Explore
Also Available in:
iStockphotodarwin-monument

Darwinismen – ett falskt evangelium

Och hur du kan hjälpa till att riva dess fästen

Skrivet av
Översatt av Nina Henricsson (genesis.nu)

Publicerad: 24 november 2016.
Ursprungligen publicerad i ett CMI-nyhetsbrev, januari 2014.

Trots påståenden om att ateismen är icke-religiös, krävs det en oerhörd (blind) tro för att vara ateist. Man måste då tro (inta en övertygad ställning) att det fantastiskt väldesignade och ordnade universum som vi utan problem kan observera kom till helt av sig självt. Sann vetenskap fortsätter att visa på en ständigt ökande komplexitet på både kosmisk och mikroskopisk nivå, inklusive genomen hos levande varelser. För att komma förbi följderna av en teori om en övernaturlig, skapande Gud i Bibeln, är till och med högt respekterade, väl ansedda vetenskapsmän och lärare beredda att göra ännu ett gigantiskt hopp i sin tro när de påstår att osedda utomjordingar fullständigt har åsidosatt kända fysiska lagar för att plantera och/eller styra livet på jorden. Ironiskt nog skulle detta faktiskt göra dem till skapare (fast inga bibliska sådana).1

Likt de flesta religiösa rörelser har darwinismen haft en grundare, ett slags messiasfigur, som inspirerar sina efterföljare. För att ateismen ska fungera måste en evolution från molekyler till människor vara möjlig. Som Richard Dawkins, dagens antikreationistiska affischnamn för humanisterna, sade: “Darwin gjorde det möjligt att vara en intellektuellt hederlig ateist.”2 Men synden (upproret mot Gud) förblir den springande punkten. Om det inte finns någon skapare kan en människa leva fri från alla moraliska band som ”påtvingats” av denne skapare.

Ateistens bibel?

Darwins bok Om arternas uppkomst genom naturligt urval eller de bäst utrustade rasernas bestånd i kampen för tillvaron (understrykningen min egen), gjorde många förutsägelser eller ”profetior” som inte har besannats. Han förutsade att upptäckter av fossil till slut skulle bekräfta hans teori, men det har de inte gjort. Inte heller visste Darwin någonting om cellens komplexitet och funktioner. Vid tiden för hans andra bok Människans härkomst och könsurvalet, gav hans felaktiga tankar om en påstådd mänsklig evolution näring åt diskriminerande, rasistiska åsikter vars motstycke saknats i historien. Till och med den nu bortgångne evolutionistiske professorn vid Harvard Stephen Jay Gould noterade:

“Biologiska argument för rasism kanske var vanliga före 1850, men de ökade explosionsartat efter att man börjat acceptera evolutionsteorin.”3

Modern genetik har naturligtvis visat att alla människor är nära besläktade; där hade Darwin helt enkelt fel!

Likt Gould, medgav genetikprofessorn Richard Lewontin öppet, samtidigt som han erkände sin blinda tro på darwinismen, att denna filosofi/religion inte har lyckats berika sina bekännares liv eller samhället i allmänhet som de flesta religioner strävar efter. Han sade:

“Vi ställer oss positiva till [evolutionistisk] vetenskap trots tydlig absurditet i vissa av dess teorier, trots dess misslyckande med att uppfylla många av sina extravaganta löften om hälsa och liv, trots toleransen hos den vetenskapliga världen för osakliga, förenklade påståenden, eftersom vi prioriterar ett visst åtagande, den att hänge oss åt materialismen … Inte nog med det, materialismen är en absolut sanning, för vi kan inte tillåta att en gudomlig makt knackar på vår dörr.”4

vid Creation Ministries International (CMI) skrev en gång:

“Om Darwin hade rätt, så finns det ingen yttersta avsikt eller mening med livet förutom den vi själva väljer. Man föds, lider, dör – och det är allt. Om du har tur så kanske du blir återvunnen som organiskt gödsel – men utöver det är du bara ett nummer som råkade komma upp i universums stora kasino.”5

Darwinister skulle naturligtvis säga att denna artikel är irrelevant eftersom evolution ju handlar om vetenskap och inte religion. Men detta är en felaktig ståndpunkt. Eftersom evolutionen består av ett antal påstådda händelser om det förflutna, har den mer att göra med historia och övertygelser än empirisk, testbar vetenskap. Detta enorma osäkra kunskapsområde är vad som olyckligtvis leder till den stora tro som många evolutionister uppvisar då det gäller deras ”religion”.

Moderna upptäckter bara fortsätter att utmana evolutionsteorin (och det är därför den hela tiden omformuleras) samtidigt som dessa upptäckter bekräftar Skriften. Den kristna tron och dess historiska skrifter (Bibeln) har inte vederlagts och inte heller dess grundare, som är källan till all sanning och allt liv.

Noter

  1. När det gäller den uppenbara frågan “Vem skapade de utomjordiska skaparna?”, skulle svaret bli att de måste ha utvecklats. Men ämnet förflyttas därmed till yttre rymden, där det inte kan testas. Åter till text
  2. Dawkins, R., The Blind Watchmaker, Penguin, London, s. 6, 1991. Åter till text
  3. Gould, S.J., Ontogeny and Phylogeny, Belknap-Harvard Press, s. 127–128, 1977. Åter till text
  4. Lewontin, R., (Prof. of Genetics), Billions and billions of demons, The New York Review, 9 January 1997, s.31. Åter till text
  5. Wieland, C., 101 Signs of Design, Master Books, Green Forest, 2002, s.83. Åter till text

Helpful Resources

The Greatest Hoax on Earth?
by Dr Jonathan Sarfati
US $16.00
Soft cover
Refuting Evolution 2
by Jonathan Sarfati
US $14.00
Soft cover
Refuting Evolution
by Jonathan Sarfati
US $12.00
Soft cover