Explore
Evolution: Good science? Exposing the idealogical nature of Darwin’s Theory

Evolucioni: Shkencë E Mirë?

Dominik Statham

Përmbajtja

Rekomandimet 3PDF icon

Parathënie 4PDF icon

Hyrje 5–6PDF icon

Përmbajtja 7PDF icon

Hyrje 8–9PDF icon

Pjesa 1. Parimet Sqaruese 10

1. Cila Është Teoria E Evolucionit E Darvinit? 11–15PDF icon

Pjesa 2. Dëshmitë E Prezantuara Në Mbështetje Të Evolucionit Dhe Përgjigjja E Një Kreacionisti 16

2. Të Dhënat E Fosileve 17–49PDF icon

3. “Është Vëzhguar Sot” 50–68PDF icon

4. Homologjia 69–78PDF icon

5. Organet Rudimentare Dhe Embriologjia 79–91PDF icon

6. Biogjeografia 92–108PDF icon

7. “Është E Regjistruar Te Adn-Ja” 109–114PDF icon

Pjesa 3.Pjesa 3. Kundër-Argumenti Në Mbështetje Të Krijimit Të Veçantë 115

8. Dëshmi Për Projektimin Në Natyrë 116–125PDF icon

Pjesa 4. Shkencë Apo Ideologji? 126

9. A Është Besimi Në Evolucionin I Domosdoshëm Për Progresin Shkencor? 127–131PDF icon

10. Pse Kaq Shumë Shkencëtarë Pajtohen Me Teorinë E Evolucionit? 132–137PDF icon

11. A Është Evolucioni Në Pajtim Me Kristianizmin? 138–145PDF icon

Fjalorth 146–151PDF icon

Parathënie Për Day One 152PDF icon

Translation provided by Biblical Creation Society www.biblicalcreation.org.uk.