Explore
Also Available in:

Pet ateističkih čuda

(ili materijalisti vjeruju u magiju)

napisao 
preveo Zlatko Madzar

Objavljeno: 21. travnja 2016. (GMT+10)

Ateisti često promiču sebe kao inteligentne, logičke, znanstvene, razumne, itd. Oni su čak imali prijedlog da sebe nazivaju “sjajnimaˮ! Ti agresivni ‘novi ateisti’, kao što su Richard Dawkins, Sam Harris i družina, žele oslikati one od nas koji vjerujemo u nadnaravnoga Stvoritelja kao nerazumne, neznanstvene, neinteligentne, neuke, ili čak ‘one koji trebaju pomoć’ (Dawkins). Industrija zabave često pojačava ova shvaćanja oslikavajući ‘religijske’ ljude (naročito kršćane, a posebice crkvene vođe) kao lakrdijaše ili prostake (gotovo nikad kao sveučilišnog profesora, primjerice).

Stvarnost se protivi ovim percepcijama. Isaac Newton, najveći znanstveni um svih vremena, bio je kršćanski vjernik, kao što su bili i drugi utemeljitelji suvremene znanosti. Istraživanja su dosljedno pokazala kako su ljudi s jakom odanošću autoritetu Biblije u najmanju ruku slični praznovjernima, za razliku od prosječnoga de facto ateiste.1 Uistinu, jedan je ateist izrazio svoje razočaranje kako su “neki od najinteligentnijih i dobro-informiranih ljudi” koje je on poznao bili kršćani.2

Ima se još mnogo više za reći. Ateisti vjeruju kako se sve dogodilo čistim materijalnim procesima—svemir, život, um, i moral. Međutim, imaju li oni racionalni, logički temelj za ovo uvjerenje?

Oni zapravo vjeruju u čuda bez ikakva dostatnog uzroka za ta čuda. To jest, vjerovanje u magiju, ili pojavak stvari bez opravdana uzroka. Ono što mi uobičajeno nazivamo ‘magija’ zapravo je iluzija /obmana. Primjerice, zec se ne pojavljuje samo tako iz praznoga šešira; mora postojati logično fizičko objašnjenje; razložan uzrok. Iluzija treba iluzionistu. Stvari se ne događaju bez nečega što uzrokuje njihovo događanje. Čak i mladi razumiju ovaj zakon uzročnosti. Magija, gdje se stvari ‘samo događaju’, stvar je bajki – ne postoji takvo što.3

Ovdje je pet glavnih primjera materijalista koji vjeruju u magiju (a ima ih više), ili čudesne događaje bez dostatnoga objašnjenja ili uzroka za te događaje.

1. Podrijetlo svemira

Materijalisti (ateisti) jednom su pokušavali vjerovati da je svemir bio vječan, kako bi izbrisali pitanje odakle on dolazi. Čuveni britanski ateist Bertrand Russell, primjerice, zauzeo je taj stav. Međutim, to nije održivo. Napredak znanstvene spoznaje o termodinamici, na primjer, znači da je praktički svaki bio prisiljen priznati kako je svemir imao početak, negdje, nekad – zamisao o Velikome prasku priznaje ovo (zamisli kao što su multiverzum samo stavljaju početak više u daljinu, ali ne mogu se riješiti mučnoga problema).4

wikipedia.orgisaac-newton
Čovjek vjere i znanosti, Sir Isaac Newton.

Veliki prasak nastoji objasniti početak svemira. Međutim, od čega je počeo i što je prouzročilo njegov početak? Konačno, on nije mogao doći iz izvora tvar /energija, iste vrste tvari kao naš svemir, jer ta tvar /energija također bi morala biti podvrgnuta istim fizičkim zakonima, i prema tome mora propasti, i mora isto tako imati početak, samo dalje unatrag u vremenu.

Tako, morao je doći iz? Ništa! Ništa je postalo sve bez ikakva uzroka. Magija!

