Explore
Also Available in:

Tar du Gud på orden?

Skrivet av Don Batten
Översatt av Nina Henricsson (Genesis.nu)

believe-in-God

Jag hade ett samtal om Första Mosebok med en kristen som arbetade för att nå studenter med evangeliet (kallad PP). Den här mannen vill verkligen sprida evangeliet och skulle säga att han tror att Bibeln är Guds ord.

En del av samtalet lät så här (dock inte ordagrant):
PP: ”Men du kan ju inte tolka Första Mosebok 1 bokstavligt!”
Jag svarade: ”Varför inte?”
PP: ”Därför att vetenskapen har visat att världen är väldigt gammal.”

Det är tydligt att min vän inte har klart för sig vetenskapens förutsättningar, eftersom påståenden om vad som har hänt i det förflutna (historien) inte är öppna för att testas genom experiment. Dessutom finns det många fakta som borde uppmuntra en allvarlig skepticism mot de påstådda årmiljonerna – t ex den enorma mängden dinosauriefossil som antyder att de inte är gamla; se Double-decade dinosaur disquiet. Det finns också mycket som tyder på att de geologiska processerna har varit mycket snabbare än vad förespråkarna för långa tidsrymder vanligen utgår ifrån (se t ex Fast-forming ‘Fly Geyser’ och A stampede of swimming dinosaurs).

PP framkastade tanken att Första Mosebok inte handlar om tid. Jag påpekade då att den är full av tidselement, t ex de sju dagarna i skapelseveckan och kronologin i kapitel 5 (”När person x hade levt i z år, födde han sonen y”), händelsekedjan i samband med Noas flod (kapitlen 7 och 8) och ytterligare kronologiska fakta i kapitel 11. Även ett barn skulle kunna räkna ihop siffrorna och komma fram till 1656 år från skapelsen till floden. Tiden är central i 1 Mosebok.1

Jag frågade honom vad som menas när en berättelse börjar med ”Det var en gång…”? Han svarade att det ju då skulle handla om en saga. Helt rätt! Men när det gäller historia, så kräver den tidsangivelser (se Thinking about chronology). Detta gäller även för tiden för Jesu födelse (se The Census of Quirinius), död och uppståndelse.

Jag förstod att PP inte hade tänkt så mycket på hur synen på Första Mosebok kunde påverka synen på resten av Bibeln. Det var nästan som om han trodde att man kunde sätta detta kapitel ”i karantän” för att anpassa Bibeln till den sekulariserade ”vetenskapliga” synen på historien. Han trodde till exempel helt korrekt på en verklig Adam och Eva och på syndafallet (i Första Mosebok 3). Jag påpekade att de långa tidsrymderna innebar död och lidande innan Adams syndafall. Edens lustgård skulle då vila på en enorm hög av döda, förmultnade ting, och fossil) och att detta underminerade evangeliet (1 Kor 15:21,22).

Detta står också i motsättning till Guds godhet. Han beskrev ju den på dag 6 färdiga skapelsen som ”mycket god”. PP framhöll att döden inte var något alltigenom dåligt; den kanske hade ett gott syfte. Men döden kallas för ”den sista fienden” i Nya Testamentet (1 Kor 15:26), så hur skulle döden kunna vara ”mycket god”? Han medgav att detta var ett starkt argument.

Det innebär en allvarlig begränsning av att inte tro på Första Mosebok som ett historiskt dokument. I 2 Mos 20:1,11 står det till exempel: ”Och Gud talade alla dessa ord och sade... ’Ty på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad är i dem.’” Om vi då inte vill tro att Första Mosebok kapitel 1 beskriver en vecka vid tiden för historiens begynnelse, förnekar vi faktiskt de ord som Gud själv skrev på stentavlorna (2 Mos 32:16). Och Jesus bekräftade till och med de minsta bokstäverna och tecknen i Gamla Testamentet (Matt 5:18), så om det inte är tillförlitligt så är inte Jesus det heller. Allt faller samman.

Många människor har inte tänkt igenom konsekvenserna av att försöka anpassa den sekulariserade skapelsemyten till Bibeln. Gör allt du kan för att upplysa dem! Ett sätt är att ge tipsa dem om Creation eller Genesis.

Helpful Resources