Explore
Also Available in:

Dinodynga avfärdar kritik

Tas Walker

Hur är det möjligt att bland tusentals och åter tusental av växtfossil från dinosauriernas tidsålder, inte ett enda har innehållit ens ett enda grässtrå? På detta’sätt utmanade en skeptiker mig angående Noas flod.

Den allmänna uppfattningen var att gräs uppstod för ca 55 miljoner år sedan, dvs efter dinosauriernas utplåning, och att det sedan diversifierats till olika typer av gräs under tiotals miljoner år. I den här skeptikerns’tänkande hade gräsfossil inte blivit funnet i tidigare lager helt enkelt därför att gräs då ännu inte hade utvecklats. Han hävdade att Noas flod inte kunde ha producerat en’sådan ordning av fossilen’så att om gräs förekom före floden det inte skulle ha begravts förrän högt upp i sedimentlagren. Det finns naturligtvis många möjliga svar på den frågan. Alltifrån möjligheten till att material från olika miljöer begravts vid olika tidpunkter till att olika växtmaterial och döda (och döende) djur utsatts för olika sorteringstryck i vattnet.

Image by ДиБгд, Wikipedia.org Dino

Trots att Bibeln beskriver Noas flod kan vi bara spekulera om de många detaljer den innebar eftersom vi inte kunnat bevittna den. Men allt eftersom fler fossil blivit funna’så finner vi att de evolutionära förklaringarna inte är’så kristallklara som min vän trodde.

Nyligen har det framkommit att forskare i Indien funnit gräs i fossiliserad dinosauriespillning i närheten av kvarlevorna av en Titanusaurus, en dinosaurie av sauropod-typ.1

Detta var häpnadsväckande för evolutionisterna. Hur kunde dinosaurierna ha ätit något som förväntats ännu inte ha utvecklats?2

Evolutionisterna var även förvånade över att ha funnit inte mindre än fem olika typer av gräs i spillningen. Ur deras perspektiv, gräs som redan var diversifierat! Några var exakt lika de nu levande grässorter vi kan hitta idag.

De höga åldrar som hävdas av evolutionisterna för fossil är inte verkliga. Åldersuppskattningarna revideras hela tiden. Det faktum att vissa fossil inte hittas tillsammans betyder inte att djur och växter inte existerat samtidigt. Vi kanske helt enkelt inte hittat fossilfyndet ännu, eller’så kan’sättet strömmarna runnit förhindrat att växt-eller djurlämningarna har blivit begravda.

Min skeptiske väns invändning att Noas flod inte kunde förklara fossilen eftersom inget gräsfossil blivit funnet tillsammans med dinosaurier hade grusats av en klump (fossilerad) avföring.

Hur kunde dinosaurierna ha ätit något som ännu inte hade utvecklats?

Referenser

  1. Prasad. V., Strömberg. c., Alimohammadian. H. and Sahni, A.. Dinosaur coprolites and the early evolution of grasses and graziers, Science 310(5751):1177–1180, 18 November 2005.Retur till text
  2. See Catchpoole, D.Grass-eating dinos: A ‘time-travel’ problem for evolution. Creation 29(2):22–23, 2007.Retur till text