“Svemir je prasnuo u nešto iz apsolutno ničega – nule, ništa. I kako je postajao većim, postajao je ispunjen s čak više tvari koja je došla od apsolutno nigdje. Kako je to moguće? Pita Alan Guth. Njegova teorija o inflaciji pomaže objasniti sve.”

Tako je proglasio naslovnicu magazina Discover, u travnju 2002.

Fizičar, Lawrence Krauss, jedan od glasnih ‘novih ateista’, pokušavao je objasniti kako je sve došlo iz ništa; on je čak napisao knjigu o tome.5 Međutim, njegovo ‘ništa’ je ‘kvantni vakuum’, što zapravo nije ništa. Zbilja, tvar /energija kvantum nečega ima točno istu poteškoću kao vječni svemir; nije mogao imati trajnost za vječnost u prošlosti, tako sva njihova teoretiziranja vrijede samo nakon što svemir (nešto) postoji.6 Natrag na kvadrat jedan!

Materijalisti nemaju objašnjenje za podrijetlo svemira, izvan ‘on se dogodio zato što smo mi ovdje!’ Magija: baš kao zec iz šešira, ali sa svemirom, radije ogromnim ‘zecom’! ‘Stvari se događaju!’

Materijalisti nemaju objašnjenje za podrijetlo svemira, izvan ‘on se dogodio zato što smo mi ovdje!’

Postoje drugi vidovi Velikog praska, ‘mainstream / matični’ model o podrijetlu svemira, što su isto tako čudesni. ‘Standardni model’ ima razdoblje vrlo nagloga širenja nazvanog ‘inflacija’ (što je Alan Guth, spomenut gore, izumio). Ne postoji poznat uzrok za počinjanje ovoga pretpostavljenog širenja, ne postoji uzrok da ga se zaustavi i ne postoji fizički mehanizam za ekstremno brzo širenje (mnogo redova veličine brži od brzine svjetlosti). Međutim, ova tri prateća čuda morala su se dogoditi ili Veliki prasak ne djeluje zbog ‘problema horizonta’. Više magije!

“U početku Bog stvori nebesa i zemlju” (Postanak 1:1). Ovo nije magija, jer je Bog, koji je vječan i svemoguć, dostatan uzrok za svemir. I On može postojati vječno (i stoga nema početka) jer je On ne-materijalni entitet /sržnost (Bog je duh, kao što kaže Biblija na mnogo mjesta).

2. Podrijetlo zvijezda

Prema Velikome prasku, ‘jedina igra u gradu’ za objasniti podrijetlo zvijezda, postojale su dvije etape oblikovanja zvijezda. Etapa 1 uključivala je oblikovanje vodikovih /helijevih zvijezda (što su nazvane Zvijezde populacije III7). Ovdje je prva poteškoća: kako dobivate plinove oblikovane u brzome širenju praiskonskoga svemira da se spoje zajedno kako bi oblikovali kritičnu masu tako da postoji dostatno gravitacijsko privlačenje kako bi privuklo više plina za rast zvijezda? Plinovi se nisu skloni spajati; oni se raspršuju, poglavito tamo gdje postoji ogromna količina energije (vrućina).8 Hej presto [nešto što se događa ili pojavljuje toliko brzo da izgleda kao magija – op.prev.]! Kozmolozi su izmislili ‘tamnu tvar’, nevidljivu ‘tvar’ koja se ne može detektirati što se jednostavno događa kako bi stvorila mnogo gravitacijskoga privlačenja upravo tamo gdje je potrebno. Više magije!9

iStockphotostars
Biblija nam govori da je Bog stvorio zvijezde četvrtoga dana u tjednu stvaranja.

Međutim, mi imamo bezbroj zvijezda – kao Sunce – koje nisu samo vodik i helij, nego sadrže teže elemente. Etapa 2 navodno dolazi ovdje. Eksplodirajuće zvijezde (supernove) iz etape 1 proizvode dostatan tlak da prisile vodik i helij zajedno kako bi stvorili nove zvijezde koje su stvorile sve teže elemente (koje astronomi nazivaju ‘metalima’), uključujući elemente od kojih smo mi napravljeni. Ove su zvijezde nazvane Zvijezde populacije I i II.

