کسی دیگر لوسی را دوست ندارد؟
احتمالا یکی از معروفترین نشانه های تکامل بشر در زمان کنونی در سکوت دور ریخته می شود لوسی (Australopithecus afarensis) فقط یک مورچه بود، نه یک اجداد انسانی.
By Daniel Anderson
941 Views
عیسی مسیح خالق ما
آموزه تثلیث بیان کننده وحدت الهی در عین وجود سه شخصیت ازلی و برابر در ذات است : پدر، پسر و روح القدس، همانند در ذات اما متفاوت در نقش
By Jonathan Sarfati
1K Views
15 سوال در خصوص تکامل گرایی
15 سوال در خصوص تکامل گرایی
By Don Batten
3K Views
به سی ام آی خوش آمدید
به سی ام آی خوش آمدید
CMI پاسخ به سوالات بنیادین وجودی زندگی مانند "که در آن ما از؟ آمده است "، "چرا ما اینجا هستیم؟ " و "از کجا می خواهیم؟ ".
By Gary Bates
683 Views
تاریخ گذاری کربن
تاریخگذاری کربن تکامل گرایان را در رابطه با اثبات تئوری خود کمکی نکرده است
1K Views
غار نشینان در کجای کتاب مقدس جای می گیرند؟
غار نشینان در کجای کتاب مقدس جای می گیرند؟
1K Views

Would you like to translate CMI materials?

If you are interested in translating materials from our website and/or from Creation magazine, the Journal of Creation or one of our publications (eg. The Creation Answers Book, Stones and Bones, 15 Reasons to Take Genesis as History etc.), please read our translation guidelines and then contact our Translations Facilitator to get the process started.