Explore
Also Available in:

Expelled (=utstött): Ny film avslöjar förföljelse av anti-darwinister

by
översatt av Gudrun Ringqvist

Photo <www.expelledthemovie.com> Image of Ben Stein, from Expelled movie
Filmen Expelled: No Intelligence Allowed är producerad av Premise Media och stöds av framträdande kristna.

I oktober förra året, i ett utspel som väckte till liv minnen från stalinistisk censur, röstade Europarådet för att uppmuntra medlemsländerna att förbjuda undervisning i kreationism som en vetenskaplig disciplin.1

Europaparlamentet förklarade: ”Om vi inte är försiktiga, skulle kreationismen kunna bli ett hot mot de mänskliga rättigheterna”. I skarp kontrast till detta är verkligheten vid lärosäten runt världen den att den evolutionära ortodoxin redan hotar de mänskliga rättigheterna, vilket en ny film visar. Denna viktiga spelfilm, som avslöjar en akademisk censur av rörelsen Intelligent Design, spelas nu för fullt i Nordamerika och kommer snart på DVD.

Den kontroversiella filmen Expelled: No Intelligence Allowed är en dokumentär som avslöjar hur den darwinistiska hierarkin har slutit sina led inför det stigande intresset för Intelligent Design, en teori som motsätter sig evolutionsteorin och säger att en Designer står bakom livets uppkomst. En del ledande vetenskapsmän har förlorat sina arbeten på grund av att de har uttryckt avvikande åsikter om livets ursprung.

Filmen visar att på detta speciella område är vetenskapen allt annat än en fri och öppen undersökning av sanningen, utan i själva verket en stängd bok.

Expelled avslöjar förföljelse av lärare och vetenskapsmän på grund av att de tror på de tecken som talar för design i naturen och så utmanar tanken på livet som ett resultat av slump och utveckling. De nekas anställning och blir i vissa fall till och med avskedade.

Filmen är gjord med tanke på 2008 års amerikanska val, och intelligent design kontra evolutionism har redan blivit ett diskussionsämne – och kandidater väljer sida. Det är mjukvaruutvecklaren Walt Ruloff som kläckte idén, och han har också finansierat filmen. Han skapade sig sin förmögenhet genom att sälja sin mjukvara till Microsoft i början av 1990-talet. Sedan upptäckte han debatten kring Intelligent Design. Han säger att han blev chockad

”både av arrogansen och brutaliteten hos det darwinistiska etablissemanget och bristen på säkra vetenskapliga bevis för deras uppfattning”.

Asociación Luis Palau; Wikipedia Luis Palau Michael Medved
Luis Palau, världsevangelist, ovan och Michael Medved, känd kristen mediaprofil i USA.

Filmen har redan fått stöd av framträdande kristna som Luis Palau, Charles Colson, Michael Medved och J.I. Packer. Filmmakarna, Premise Media, använder en kraftfull marknadsföring för att se till att Expelled når ut till studenterna. Kampanjen leds av Motive Entertainment, bolaget bakom marknadsföringen på gräsrotsnivå av hollywoodsuccéer som The Passion of the Christ och Berättelsen om Narnia.

Olikt många andra dokumentärer vänder sig Expelled inte bara till människor som representerar den ena sidan av saken. Filmen konfronterar evolutionister som Richard Dawkins, författare till The God Delusion, den inflytelserika biologen och ateistbloggaren PZ Myers och Eugenie Scott, ledare för den antikreationistiska lobbygruppen National Center for Science Education.

Upphovsmännen till Expelled reste klotet runt under en tvåårsperiod och intervjuade dussintals vetenskapsmän, doktorer, filosofer och officiella ledare. Resultatet visar tydligt och överraskande hur tankens och forskningens frihet har drivits bort från högskolor, universitet och forskningsinstitutioner.

Image: Timothy Ministries Cover of book Chuck Colson Speaks
En av Chuck Colsons (f d presidentrådgivare) många böcker.

Huvudrollen i filmen innehas av hollywoodskådespelaren Ben Stein, som även är advokat, ekonom, f.d. talskrivare åt presidenten, författare och samhällskommentator. I filmen upptäcker han biologer, astronomer, kemister och filosofer som har fått sina rykten och karriärer förstörda av ett vetenskapligt etablissemang som inte tillåter någon som helst avvikelse från evolutionsläran.

