheid wilt aanbieden om te helpen met het vertalen van deze levens veranderende lectuur, en u denkt dat u, en/of het team dat u heeft verzameld, datgene bezitten wat ervoor nodig is, neem dan a.u.b. hier contact op. Zelfs slechts één extra web artikel elke paar maanden is beter dan wanneer u het niet had gedaan, en het zou alle verschil kunnen maken in het iemand’s leven. En uiteraard kunt u het zelf ook vrijuit gebruiken nadat het vertaald is.

P.S. Maak u geen zorgen als uw ‘LOTE’ taal (LOTE = Languages Other Than English) al op onze lijst voorkomt, er is altijd behoefte aan meer materiaal in welke taal dan ook. Onze coordinerings systemen zijn ervoor om er zekerheid te hebben dat u niet iemand’s werk nog eens een keer doet.

Helpful Resources

God's Promise to the Chinese
by ER Nelson, RE Broadberry & G Tong Chock
US $15.00
Soft cover