Sad ovdje je još jedna poteškoća: kako eksplodirajuće zvijezde, s tvari koja leti velikom brzinom u svim smjerovima, uzrokuju da zvijezde budu oblikovane od svih ovih novih elemenata? Elementi moraju doći zajedno, a ne letjeti odvojeno. Komadi što udaraju jedan drugog odbijaju se prije negoli se spajaju. Većina pretpostavki uključuje mnogostruke supernove iz etape 1 u neposrednoj blizini, tako da se sudari dostatan materijal kako bi oblikovao dovoljno proto-zvijezde [proto-zvijezda je zvijezda u nastajanju – op.prev.] s dovoljnom gravitacijom da nadvlada sklonost letenja odvojeno i privuče više materije i tako raste normalna zvijezda. Međutim, supernove nisu uobičajeni događaji, posebice one mnogostruke istovremeno u neposrednoj blizini. Tako, ovaj scenarij zahtijeva ogroman broj vrlo nevjerojatnih događaja kako bi se objasnio neizmjeran broj težih zvijezda.

Ovo je još više magije; čuda bez čudotvorca.

Bog je stvorio Sunce i zvijezde četvrtoga dana u tjednu stvaranja. Opetovano, ovo nije magija niti praznovjerje, jer je Bog kadar učiniti to.

3. Podrijetlo života

Astrobiolog profesor Paul Davies rekao je:

“Kako su glupi atomi spontano napisali svoj vlastiti software…? Nitko ne zna … ne postoji poznati zakon fizike kadar stvoriti informaciju od ništa.”10

Ne samo da mora biti objašnjen DNK kôd (kako može doći do kodiranog sustava za pohranu informacije bez inteligentnoga dizajna?), nego mora biti objašnjena i nevjerojatna mašinerija što čita informaciju i stvara komponente o životu od te informacije.

Bivši tvrdi engleski ateistički filozof Antony Flew napustio je ateizam /materijalizam zbog rastućeg dokaza za takav dizajn u živim bićima. On je rekao:

Photo from researchintelligentdesign.organtony-flew
 Ozloglašeni ateist koji je promijenio svoje mišljenje, Antony Flew.

“Sad mi izgleda kako su ishodi od više od pedeset godina istraživanja DNK-e osigurali građe za nov i iznimno snažan argument za dizajn.”11

Ovo istraživanje,

“pokazalo je, gotovo nevjerojatnom složenošću aranžmana što su potrebni za proizvodnju (život), da ta inteligencija mora biti uključena”.12

To jest, samo nevjerojatno inteligentan dizajner može biti odgovoran za informacijske sustave u živim bićima.

Dobro poznati američki ateistički filozof, Thomas Nagel rekao je:

“Ono što nedostaje, prema mojoj spoznaji, jeste vjerodostojan dokaz da ova priča [o kozmičkoj evoluciji] ima nezanemarivu vjerojatnost bivanja istinitom. Postoje dva pitanja. Prvo, obzirom na ono što je poznato o kemijskoj osnovi biologije i genetike, koja je vjerojatnost da samo-reproducirajući životni oblici mogu ući u postojanje spontano u ranoj zemlji, isključivo kroz djelovanje zakona fizike i kemije?”13 (Vidjeti poslije raspru o njegovu drugom pitanju.)

Znanstvena spoznaja o životu raste dnevno, a kao što se čini izgledi o prirodoslovnome (materijalističko /ateističkom) objašnjenju za njegovo podrijetlo uzmiču u daljinu. Podrijetlo života još je jedno čudo.14 ‘Stvari se događaju’? Više magije.

Podrijetlo života zahtijeva super-inteligentni uzrok, takav kao što je Stvoritelj-Bog otkriven u Bibliji.

