Explore
Also Available in:

Eugenika: śmierć bezbronnych

Spuścizna Galtona, kuzyna Darwina

Russell Grigg

Niewiele idei było bardziej szkodliwych dla ludzkości w ciągu minionych 120 lat niż te, które szerzył Sir Francis Galton. Był on założycielem ewolucyjnej pseudo–nauki zwanej eugeniką. Obecne ‘etniczne oczyszczanie’, używanie aborcji dla eliminowania ‘wadliwych’ płodów, zabójstwa niemowląt, eutanazja, używanie nienarodzonych płodów dla badań naukowych, wszystko to ma wspólny mianownik w fundamentalnej idei eugeniki – przetrwania najsilniejszych. Kimże więc był ów Galton i jak wielce zaszkodził ludzkości?

Francis Galton

Francis Galton urodził się w rodzinie Kwakrów w Birmingham, w Anglii, w r. 1822. Ze strony matki był wnukiem Erazma Darwina, a więc kuzynem Karola Darwina. Podobnie jak Darwina przez większość swych lat dorosłych był agnostykiem i przeciwnikiem chrześcijaństwa.

Jako dziecko nauczył się alfabetu mając 18 miesięcy, zaczął czytać mając dwa i pół roku, uczył się wierszy na pamięć mając pięć lat, a w wieku sześciu lat dyskutował Iliadę.1 W r. 1840 rozpoczął studia medyczne na uniwersytecie w Cambridge, ale z powodu załamania nerwowego zdobył tylko skromny tytuł bakałarza sztuk (angielskie BA – Batchelor of Arts) w r. 1844.2 Gdy w tym samym roku zmarł jego ojciec, odziedziczył tak wielki spadek, że już nigdy nie musiał zarabiać na życie.

Dało to młodemu Galtonowi czas nie tylko na "rozrywki", ale także na paranie się różnymi dziedzinami, włączając eksploracje wielkich obszarów Południowej Afryki. Raporty z jego podróży przyniosły mu członkostwo w Royal Geographic Society w r. 1853, a w trzy lata później w Royal Society. W tym roku Galton poślubił Louisę Butler, której ojciec był dyrektorem Szkoły w Harrow.

Jako naukowiec–amator o niezmiernej ciekawości i energii napisał 14 książek i ponad 200 prac naukowych.3 Jego wynalazki włączają "cichy" gwizdek dla psów, "teletype printer" – zdalnie sterowaną drukarkę oraz różne techniki i instrumenty do mierzenia inteligencji ludzkiej i części ciała; wynalazł mapę pogody i odkrył istnienie anty–cyklonów.

Powiązania z Karolem Darwinem

Opublikowanie dzieła Darwina "O pochodzeniu gatunków" w r. 1859, niewątpliwie spowodowało punkt zwrotny w życiu Galtona. W r. 1869 pisał do Darwina: "“…ukazanie się twego dzieła "O pochodzeniu gatunków" spowodowało istny kryzys w moim życiu; twoja książka wyparła ograniczenia moich dawnych przesądów [tzn. religijnych argumentów, opartych na planowości] jakby to była tylko senna mara i pierwsza darowała mi wolność myśli."4

Nott, J.C. and Gliddon, G.R., Indigenous Races of the Earth, J.B. Libbincott, Philadelphia, USA, 1868. Alleged evolution from blacks to whites

Pseudonaukowa ilustracja rzekomej ewolucji ‘ras’ ludzkich.

Rzekoma ‘naukowa’ ilustracja z r. 1868 ukazująca że jakoby czarni byli mniej rozwinięci niż biali, przez sugerowanie podobieństw do szympansa.

Nawet sławny ewolucjonista Stephen Jay Gould skomentował, że czaszka szympansa została fałszywie powiększona, a szczęka ‘murzyna’ fałszywie wysunięta, aby sugerować, że ‘murzyni’ są na niższym poziomie rozwoju niż małpy. Ilustracja ta nie pochodziła z jakiejś rasistowskiej czy też ‘marginesowej’ literatury, ale z jednego z czołowych podręczników tamtych czasów. Dzisiejsi wojowniczy ewolucjoniści wygodnie omijają socjalne implikacje swoich idei. Ale historia wskazuje coś innego.

