Explore
Also Available in:

Vysvobození z New Age

Z pohana misionářem ‘New Age’

autor: Philip Bell
přeložil: J. Podmolik (Cesta panujícího Olomouc)

Dnes pracuje Paul James-Griffiths s London City Mission jako misionář ke hnutí New Age a jako kaplan pro zaměstnance West End Theatre. Má titul B.A. ve Starověké historii a Studiích klasiky (Ancient History and Classical Studies). Přednášel Starověkou historii. Také napsal několik knih na téma New Age. Jeho úžasné svědectví dává lekce nám všem.


Co následuje je pozoruhodný příběh o spirituální cestě jednoho muže z přímého pohanství do zcela biblické christianské víry a jak zápasil s evolučními ideami, na které narážel v jeho hledání pravdy. Paul říká:

"Moje obrácení se k Ježíši anointujícímu (christovi) se stalo v roce 1982 během cesty o přežití (survival trip) v deštných pralesích Austrálie. Byl jsem spiritista a praktikoval jsem čarodějnictví, mým cílem bylo propagovat hnutí mezi vírami pro světový mír."

S touto minulostí možná není překvapující, že Paul měl všechny druhy chybné víry, které přinesly jedině zmatek do jeho mysli mladého christiana. Toto byl obzvláště případ, kdy začal číst první stránky Bible.

"Jako nový věřící jsem zápasil s Genesis. Míchal jsem pohanské ideje s mou vírou christiana. Jako pohan jsem věřil, že je věčný vesmír, který neustále procházel cyklem zrození a smrti. Evoluce a dlouhý věk vesmíru byly částí mého systému víry a jak jsme byli v New Age, tak jsme vždycky mluvili o lidské rase vyvíjející se ve vědomí. Morálka byla definovaná spiritem doby. Z Bible jsem věděl, že Bůh stvořil vesmír, tak jsem odmítl panteismus1, ale stal jsem se teistickým evolucionistou s přísnější morálkou."
9478newage_family
Rodina James-Griffiths-(zleva doprava) Samuel (téměř 14), Isolde (Paulova žena), Julia (12), Paul a Miriam (15)

Samozřejmě toto zdůrazňuje, že naše názory na to, co je dobré nebo zlé jsou nakonec určeny tím, jestli máme nebo nemáme základ pro absolutna morálky. Jestli je Bible opravdu odhalené boží slovo lidstvu, jsme zodpovědní Stvořitelovi za to, jak žijeme (Isa 33:22). Jestli na druhou stranu jsme jen částí vyvíjejícího se světa, není žádný důvod proč by se naše ‘morální vědomí’ neposunovalo s dobou tak jako se mění lidské názory-a toto je přesně co vidíme v mnohých západních národech, jak jsou morální standardy více a více uvolňovány a na Bibli založené zákony jsou více a více převrácené. Jako dnes mnozí, ponecháváním si jeho hlavní náboženské víry týkající se evoluce a ‘milionů let’, Paul se musel uchýlit ke kompromisu ‘Bůh si použil evoluci’. Naneštěstí, jak to běžně bývá, byl na univerzitě v nebezpečí , že bude vedený a naváděný v jeho chybě. Přesto úžasným způsobem použil Bůh Paulovy studie historie, aby otevřel jeho oči ke starověkým původům jeho evolučního světonázoru:

9478newage_paul
Paul James-Griffiths se čtyřmi knihami které napsal.
"Moji profesoři mě vytrénovali v umění "hermeneutické fenomenologie"2, což znamená, že mě učili, jak rozložit judeo-christianský světonázor a nahradit jej pluralistickým (v podstatě mnohobožstvím). Bůh použil moje studie starověké historie na univerzitě, aby mě vytřásl z pozice evolucionisty. K mému údivu jsem objevil, že evoluce, teorie velkého třesku a dlouhověkost vesmíru existovaly jako pohanské teorie tisíce let před Darwinem a Lyellem. Zjistil jsem, že Epikurus (341–271 př.n.l.) propagoval materialistickou teorii, která neměla žádné místo pro Boha a Plinius starší napsal:"… Náhoda sama přebírá místo Boha…".3 Anaximander uvažoval, že "lidé původně připomínali jiný druh zvířete, obzvláště rybu".4 Aristoteles vyvinul teorii spontánního vývoje ve 4. století př.n.l. a Demokritus (460–370 př.n.l.), který předložil atomovou teorii, také držel určitý druh evolučního názoru na antropologii.5 Babyloňané dávali data pro lidstvo nad 730 000 let6 a Budha (okolo 500 př.n.l.) odhadoval, že člověk existoval alespoň 3x1027 roků!7 Mezi tím Hindové, mezi dalšími pohany, se drželi expanze vesmíru z kosmického vajíčka, jako části evolučního cyklu každých několika miliard roků.8,9

Paul objevil, že moderní evoluční ideje, daleko od přímého důsledku postupů v operační vědě 19. století, měly kořeny, které šly mnohem hlouběji do lidské historie. Jeho biblický jmenovec, odstavující Pavel, narazil na učedníky řeckého evolučního filozofa Epikura, když mluvil k Aténskému lidu (Prak 17:18). Spíše než aby prostě prohlašoval o vzkříšení anointujícího (christa) a potřeby obrácení se, pustil se směle do jejich špatných evolučních idejí tím, že je učil pravou historii světa z Genesis.