4. Podrijetlo različitosti života (Dizajn? Koji dizajn?)

Podrijetlo života samo je početak poteškoće za materijaliste. Zajedno s drugim ateističkim biolozima, Richard Dawkins proveo je svoj život pokušavajući nijekati da živa bića izlažu nadnaravni dizajn. U knjizi ‘staviti ga na kartu’, on je napisao:

“Biologija je proučavanje složenih bića koja daju izgled o bivanju dizajniranima za svrhu.”15

kako dobivate plinove oblikovane u brzome širenju praiskonskoga svemira da se spoje zajedno?

Različitost života ogromna je poteškoća. Kako je mikrob promijenio sâm sebe u svako živuće biće na Zemlji, u rasponu od uholaža do slonova, od crva do mango stabala? Gotovo stotinu godina, za mutacije i prirodni odabir, mehanizam ‘neo-darvinizma’, ili ‘suvremene sinteze’, bilo je rečeno da objašnjava ovu različitost života. Međutim, s našim suvremenim znanjem o živim bićima, ovo se pokazalo beskorisnim kao objašnjenje.

Dana 16. srpnja 2008., evolucionisti visokog profila susreli su se, prema pozivu, u Altenburgu, Austrija. Oni su došli jer su shvatili da mutacije i prirodni odabir nisu objasnili različitost života, i oni su došli zajedno kako bi raspravili ovu krizu u evolucijskoj biologiji. Jedino suglasje bilo je kako postoji glavni problem, kriza.16

Thomas Nagel (nastavljajući od ranijeg navoda) stavio je to na ovaj način:

“Drugo pitanje je o izvorima promjena u evolucijskim procesima koje su bile pokrenute jednom kad je život započeo: u postojećem geološkom vremenu otkad su se pojavili prvi životni oblici na zemlji, koja je vjerojatnost da bi se, kao ishod fizičke nesreće, trebao pojaviti niz održivih genetskih mutacija koji je bio dostatan za omogućavanje prirodnoga odabira kako bi se proizveli organizmi koji zapravo postoje?”17

Razmislite o navodnome podrijetlu ljudi od čimpanze nalik majmunu u šest milijuna evolucijskih godina. Suvremena usporedba genoma pokazuje takve velike razlike (od najmanje 20%) da ovo jednostavno nije izvodljivo, čak s visoko nerealnim pretpostavkama u korist evolucije.18 Zapravo, to čak nije bilo izvodljivo kad se je rastrubilo o netočnoj razlici od oko 1%.19

Materijalisti nemaju dostatno objašnjenje (uzrok) za različitost života. Postoji nevjerojatno mnoštvo čuda, ne samo jedno. Svaka temeljna vrsta životnoga oblika jeste čudo.

Knjiga Postanka 1 govori nam da je Bog, sve-silan, sve-znajući Stvoritelj, stvorio različite vrste života kako bi se reproducirao “prema svojoj vrsti”. Ovdje je dostatan uzrok, ali čak je opis prirode živih bića da se razmnožavaju svaki prema svojoj vrsti bio potvrđen sa svakim posvjedočenim reproduktivnim događajem (sami ljudi, milijarde njih), i također u okaminskome zapisu gdje nedostaju prijelazni oblici20 i u svjedočanstvu ‘živih okamina’ o dosljednoj reprodukciji ‘prema svojoj vrsti’ u tisućama vrsta /rodova.21

5. Podrijetlo uma i morala

Podrijetlo uma i morala iz energije i atoma dugo je bila poteškoća za materijaliste. To je glavna tema knjige filozofa Thomasa Nagela, Mind and Cosmos, na koju se već upućivalo. Stablo smokve proizvodi smokve, ne majmune. To izgleda očevidnim. Slično tome, fizičar i kemičar proizvodi fizikalne i kemijske ishode. Međutim, um i moral nisu samo pitanja fizike i kemije. Sigurno, stvorenja koja su fizička i kemijska imaju um i moral, ali kako su takve ne-materijalne stvari proizašle od te tvari? Ovo je ozbiljna poteškoća za materijalizam, i ateist Nagel otvoreno dopušta to, do krajnje neprilike svojih ateističkih kolega.22

Poznati (i protiv volje) preobraćenik od ateizma na kršćanstvo, C.S. Lewis, dobro se izrazio kad je napisao:

“Ako je solarni sustav bio doveden do slučajnoga sudara, onda je pojavak organskoga života na ovoj planeti isto tako bio slučajan, i čitava evolucija Čovjeka bila je isto tako slučajna. Ako je tako, onda su sva naša sadašnja razmišljanja puki slučajevi – slučajni nus-proizvod kretanja atoma. I to vrijedi za razmišljanja materijalista i astronoma kao i za ikoga drugog. Ali ako su njihova razmišljanja—tj. o materijalizmu i astronomiji—puki slučajni nus-proizvodi, zašto bismo im vjerovali da je to istina? Ja ne vidim razlog za vjerovanje da mi jedan slučaj može biti kadar dati točno izvješće o svima ostalim slučajevima. To je kao očekivanje da će vam slučajan oblik nastao od prskanja kad tresete bokal za mlijeko dati točno izvješće o tome kako je bokal bio napravljen i zašto je bio prevrnut.”23

Podrijetlo života samo je početak poteškoće za materijalistu.

Ateist nema dostatan uzrok kako bi objasnio postojanje uma i morala. Magija se događa!

Zašto očito inteligentni ljudi pribjegavaju vjerovanju u magiju – neuzrokovane događaje – na toliko mnogo mjesta? Ne vjerovanjem u Boga oni su sebe stavili u nerazuman filozofijski kut. Poslanica Rimljanima 1:21 u Bibliji kaže da kad ljudi niječu kako Stvoritelj-Bog postoji, oni završavaju s ‘uzaludnim razmišljanjem’. Vidjeli smo mnogo toga u ovome članku. Richard Lewontin priznao je da (ostavljajući Boga iz slike): “Mi uzimamo stranu znanosti usprkos besmislenosti patenta nekih njegovih konstrukta … ” (on brka ‘znanost’ s materijalizmom).24

 Gdje odavde?

Bog je stvorio čovjeka “u Svojoj slici”, biće s umom i moralom (Postanak 1:27). Kao takvi, mi smo kadri razmišljati o Bogu i ‘poznati’ Ga. To je sržni razlog za naše postojanje. Knjiga proroka Izaije 1:18 zapisuje da Bog govori narodu Izraela koji se okrenuo od Njega:

“Dođite sad, hajdemo prosuditi zajedno, govori Gospodin: iako su vaši grijesi kao grimiz, oni će biti bijeli kao snijeg; iako su oni crveni kao purpur, oni će postati kao vuna.”

Pokušavati živjeti život kao da Bog ne postoji krajnja je pobuna (grijeh), i krajnja budalaština. Dobra vijest jeste ta da je Bog u poslu oprosta za one koji će prihvatiti svoju pogrješku i tražiti Njega:

“Tražite Gospodina dok može biti nađen; zovite ga dok je blizu; neka grješan ostavi svoj put, a nepravednik svoje misli; neka se vrati Gospodinu, kako bi mogao imati sućuti s njim, i našem Bogu, jer on će obilno oprostiti.” (Izaija 55:6–7).

Isus Krist došao je u svijet kako bi učinio mogućim oproštenje za nas; vidjeti Radosnu vijest!