Galton był jednym z pierwszych, którzy zdali sobie sprawę z implikacji darwinowskiej teorii ewolucji dla ludzkości.5 Sądził on, że talent, charakter, intelekt itd. są dziedziczone od przodków, jak również brak któregokolwiek z tych atrybutów. Tak więc biedni byli biednymi nie z powodu niefortunnych okoliczności, ale dlatego, że byli biologicznie słabsi. To było sprzeczne z panującymi wtedy poglądami naukowymi, według których wszystkie te cechy były zależne od środowiska, tzn, gdzie i jak dana osoba została wychowana.6 Galton był przekonany, że ludzie, podobnie jak zwierzęta, mogą i powinni być poddani selekcyjnej prokreacji. W r. 1883 ukuł nowe słowo ‘eugenika’ [z greckiego eu=dobry + genes=narodzony] dla badań nad sposobami ulepszenia fizycznych i umysłowych cech rodzaju ludzkiego.

Poglądy Galtona nie zostawiały miejsca na istnienie duszy ludzkiej, łaski Bożej dla człowieka, wolnego wyboru, by stać się innym, ani nawet na godność indywidualnego człowieka. W pierwszym artykule na ten temat opublikowanym w r.1865,7 "zaprzeczył temu iż zdolność racjonalnego myślenia jest darem Bożym, że ludzkość jest pod przekleństwem grzechu od dnia Adama i Ewy, a uczucia religijne uważał za nic więcej tylko ewolucyjne mechanizmy zapewniające przetrwanie rodzaju ludzkiego."8

O pojęciu grzechu pierworodnego pisał: "[to] udowadniałoby według mojej teorii, nie że człowiek upadł, ale że szybko podnosi się z niskiego poziomu… i że po miriadach lat barbarzyństwa, człowieczeństwo całkiem niedawno wyrosło do poziomu cywilizacji i religii."9

W dziele zatytułowanym "Dziedziczny geniusz" (Hereditary Genius) szerzej rozpracował wszystkie swoje idee i zaproponował system ustalanych małżeństw między wybitnymi mężczyznami i bogatymi kobietami, czego rezultatem miało być powstanie utalentowanej rasy. Gdy Karol Darwina przeczytał tę książkę napisał do Galtona: "Zmieniłeś mnie z przeciwnika w zwolennika w pewnym sensie, gdyż zawsze utrzymywałem, że z wyjątkiem głupców, ludzie niewiele różnią się między sobą intelektem, a tylko gorliwością i ciężką pracą…"5 Idee Galtona niewątpliwie przyczyniły się do poszerzenia przez Darwina jego teorii ewolucji do człowieka. Darwina nie wspomina Galtona w książce "O pochodzeniu gatunków", ale w dziele "Pochodzenie człowieka" (Descent of Man) z r. 1871, wspomina go nie mniej niż 11 razy.

W latach 1912, 1921 i 1932 odbyły się trzy Międzynarodowe Kongresy Eugeniki, w których wzięli udział aktywiści z Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec, Francji, Kanady, Indii, Japonii, wyspy Mauritius, Kenii i Południowej Afryki. Wśród znakomitości, które poparły te idee przed II Wojną Światową byli Winston Churchill, ekonomista John Mynard Keynes, pisarz sci–fi H.G.Wells10 i prezydenci USA Theodore Roosevelt i Calvin Coolidge.

Galton otrzymał Medal Huxleya od Instytutu Antropologicznego w r. 1901, Medal Darwina od Royal Society w r. 1903, Medal Darwin–Wallace od Stowarzyszenia Linneusza w r. 1908 i honorowe tytuły z Cambridge i Oxfordu, a na koniec został uszlachcony w r. 1909. Pomimo tych ‘zaszczytów’ we własnym życiu nie był zbyt dobrym rzecznikiem swoich teorii. Cierpiał na szereg przewlekłych chorób i pomimo dobrego rodowodu intelektualnego własnego, jak i jego żony nie spłodził żadnych dzieci, które mogłyby przejąć jego idee. Po jego śmierci, według sporządzonego przez niego testamentu ustanowiona została katedra eugeniki oraz Laboratorium Eugeniki im. Galtona przy Uniwersytecie Londyńskim.

