Explore
Also Available in:
Poznámka redakce: Časopis Creation vychází nepřetržitě od roku 1978, a my pro zajímavost publikujeme z archivu některé články, jako je např. tento. Pro získání nejaktuálnějších poznatků za účelem výuky a sdílení informací doporučujeme našim čtenářům, aby si k takovýto starším článkům prohlédli níže ještě sekci Související články a Další čtení.

Fosilní pyl v Grand Canyonu převrací evoluci rostlin

Napsal
Přeložil Pavel Akrman (Kreacionismus.cz)

Publikováno v časopise Creation 12(1):38–39, Prosinec 1989

Nález fosilních pylových zrn v horninách, označených jako „prekambrické“ (ty jsou datované na mnohem vyšší stáří, než kdy se měly podle předpokladu vyvinout semenné rostliny) je pro celý evoluční rámec stejně zničující, jako najít lidské kosti v uhlí z období karbonu. První, kdo oznámil nález fosilních pylových zrn ze semenných rostlin v břidličné hornině zvané Hakatai Shale, což je vrstva v Grand Canyonu označená jako „prekambrická“, byl geolog a kreacionista Dr. Clifford Burdick.1,2 yto nálezy byly zpochybněny jiným kreacionistou, doktorem A. Chadwickem a ještě dalšími s tím, že se tu jedná pravděpodobně o kontaminaci z atmosféry.3,4

K vyřešení této otázky tedy byl zahájen projekt výzkumným týmem vědců z Creation Research Society ve Spojených státech. Odebrali několik vzorků z břidlice Hakatai Shale a z útvaru Supai Formation, a také z vrstev Hermit Shale.

V každé lokalitě vzorků bylo odštípnuto prvních 7,5 až 10 centimetrů (tři až čtyři palce) odkryté horniny, aby byla vyloučena jakákoli povrchová kontaminace (póry v hornině jsou v každém případě příliš jemné, než aby skrze ně pronikl pyl do nějaké významné hloubky). Poté byly z horniny pod odstraněnou vrstvou pečlivě odebrány vzorky tak, aby neměly žádné praskliny či štěrbiny. Tým poté vložil odebranou horninu do předtím zapečetěných, sterilních plastových sáčků, které vědci otevřeli jen na nezbytně nutnou dobu pro uložení vzorků a rychle je znovu uzavřeli. Odběr vzorků byl navíc prováděn v zimě, kdy na vrcholcích kaňonu byl sníh a všechny keře a stromy byly ve vegetačním klidu.

V laboratoři byla věnována velká pozornost tomu, aby nedošlo ke kontaminaci. Kromě toho byly provedeny kontrolní experimenty, při nichž mimo jiné byla sklíčka vystavena ovzduší v různých typech aktivně používaných laboratoří, dohromady byla sklíčka exponována přibližně 400 dní. Každé sklíčko bylo vystaveno po dobu sedmi až 57 dnů. V té době se na exponovaných sklíčcích objevila pouze tři možná pylová zrna, přestože jiných kontaminantů bylo nalezeno mnoho – výtrusy hub, rostlinné chloupky, epiteliální buňky (kožní tkáň) a dokonce buňky podobné krvinkám. Šance, že pyl ze vzduchu dopadne v krátké době na sklíčka během jejich vystavení v době přípravy, byla tedy extrémně malá.

Výsledky

Z devíti odebraných vzorků (tři z každé formace) bylo připraveno 43 sklíček. Šestnáct z nich ukázalo pyl semenných rostlin a/nebo buněk kryptogramů (kryptogramy jsou výtrusové rostliny, jako např. kapradina, mech nebo houba).

K identifikaci také přispělo nezávislé hodnocení profesionálního palynologa (tj. někdo, kdo se zabývá studiem pylů), který ovšem nevěděl, že vzorky pocházejí z „prekambrické“ horniny.

Na doprovodné fotografii (vpravo) je jeden z nálezů. Zajímavé je, že veškerý pyl byl nalezen pouze ve vzorcích břidlice Hakatai Shale. Při kontaminaci z ovzduší by se však očekávalo, že na kontaminaci budou mít stejnou šanci vzorky ze všech tří vrstev.

Závěr

Přesvědčivost důkazů podporuje závěr, že fosilní pyl je obsažen v „prekambrické“ břidlici. To je ovšem v rozporu s očekáváními, která jsou založena na obecně přijímaném geologickém sloupci.

Poznámka pod čarou

Kdokoli by měl bližší zájem o tento výzkum, doporučujeme přečíst si tyto tři odborné práce v časopise Creation Research Society Quarterly, www.creationresearch.org/crsq-1980-to-1989.

  • Howe, G.F., ‘Creation Research Society Studies on Precambrian Pollen: Part I—A Review’, Creation Research Society Quarterly, 23(3):99–104, 1986.
  • Lammerts, W.E. and Howe, G.F., ‘Creation Research Society Studies on Precambrian Pollen—Part II: Experiments on Atmospheric Pollen Contamination of Microscope Slides’, Creation Research Society Quarterly 23(4):151–153, 1987.
  • Howe, G.F., Williams, E.L., Matzko, G.T. and Lammerts, W.E., ‘Creation Research Society Studies on Precambrian Pollen, Part III: A Pollen Analysis of Hakatai Shale and other Grand Canyon Rocks’, Creation Research Society Quarterly 24(4):173–182, 1988.

Odkazy

  1. Burdick, C.L., ‘Microflora of the Grand Canyon’, Creation Research Society Quarterly 3(1):38–50, 1966. Zpět k textu.
  2. Burdick, C.L., ‘Progress Report of Grand Canyon Palynology’, Creation Research Society Quarterly 9(1):25–36, 1972. Zpět k textu.
  3. Chadwick, A.V., ‘Grand Canyon Palynology—A Reply’, Creation Research Society Quarterly 9(4):238, 1973. Zpět k textu.
  4. Chadwick, A.V., ‘Precambrian Pollen in the Grand Canyon—A Re-examination’, Origins 8(1):7–12, 1981; grisda.org/origins-08007Zpět k textu.

Související články