Till exempel möter Ben Stein Richard Sternberg, biolog med två doktorsgrader, som tillät att en förhandsgranskad forskningsartikel om tecknen på intelligens i universum publicerades i det vetenskapliga magasinet Proceedings. Inte långt efter publiceringen påbörjade anställda vid the National Center for Science Education och the Smithsonian Institution, där Sternberg var forskningsstipendiat, en samordnad smutskastnings-och skrämselkampanj för att få den lovande unge vetenskapsmannen bortdriven från hans befattning. Denna attack på den vetenskapliga friheten var så oerhörd att den gav upphov till en utredning på kongressnivå.2

Stein möter också astrofysikern Guillermo Gonzalez, som blivit nekad anställning vid Iowa State University trots sin utomordentliga meritlista. Gonzalez gjorde misstaget att dokumentera den design han observerat i universum.3 Sedan är det också Caroline Crocker, en lysande lärare i biologi vid George Mason University, som blev borttvingad från universitetet på grund av en kortfattad diskussion kring problem med Darwins teori, och för att ha berättat för studenterna att en del vetenskapsmän tror att det finns bevis för design i universum. Listan kan göras längre och längre.

”Den kapitalstarka vetenskapen inom detta område av biologin har gått vilse”, säger Stein. ”Vetenskapsmän förutsätts kunna få följa vetenskapliga spår vart de än må leda, oavsett vilka slutsatserna blir. Man har i högsta grad äventyrat forskningsfriheten, och detta är inte bara anti-amerikanskt, det är anti-vetenskap. Det är anti hela lärdomsbegreppet.”

Walt Ruloff, biträdande producent, säger,

”Det otroliga med Expelled är att vi inte har tagit till manipulation i våra intervjuer för att på så sätt få fram en ’chockeffekt’, något som har blivit vanligt i dokumentärfilmer i dessa dagar.”

”Premise Media tog på sig den här svåra uppgiften eftersom vi tror att mänsklighetens största tillgång är vår frihet att utforska och upptäcka sanningen.”

Också efter det att filmen gjordes har ett fall av censur på amerikanska universitet kommit i dagen. I september tog Baylor University bort den webbsida som var knuten till dess laboratorium för evolutionsinformation och som sköttes av Robert Marks, en mycket meriterad professor i ingenjörsvetenskap inom elektro-och dataområdet vid Baylor. Orsaken var styrelsens hävdande att det kommit anonyma klagomål som kopplade ihop laboratoriet med intelligent design.

Detta är det tredje exemplet genom vilket Baylor University har inskränkt yttrandefriheten och straffat en fakultetsmedlem på grund av dennes syn på intelligent design. År 2000 gav universitetsförvaltningen efter för trycket från darwinist-aktivister som krävde att man skulle stänga Michael Polanyi Research Center, som delvis etablerats för att forska inom området intelligent design. År 2006 blev forskaren inom juridik Francis Beckwith nekad anställning av förvaltningen vid Baylor delvis på grund av sina artiklar till stöd för det grundlagsenliga i att undervisa om intelligent design. Styrelsen ändrade beslutet och Beckwith beviljades anställning men bara efter en lång offentlig strid.

Casey Luskin, en talesman för Discovery Institute, Amerikas ledande tankesmedja för Intelligent Design, säger:

”Det finns ett besvärande mönster vid Baylor University av vetenskapsmän och forskare som blivit attackerade för att de ifrågasatt evolutionsteorin. Vetenskapsmäns, lärares och studenters frihet att ifrågasätta Darwin attackeras alltmer av människor som bara kan kallas darwinistiska fundamentalister. Vad professor Marks utsatts för är censur, rätt och slätt.”4

Dr Marks har gått den extra milen och försökt tillgodose alla legitima krav som Baylors ledning kan ha haft på hans webbsida om evolutionsinformation, till och med gått med på att förse sidan med en klausul som skulle klargöra att den representerade hans åsikter som fakultetsmedlem och inte universitetet som helhet. Men Baylors förvaltning har nu avvisat Marks ansträngningar att tillgodose dem och uppenbarligen inte velat kännas vid en kompromiss som Marks advokat förhandlat fram.