Eugenika w akcji

Zamierzenie poprawy cech fizycznych i umysłowych rodzaju ludzkiego wydaje się na pierwszy rzut oka godne uznania. Jednakowoż historycznie metody osiągnięcia tego celu włączały nie tylko powiększenie liczby narodzin "dobrych" potomków przez dobieranie rodziców (‘pozytywna eugenika’), lecz również zmniejszanie liczby narodzin wśród tych, o których uważano, że przeszkodzą w takiej poprawie, ‘słabych’ (‘negatywna’ eugenika).11

Ilustracja: Wikipedia.org Pic Description
Logo Kongresu Eugeniki (Kliknij tu aby powiększyć)

Na przykład, do r. 1913 jedna trzecia (a od r. 1920 więcej niż połowa)12 stanów USA miała prawa pozwalające na przymusową sterylizację więźniów uznanych za ‘niezdatnych’. W ten sposób poddano sterylizacji około 70 tys. ofiar, włączając w to kryminalistów, niedorozwiniętych umysłowo, narkomanów, nędzarzy, niewidomych, głuchych i cierpiących na epilepsję, gruźlicę albo syfilis. Ponad 8000 takich zabiegów dokonano w jednym tylko mieście, Lynchburg, w stanie Virginia,13 a sporadyczne przypadki notowano jeszcze w latach 1970.14,15

Około 50 tys. obywateli Szwecji zostało potraktowanych w podobny sposób, a podobne praktyki miały miejsce także w Norwegii i w Kanadzie.16

W Niemczech w r.1933 rząd Hitlera wydał nakaz przymusowej sterylizacji wszystkich obywateli niemieckich posiadających cechy ‘niepożądane’, nie tylko tych, którzy znajdowali się w więzieniach, czy w innych zamkniętych instytucjach. Miało to zapobiec ‘zanieczyszczeniu’ hitlerowskiej ‘wyższej rasy niemieckiej’ przez mieszane małżeństwa.

Potem w latach 1938 do 1945 te procedury chirurgiczne zostały zastąpione przez bardziej ‘skuteczne’ rozwiązanie – ludobójstwo, chętnie dokonane przez Nazistów na przeszło 11 milionach ofiar uważanych za mniej niż ludzi, niewartych życia, jak to zostało udokumentowane w czasie procesów norymberskich. Wśród ofiar byli Żydzi, ewangeliczni chrześcijanie,17 Murzyni, Cyganie, komuniści, homoseksualiści, osoby którym amputowano jakąkolwiek kończynę oraz umysłowo chorzy,

To nie było nic innego niż rozszalały darwinizm – wyeliminowanie milionów istot ludzkich napiętnowanych jako ‘niezdatni/gorsi’, przez i dla korzyści tych, którzy uważali siebie za ‘zdatnych/wyższych’.

Centralną ideą darwinizmu jest dobór naturalny.18 Naziści uważali, że muszą pokierować tym procesem doboru dla korzyści rasy niemieckiej.19 Naiwna wizja Galtona ‘eugenicznej utopii’ zwyrodniała w nazistowski koszmar morderczego oczyszczania etnicznego.

Niestety, idee wyższości rasowej i eugeniki nie zginęły z Hitlerem, David Duke, niesławny amerykański rasista, przeciwny czarnym i Żydom oparł swoje poglądy na dziełach, które napisali H.G. Wells, Galton, Sir Arthur Keith i inni, jak również współcześni socjo–biologowie jak E.O. Wilson z uniwersytetu Harvard.20

Eugenika w XXI stuleciu

Po II Wojnie Światowej ‘eugenika’ stała się brzydkim słowem. Jej propagatorzy nazwali siebie teraz ‘naukowcami od spraw populacji’ lub ‘ludzkiej genetyki’, ‘politykami rodzinnymi’ itp. Czaspismom nadano nowe tytuły. Roczniki Eugeniki zostały przemianowane na Roczniki Ludzkiej Genetyki, a Kwartalnik Eugeniki stał się Żurnalem Socjalnej Biologii.21 Jednakowoż dzisiaj, w 60 lat po Holocauście, mordercze pojęcia wyrosłe z galtonowskiej eugeniki, ożyły na nowo i kwitną w respektowanych chałatach medycznych laboratoriów.

