Explore
Also Available in:

”Felande länkarna” ännu mer felande!

översatt av Lasse Hermansson (genesis.nu)
publicerad i Genesis 2016(3):10

När den kraftigt fragmenterade skallen betecknad KNM-ER 1470 ("1470-människan") först upptäcktes, blev den paraderad som en övergångsform mellan apa och människa, som Homo habilis. Men även många evolu­tioni ster säger nu att själva begreppet ”Homo habi­lis” bör överges. Även de som argumenterar för att behålla det (som en bekväm ”skräptunna” för ”hominida” fossil de inte vet vad de ska göra med?) medger dess tvivelaktiga status.

Homo habilis är nu i ännu mer trubbel. Forskare under ledning av Meave Leakey rapporterade nyligen om nyupptäckta fossil från norra Kenya. En nästan komplett underkäke (KNM-ER 60000) och det välbevarade an­siktet av en ung individ (KNM- ER 62000) sägs matcha 1470.

Dessa nya fossil matchar också mycket nära när det gäl­ler särdrag hos den fossila unge hanen (MH1) Australopithecus sediba. Så om, vilket föreslagits av Leakey och de andra fors­karna, ”1470-människan” hör till den art som dessa nya fynd kommer från, då gör det också 1470 till en Australopithecin. Det betyder ”sydlig apa” - och ingen felande länk, eftersom dessa (1470 och Australopithe­ciner) liknar mindre, både apor och människor än de liknar var­andra… Därför var 1470 inte Homo habilis eller någon an­nan Homo (människa). Det står ännu mer klart att Homo habilis inte är någon apa-till-människa­länk.

Detta som hänt bekräftar en trend, att när fossil undersöks blir de människoliknande mer människoliknande och de som liknar apor blir mer apliknande, vilket resulterar i att de "felande länkarna" blir ännu mer felande och inga länkar. Gapet mellan apor och människor ökar med mer forskning, inte minskar.

Referenser

  • New fossils from Koobi Fora in northern Kenya confirm taxonomic diversity in early Homo, Nature 488:201–204, 9 August 2012; nature.com/articles/nature11322.
  • These new fossils are intriguing as hell, lawnchairanthropology.com/2012/08/09/these-new-fossils-are-intriguing-as-hell, 9 August 2012.