Jak Paul James-Griffiths dále studoval, byl překvapen:

"Když jsem se podíval do kořenů Darwinovské evoluce, dostal jsem velký šok. Wallace, široce uznávaný spolu s Darwinem jako spoluzakladatel evoluce, napsal knihy obhajující spiritismus. Navíc přišel ke stejným závěrům jako Darwin, zatímco studoval spiritismus mezi médii v Malajsii!10
"Protože jsem bývalý spiritista mé podezření vzrostlo. Začal jsem dlouhé a intenzivní vyšetřování vědecké evoluce ve fyzice, chemii, biologii, geologii a archeologii, abych zjistil, že nebyla vědecká, ale byla to obyčejná pohanská filozofie vyšňořená ozdobným jazykem! Proto jsem zavrhl makro-evoluci jako vědu."

Je dobře známo, že Alfred Russel Wallace byl oddaným spiritistou a je jistě velmi zajímavé, že relativně moderní objevení se filozofií New Age (včetně panteismu, paganismu a okultních idejí a praktik) se krylo s příchodem a rapidním přijetím evolučních idejí Charlese Darwina.11

Paul došel daleko v jeho pronásledování pravdy, ale zbývala jedna poslední překážka. I když zavrhl evoluci člověka z molekuly, jeho dřívější víra milionů let přetrvala.

9478newage_expo
Jeden z New Age festivalu, na které Paul má stánky prezentující evangelium.
"Další bylo moje vyšetřování dlouhých věků evoluce. To bylo mnohem těžší. Vzalo mi to téměř 20 let, abych přišel k závěru z důkazu, že země je méně než 10 000 let stará. Pamatuji se, že jsem šel na přednášku vědy stvoření (Creation science) na Leicester University v roce 1984 a spojil se s liberálními "věřícími" a s ateisty proti mluvčímu, profesoru Verna Wright.12 Tloukl jsem ho týkaje se globální potopy, protože mí profesoři archeologie mě učili, že Bible mluvila o lokální události v Sumerii. Odešel jsem cítě se nafouknutý pýchou. Dnes se od toho obracím. Verna Wright byl správně, já jsem byl špatně."

Tak mnoho christianů-kteří jako Paul viděli světlo pokud jde o falešnost velkého evolučního obrazu-se stále urputně drží jejich víry v miliony let. Přesto, jak ukázaly nespočetné články v Creation magazínu, nejenže víra o staré zemi ignoruje většinu vědeckých důkazů pro mladou zemi, ale takový kompromis podkopává základy pravého biblického christianství a efektivně ničí základy poselství Dobré zprávy. Paul si nyní toto uvědomuje a vybírá si nechávat mluvit Bibli spíše než aby ji interpretoval, aby souhlasila s lidskými omylnými názory. Nyní když se setkává s lidmi a dělí se o jeho vlastní víru, je schopný použít zkušenosti jeho spirituální cesty, jeho historického výzkumu a nejvýznamněji boží slovo.

"Pracuji s London City Mission jako misionář k lidem zapojeným ve hnutí New Age a jako kaplan ve West End Theatres. Chodíme na akce "mysl, tělo a spirit" a míváme tam stánek, kde se dělíme o dobrou zprávu s tisíci členy hnutí New Age. Když mluvím k pohanům, ať jsou to herci, filmoví režiséři, nebo kdokoli jiný, ukazuji jim důkazy z Bible i vědy, abych je nasměroval k Bohu Stvořiteli a potom k jedinému Zachránci našemu panujícímu Ježíšovi anointujícímu (christovi).

Reference

 1. Toto je falešná víra, že Bůh je to stejné co vesmír (řecky pan=všechno, theos=bůh, božský). Návrat k textu.
 2. hermeneutika je metoda výkladu Bible. Paul James-Griffiths byl trénovaný brát ideje mimo Bibli a vkládat je do písem (eisegesis). Správná biblická hermeneutika požaduje, aby christian začal s božím nepadnutelným slovem a četl z textu (exegesis). Viz Ken Ham, Eisegesis: A Genesis virus, Creation 24(3): 16–19, 2002. Návrat k textu.
 3. Plinius Starší, Natural History, Healy, J.F. (překladatel), Penguin Classics, London, England, str. 13, 1991. Návrat k textu.
 4. Barnes, J., Early Greek Philosophy, Penguin Classics, London, England; Hippolytus, Refutation of all heresies, str. 72, 1987. Návrat k textu.
 5. Cartledge, P., Democritus, Phoenix, London, England, str. 21, 1998. Návrat k textu.
 6. Reference 3, str. 105. Návrat k textu.
 7. Buddhist Scriptures, vybrané a přeložené od Conze, E., Penguin Classics, London, England; Outline of a Bodhisattva´s progress, str. 31, 1959. Návrat k textu.
 8. Mundaka Unpanishad 1, překlady a výklady od Swami Nikhilananda, Ramakrishna-Vivekananda Center, New York, from Underestanding Hinduism, Creation, pp. 6–9, , 9 June 2003. Návrat k textu.
 9. Wiseman, P.J., Clues to Creation in Genesis, Wiseman, D.J. (Ed.), Marshall´s Paperbacks, England, str. 226, 1997. Návrat k textu.
 10. Morris H., Who Started the Evolutionary World View? Sword and Trowel 1:2–7, 1996. Návrat k textu.
 11. Pro pomocnou diskuzi o spiritismu panteismu a New Age viz kapitoly 3 a 4 z: Morris, H.,The Long War Against God: The history and impact of the creation/evolution conflict, Master Books, Arkansas, USA, pp. 93–195, 2000. Kapitola 4 je pojmenovaná The dark nursery of Darwinism. Návrat k textu.
 12. Verna Wright (1928–1998) významný reumatolog byl oddaný christian a nadšený biblický kreacionista. Byl klíčovou osobou v takových britských organizacích jako United Beach Missions, Young Life, Lord´s Day Observance Society, Christian Medical Fellowship and Creation Science Movement. Návrat k textu.