Preporučene bilješke

 1. Batten, D., Superstition vs Christianity, Creation 29(1):6, 2006.; creation.com/superstition-vs-christianity. Natrag na tekst.
 2. “I hope there is no God!”, navod Thomasa Nagela; creation.com. Natrag na tekst.
 3. Postoji ‘crna magija’ gdje je Sotona dostatan uzrok za događaje; na primjer, faraonovi magi u Egiptu, gdje su bacili svoje štapove i štapovi su postali zmije. Natrag na tekst.
 4. Grossman, L., Death of eternal cosmos: From the cosmic egg to the infinite multiverses every model of the universe has a beginning, New Scientist213(2847):6–7, siječanj 2012. Reći ovo mi pretpostavljamo da su isti zakoni fizike primijenjeni na početak, te da se Drugi zakon primjenjuje na čitav svemir (ovo je u skladu s eksperimentalnim dokazom). To nije ništa više negoli jednolikost prirode u vremenu i prostoru, temeljno načelo znanosti. Paul Davies rekao je: “Ipak su zakoni [fizike] što dopuštaju Svemiru da stvara samog sebe čak impresivniji od kozmičkih mađioničara.” Vidjeti, The singularity—a ‘Dark’ beginning. Natrag na tekst.
 5. Reynolds, D.W., Godless universe untenable: A review of A Universe from Nothing: Why There is Something Rather Than Nothing by Lawrence M. Krauss, J. Creation 27(1):30–35, 2013.; creation.com/krauss-review. Natrag na tekst.
 6. Vidjeti, Hartnett, J., The singularity—a ‘Dark’ beginning, srpanj 2014.; creation.com/dark-beginning. Natrag na tekst.
 7. Vidjeti, Hartnett, J., Have Population III stars finally been discovered?, 2016.; creation.com/population-iii-stars. Natrag na tekst.
 8. Bernitt, R., Stellar evolution and the problem of the ‘first’ stars, J. Creation 16(1):12-14, travanj 2002.; creation.com/first-stars. Natrag na tekst.
 9. Hartnett, J.G., Stars just don’t form naturally: ‘Dark matter’ the ‘god of the gaps’ is needed, rujan 2015.; creation.com/stars-dont-form-naturally. Natrag na tekst.
 10. Davies, P., Životna snaga, New Scientist 163(2204):27–30, rujan 1999. Natrag na tekst.
 11. Habermas, G., Moje hodočašće od ateizma do teizma: ekskluzivni intervju s ranijim britanskim ateistom profesorom Antony Flewom, Philosophia Christi, zima 2005.; illustramedia.com. Natrag na tekst.
 12. Slavni ateist sad vjeruje u Boga: Jedan od svjetski vodećih ateista sad vjeruje u Boga, više ili manje, temeljeno na znanstvenome dokazu, 2004., Associated Press; sciencefindsgod.com. Natrag na tekst.
 13. Nagel, T., Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly False, Oxford University Press, 2012. Natrag na tekst.
 14. Batten, D., Origin of life, studeni 2013.; creation.com/origin-of-life. Natrag na tekst.
 15. Dawkins, R., The Blind Watchmaker, W.W. Norton & Company, New York, str.1, 1986. Natrag na tekst.
 16. Vidjeti ReMine, W.J., Desperate attempts to discover ‘the elusive process of evolution’, A review of The Altenberg 16: An Exposé of the Evolution Industry by Suzan Mazur, J. Creation 26(1):24–30, 2012.; creation.com/review-altenberg-16. Natrag na tekst.
 17. Referenca 13, str. 6. Natrag na tekst.
 18. Batten, D., The myth of 1%, Creation 36(1):35–37, 2014.; creation.com/1-percent-myth i Batten, D., Haldane’s dilemma has not been solved, J. Creation19(1):20–21, 2005.; creation.com/haldane. Natrag na tekst.
 19. 1% razlike ipak se svodi na 30 milijuna razlike baznih parova (kemijska ‘slova’), što je ogroman problem za evolucijski scenarij o nasumičnim mutacijama i prirodnome odabiru u više od navodnih šest milijuna godina. Natrag na tekst.
 20. Bates, G., That quote!—about the missing transitional fossils; Embarrassed evolutionists try to ‘muddy the waters’; creation.com/pattquote. Natrag na tekst.
 21. Batten, D., Living fossils: a powerful argument for creation, Creation 33(2):20–23, 2011.; creation.com/werner. Natrag na tekst.
 22. Nunn, W., Thomas Nagel—The atheist who dared to question materialism, ožujak 2014.; creation.com/nagel-materialism (i članci na koje se u tome upućuje). Natrag na tekst.
 23. Lewis, C.S., The Business of Heaven, Fount Paperbacks, V.B., str. 97, 1984. Natrag na tekst.
 24. Puni navod Amazing admission, creation.com. Natrag na tekst.