Photo <www.expelledthemovie.com> Image of Ben Stein talking with an academic, from Expelled movie

Men vetenskapsmän som stöder Intelligent Design borde inte förvånas över sin situation. Innan den speciella undergrupp inom antidarwinismen som kallas ”Intelligent Design” kom upp på scenen, hade kreationister blivit systematiskt förföljda i decennier, och är så ännu idag. Till exempel när dr Marcus Ross, en ung paleontolog vid universitetet på Rhode Island, lade fram sin doktorsavhandling om mosasaurer – väldiga utdöda havsreptiler – blev han ”avpolleterad” som varande en ung-jord-kreationist. Avslöjandet, i The New York Times, satte igång en lidelsefull debatt om huruvida hans åsikter skulle utesluta honom från hans valda yrke. (Dr Ross blev intervjuad i CMIs tidskrift Creation i december 2007.)

Det faktum att han är en lysande vetenskapsman, vars forskning beskrivs av hans kollegor som oklanderlig, tycktes irrelevant för de ortodoxa darwinisterna som efterlyste hans avsked bara för att han uttrycker vetenskapliga uppfattningar som avviker från deras egna.

Eugenie Scott, verkställande direktör för US National Centre for Science Education, förordade en hård linje mot dr Ross på grund av misstanken att han skulle kunna använda sin doktorsgrad ”till att felutbilda allmänheten”.

Finns det akademisk censur också i Storbritannien? Om något så är situationen antagligen värre på Darwins ”hemmaplan”. Mark Pickering, ledare för studentverksamheten vid Christian Medical Fellowship, säger att det finns systematiska förutfattade meningar i den vetenskapliga världen mot Intelligent Design:

”Jag har akademiska kollegor som ännu inte har någon anställing, som inför sina professorer inte kan stå för att de sympatiserar med intelligent design eftersom det skulle bli slutet på deras karriär. Och detta trots att de redan bevisat sig vara goda vetenskapsmän.” (Student British Medical Journal, juni 07).

I december 2006 rapporterade The Guardian att en inflytelserik grupp akademiker krävde en lagändring som skulle försäkra forskare i Storbritannien full yttrandefrihet på universiteten. Mer än 60 lärare från Academics for Academic Freedom efterlyste att lagarna skulle utsträckas till att försäkra akademiker frihet att ”ifrågasätta och pröva vedertagen lära och att lägga fram impopulära uppfattningar.”

I ett yttrande på AFAFs webbsida står följande:

”I dagens politiska klimat är det svårare än någonsin för akademiker att försvara den fria debatten. Restriktiv lagstiftning och byråkratiska regler och föreskrifter, som härrör från regeringsorgan tillsatta för att övervaka speciella problem och från universiteten själva, har underminerat den akademiska friheten.”

”Många akademiker är rädda för att uppröra direktörer och politiker genom att uttrycka kontroversiella åsikter. Många utövar självcensur eftersom de är rädda för att utmana det allmänna tänkesättet.”

Själva det faktum att en sådan insändarkampanj var nödvändig kan tyckas bevisa att fri debatt och fri forskning i Storbritannien är hotade. Richard Dawkins har offentligen begärt att Andy McIntosh, professor i termodynamik vid Leeds University, ska avskedas enbart för att han hävdat att evolutionsteorin är felaktig. (Obs! Titeln ”professor” ges bara till högsta rangens akademiker i Storbritannien och det brittiska samväldet till skillnad mot vid amerikanska universitet.)

Howard Taylor, kaplan vid Heriot–Watt University i Edinburgh, har sagt: ”Vid Caltech University i Los Angeles har en lärare klagat över att den vetenskapliga hierarkin uppför sig som medeltidens ”moderkyrka”, skrämmer dem som har avvikande uppfattning.” Läraren talade om vetenskapliga meningsskiljaktigheter vad gäller jordens uppvärmning, men jämförelsen verkar passa lika bra på evolutionsläran. Det förefaller som om det vetenskapliga etablissemanget har upphävt brittiska vetenskapsakademins motto: ”Nullius in verba”,5 som syftar till en öppen, fördomsfri, ohämmad forskning och en ostrypt debatt.

Relaterade artiklar