Lekarze obecnie rutynowo niszczą istoty ludzkie, stworzone na podobieństwo Boże (1Mojż.1:26), przez aborcje, zabójstwa noworodków, eutanazję jak i w badaniach nad komórkami macierzystymi pobranymi z embrionów.

A. Aborcje

Według raportu z Wielkiej Brytanii kobiety coraz częściej eliminują nienarodzone dzieci z powodu nie–zagrażających życiu deformacji, np stóp, zajęczej wargi, a także z zespołem Downa, z których więcej ginie niż się rodzi.22 Według komentarza dr. Jacqueline Laing z londyńskiego Metropolitan University ‘Liczby te wskazują na eugeniczny trend społeczeństwa konsumpcyjnego zwariowanego na punkcie usunięcia wszelkich deformacji. "To nic innego tylko eugenika" stwierdziła Nuala Scarisbrick, Powiernik Życia Wielkiej Brytanii (UK Life Trustee). "Osoby pełnosprawne odbierają to jako stwierdzenie, że nie powinny były się urodzić. To jest przerażające i wstrętne."

Globalnie co roku dokonuje się ok. 50 milionów aborcji. To znaczy co czwarte dziecko w łonie matki ma szanse zostać rozmyślnie zabite.23

B. Zabójstwa niemowląt

Chiny są znane ze swego przymusowego ograniczania liczby dzieci do jednego na rodzinę. W praktyce większość rodzin pragnie chłopca, więc jeśli narodzi się dziewczynka, może zostać zabita. Czasem ta sama okrutna zasada stosowana jest przed narodzeniem. W Indii powszechne jest badanie płci płodu, stąd ogromna większość aborcji to dziewczynki. Feministyczne poparcie dla aborcji wydaje się stąd przygnębiająco ironiczne.

Upośledzone dzieci także są w niebezpieczeństwie. "Etyk" Peter Singer popierał legalizację zabójstw niemowląt do pewnego wieku. Pisał: "Zabicie upośledzonego dziecka nie równa się moralnie zabiciu osoby. Bardzo często nie jest w ogóle złe."24

C. Eutanazja

W maju 2001 Holandia stała się pierwszym krajem, który zalegalizował eutanazję. Prawo weszło w życie 1 stycznia 2002 roku. Eutanazja była już tolerowana w Belgii przed majem 2002 roku, kiedy został zalegalizowana. Jest także tolerowana w Szwajcarii, Norwegii i Kolumbii.23


Eugenika i Małpi Proces1

Foto Bryan College Clarence Darrow i William Jennings Bryan
Clarence Darrow (z lewej) i William Jennings Bryan

Podręcznik, którego Scopes używał do nauczania ewolucji, ‘A Civic Biology’ (Cywilizowana Biologia, Autor: George Hunter)2 oraz towarzyszące mu notatki laboratoryjne3 były rażąco eugenistyczne i agresywnie rasistowskie. Hunter dzielił ludzkość na pięć ras porządkując je według stopnia rozwoju ewolucyjnego, od ‘murzyńskiego stopnia Etiopczyków’, do ‘najwyższego stopnia rasy kaukaskiej cywilizowanych mieszkańców Europy i Ameryki’.4 Cywilizowana Biologia stwierdzała, że przestępczość i niemoralność są dziedziczne i powtarzają się w rodzinach i że ‘takie rodziny stają się pasożytami w społeczeństwie… Gdyby tacy ludzie byli niższymi zwierzętami, prawdopodobnie powybijalibyśmy je, aby zapobiec ich rozmnażaniu. Ludzkość na to nie pozwala ale mamy środki zaradcze w oddzielaniu płci w przytułkach i innych sposobach zapobiegania mieszanym małżeństwom i ewentualnemu przedłużaniu takich niskich i zdegenerowanych ras’.4

Inherently Wind (DVD)

Jest to książka, której darwiniści domagali się jako podręcznika, z którego by miał prawo uczyć Scopes!

