Explore
Also Available in:
14557-skyjono

Jonathan Sarfati

Dr. Jonathan Sarfati Ph.D. Fyzikální chemie, Victoriina Universita ve Wellingtonu, Nový Zéland

Dr. Sarfati je v kreacionistických kruzích velmi dobře známý; publikoval velké množství článků, je spoluautorem mnoha knih a sám čtyři samostatné napsal. Jedna z nich, Refuting Evolution (Vyvrácení evoluce) je dokonce na prvním místě z nejprodávanějších kreacionistických knih všech dob! Veškeré Sarfatiho dílo je prozářeno jeho ostrou logikou, což možná vychází i z jeho šachových schopností (získal titul F.I.D.E. Master /FM/ v roce 1988). Jonathan byl vybrán, aby napsal o třetí Achillově patě darwinovské evoluce – o původu života. Do této kapitoly vnáší svůj pozoruhodný důvtip, díky němuž dobře odkrývá onen nepřekročitelný problém údajného vzniku prvního živého organizmu z neživých prekurzorů.

Knihy

Články