Wszystko to udokumentował Dr. David Menton na DVD Wrodzony Wiatr: Hollywoodzka Historia Małpiego Procesu.(po prawej).

Bibliography

 1. The 1925 trial in Dayton, Tennessee, USA, of high-school teacher John T. Scopes, charged with violating state law by teaching the theory of evolution.
 2. Hunter, G., A Civic Biology Presented in Problems, American Book Co., New York, USA, pp. 195–196, 1914.
 3. Hunter, G., Laboratory Problems in Civic Biology, American Book Co., New York, USA, 1916.
 4. Ref. 2, pp. 261–265.


First Nuremberg trial

Sąd Norymberski

Być może najczęściej zadawanym pytaniem dotyczącym ludobójstwa Holokaustu, inspirowanego przez eugenikę, brzmi: ‘Jak mogło się to stać?’ W filmie MGM z r. 1961 pt. Sąd Norymberski, o rozprawie czterech przestępców wojennych,1 jeden z oskarżonych zawołał do Naczelnego Sędziego, Dana Haywooda (którego grał Spencer Tracy): ‘Ci ludzie - te miliony ludzi – nigdy nie myślałem że dojdzie do tego. Musicie w to uwierzyć’. Odpowiedź Haywooda była wymowna: ‘Doszło do tego za pierwszym razem, gdy skazałeś na śmierć człowieka, o którym wiedziałeś, że jest niewinny’.

Podobnie dziś, eugeniczne zabijanie nienarodzonych niemowląt, ponieważ zostały one osądzone za mniej niż doskonałe, zaczęło się gdy po raz pierwszy jakiś lekarz zgodził się na zabicie upośledzonego dziecka w łonie.

 1. Zdjęcie (po prawej u góry) pochodzi z pierwszego Procesu Norymberskiego (1945–6), najsłynniejszego i najbardziej znaczącego, gdyż sądzeni byli główni przywódcy niemieccy. Z przodu (od lewej): Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel; Z tyłu: Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel. (Courtesy Wikipedia)

Wnioski

Oczywiście, nie wszyscy ewolucjoniści są mordercami, a Francis Galton z pewnością nigdy nie myślał, że jego teorie doprowadzą do zabójstwa wielu milionów ludzi, nie mówiąc już o rzezi bezbronnych nienarodzonych niemowląt. Takie postępowanie jest jednak całkowicie zgodne z zasadą ewolucji, mianowicie przetrwaniem najsilniejszych przez wyeliminowanie najsłabszych. Uczynki są wynikiem przekonań. Jak powiedział Jezus: "…złe drzewo wydaje złe owoce… nie może… rodzić dobrych owoców" (Mat.7:17–18).

W przeciwieństwie do śmiercionośnej filozofii eugeniki, każda istota ludzka posiada wieczną wartość w oczach Bożych i została stworzona na obraz Boży (Rodzajów.1:25-27). Bóg także jasno zakazał morderstwa (Wyjścia 20:13), czyli rozmyślnego zabijania niewinnych istot ludzkich. W rzezczy samej, Bóg tak bardzo kocha ludzkość, że posłał Swego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby umarł na Krzyżu. By zbawić nas od grzzechu (Jana 3:16-17) i przekształtować nas na podobieństwo Swego Syna, jeśli uwierzymy w Niego (Rzymian 8:29; 2 Koryntian 3:18). W Jezusie, Druga Osoba Trójcy przyjęła na siebie ludzką naturę (Hebrajczyków 2:14), stając się Drugim Adamem (1 Koryntian 14:45), stając się w ten sposób (krewnym-) Odkupicielem (Izajasz 59:20) rodzaju ludzkiego pierwszego człowieka, Adama.

Bibliography

 1. Cowan, R, Sir Francis Galton and the study of heredity in the nineteenth century, Garland Publishing Inc., New York, USA, p. vi, 1985. Wróć do tekstu.
 2. Forrest, D.W., Francis Galton: The life and work of a Victorian genius, Paul Elek, London, UK, p. 25, 1974. Wróć do tekstu.
 3. Subjects included twins, blood transfusions, criminality, travel in undeveloped countries, meteorology, correlational calculus, anthropometry (measurement of the human body), and fingerprints as a means of identity – first used by Scotland Yard in 1901 and now throughout the world. Wróć do tekstu.
 4. Galton to Darwin, 24 December 1869, quoted from ref. I, p. 74. Wróć do tekstu.
 5. Galton, Sir Francis, Encyclopaedia Britannica 5:97–98, 1992. Wróć do tekstu.
 6. These two views of heredity versus environment have also been labeled ‘nature versus nurture’. Wróć do tekstu.
 7. Galton, E, Hereditary talent and character, 2 parts, MacMillan’s magazine 12:157–166 and 318–327, June and August 1865. (Source: ref. 1, p. 1.)
 8. Ref. I, p. 75. Wróć do tekstu.
 9. Galton, E, Memories of my life, Methuen & Co., London, UK, pp. 317–18, 1908. Wróć do tekstu.
 10. Bergman, J., ‘RG. Wells: Darwin’s disciple and eugenicist extraordinaire’, Journal of Creation 18(3):106–110,2004. Wróć do tekstu.
 11. The last sentence of Galton’s autobiography reads: ‘Natural Selection rests upon excessive production and wholesale destruction; Eugenics on bringing no more individuals into the world than can be properly cared for, and those only of the best stock.’ (Ref. 9, p. 323.) Wróć do tekstu.
 12. In 1931, Vermont became the 31st US State to enact a sterilization law (not repealed until1973). Source: Washington Post, 8 August 1999, p. A21. Wróć do tekstu.
 13. Wieland, c., The lies of Lynchburg, Creation 19(4):22–23, 1997. Wróć do tekstu.
 14. ‘Eugenics’, Encyclopaedia Britannica 4:593, 1992. Wróć do tekstu.
 15. Black, E., War against the weak: Eugenics and America’s campaign to create a master race, Four Walls Eight Windows, New York! London, 2003; see review by Sarfati, J., Creation 27(2):49, 2005. Wróć do tekstu.
 16. Isherwood, J., Payout planned for victims of ‘barbaric’ sterilizations, Sydney Morning Herald, 27 August 1997, p. 10. Return to text.
 17. Sarfati, J., Nazis planned to exterminate Christianity, Creation 24(3):47, 2002. Wróć do tekstu.
 18. Evolution describes the results of selection. See Stein, GJ., Biological Science and the Roots of Nazism, American Scientist 76:50–58, January–February 1988. Wróć do tekstu.
 19. See Bergman, J., Darwinism and the Nazi race Holocaust, Journal of Creation 13(2):101–111, 1999. Wróć do tekstu.
 20. Bergman, J., Darwinism’s influence on modern racists and white supremacist groups: the case of David Duke, Journal of Creation 19(3):103–107,2005. Wróć do tekstu.
 21. Clay, C. and Leapman, M., Master race: The Lebensborn experiment in Nazi Germany, Hodder & Stoughton, London, UK, p. 181, 1995. Wróć do tekstu.
 22. British abortion rate skyrockets as couples eliminate ‘defective’ children, Life Site Daily News, for Monday 31 May 2004, lifesitenews.com/news/archive/ldn/1940/53/4053105 . Wróć do tekstu.
 23. Statistics from Festival of Light, Adelaide, Australia, www.fol.org.au. Wróć do tekstu.
 24. Singer, P., Taking life: humans, excerpted from Practical ethics, 2"’ ed., Cambridge, pp. 175–217, 1993. Singer is Ira. W. DeCamp Professor of Bioethics at the University Centre for Human Values, Princeton University.