Explore
Click here to view CMI's position on climate change.
Also Available in:

Geneza: Manjkajoči košček sestavljanke

Objavljeno: 6 Januar 2009
6154crumbling-house

Avtor: 
prevod Gorazd Novak (ustvarjen.si)

Večina vodij cerkva bi se strinjala, da zahodni svet postaja vsako leto ‘manj krščanski’.

Svetovni nazori

Narodi, ki so bili nekoč zgrajeni na biblijskih temeljih, so priče propada pobožnih vrednot v naši kulturi, in videti je, da kristjani nimajo moči, da bi to preprečili. V šolah, medijih in preko osebne komunikacije se med odrasle in otroke širijo različni svetovni nazori, kot so ateizem, humanizem, komunizem, nova doba in okultno.

Ker se cerkev sooča s tolikimi področji, se moramo vprašati, kako lahko prispevamo k izboljšanju. Na kaj usmerjamo svoja prizadevanja? Se je to pojavilo po naključju, ali pa obstaja globlji razlog? Vodje cerkva imajo polne roke dela s programi, svetovanjem in podobnimi rečmi, toda izgleda, da nekaj manjka. Kot da obstaja velika sestavljanka, cerkev pa ne more najti ‘manjkajočega koščka’.

Ko stvari okrog nas razpadajo, moramo iti nazaj k osnovam. Brez močnega temelja zgradba sčasoma oslabi in se sesuje. Psalm 11,3 pravi: ‘če so temelji uničeni, kaj lahko pravični stori?’ Ta vrstica bi nas morala spodbuditi, da raziščemo svoje temelje, kar nam bo morda pomagalo razumeti, zakaj se soočamo s takim stanjem.

Ateistični svetovni nazor

Preden pogledamo svoje temelje, si oglejmo tiste z naprotnega pola, torej ateizem. A-teizem po definiciji v osnovi trdi, da ‘ni Boga’. Vsi svetovni nazori dajejo odgovore na velika življenjska vprašanja, kot je ‘Od kod smo?’ Kako ateisti pojasnijo naš izvor brez Boga? Njihov odgovor je evolucija. Na ta način razložijo naš obstoj brez Boga, torej naturalistično. Če jo samo preletimo, velika teorija evolucije vključuje točke, ki so opisane v nadaljevanju.

Kozmična evolucija

6154cosmic-evolution

Pred milijardami let so čas, materija in energija nastali kot rezultat ‘velikega poka’. Preko milijard let so nastale galaksije, zvezde in planeti – vse to samo od sebe.

Geološka evolucija

Sprva je bila Zemlja vroča staljena gmota, sčasoma pa se je toliko ohladila, da se je voda utekočinila in napolnila oceane.

Kemijska evolucija

Po določenem času so prve samo-replikativne oblike življenja spontano nastale iz neživih kemikalij.

Biološka evolucija

Ta enostavni organizem je postal kompleksnejši v milijonih let genetskih mutacij in naravne selekcije, kar je na koncu proizvedlo vse oblike življenja, ki so kadarkoli obstajale na našem planetu.

6154human-evolution

Človeška evolucija

Sčasoma so se bitjem, podobnim opicam, razvile višje možganske funkcije in razvili so se ljudje, ki so ustanovili družbe in kulture, ki so oblikovale zakone, religije in institucije, kot je poroka. Evolucionisti za ‘znanstveni dokaz’ teh procesov kažejo na geološki stolpec in fosile, ki jih vsebuje.

Toplotna smrt

Ker je celotno vesolje podvrženo zakonom entropije, prihodnost nazadnje prinaša ‘toplotno smrt’, kjer ne bo več razpoložljive energije. Življenja ne bo in morda se bo vse sesedlo in začelo znova.

Ni upanja na koncu

Ateistični svetovni nazor, ki temelji na tej domnevni zgodovini, navaja, da je bil naš začetek naključje, da smo se razvili po naključnih procesih in da na koncu ni upanja za prihodnost. Pravi, da nič ni absolutno, da ni osnove za moralo ali etiko, ki bi segala dlje od tega, da posameznik sam odloči, kaj je zanj prav.

6154ark

Ateizem proti teizmu se včasih napačno predstavlja kot ‘znanost’ proti ‘veri’. To ni res, ker je evolucija svetovni nazor, ki je tudi utemeljena na veri. Dejansko evolucionisti in kreacionisti raziskujejo povsem enaka znanstvena dejstva. Ni znanstvenega opazovanja, pri katerem se kreacionist ne bi strinjal z evolucionistom. Kreacionisti pa nasprotujejo zaključkom evolucionistov, ker se ne strinjamo z njihovimi začetnimi predpostavkami.

Resnična razlika je, v katero zgodovino sveta posamezna skupina verjame po veri. Zakaj po veri? Ker ne moremo potovati nazaj v času, da bi videli, kako je nastala prva oblika življenja, ali da bi videli, kako je Bog ustvaril vesolje. Torej je naše razumevanje tega, kar se je zgodilo v preteklosti, na koncu sprejeto po veri. Lahko uporabljamo znanstvene metode, da opazujemo dokaze v sedanjosti in nato presodimo, katero različico zgodovine ti dokazi najbolje podpirajo.

Ključni del sestavljanke; Kristus je umrl za naše grehe

Mnogi kristjani smatrajo, da je problematika stvarjenja/evolucije stranskega pomena, področje, ki se mu ne splača posvečati pozornosti. Mnogi jo smatrajo za vir prerekanj, ki nima veze z oznanjevanjem evangelija.

Da bi ugotovili, ali gre za postransko reč, si oglejmo osrednje nauke praktično vseh evangelijskih cerkva. Skoraj vsak kristjan bi se strinjal, da je ključni del krščanskega svetovnega nazora naš Odrešenik, Jezus Kristus. Biblija pravi, da je Jezus postal ‘zadnji Adam’, na križu umrl za grehe sveta in plačal kazen, ki si jo zaslužimo, da na sodni dan ne bomo utrpeli večne ločenosti od Boga v peklu.

6154virgin-birth

Deviško rojstvo

Tradicije, kot je Božič, izhajajo iz dogodka Jezusovega rojstva, napovedanega v Stari zavezi. Kristus je bil ‘rojen od device’, brezgrešni Božji Sin, popoln v vseh pogledih, tako da je bil sposoben prevzeti nase grehe sveta kot edina primerna žrtev.

Vstajenje

Velikonočna nedelja je praznovanje Jezusovega vstajenja, prikaza njegove zmage nad grehom in smrtjo. Jezus je potrdil, da obstaja povezava med temi ‘zemeljskimi’, resničnimi časovno/prostorskimi dogodki in duhovnimi resnicami, ko je Nikodemu govoril o ponovnem rojstvu.

Jezus je rekel: ‘Če ne verjamete, kar sem vam govoril o zemeljskih stvareh, kako boste verjeli, če vam bom govoril o nebeških?’ (Janez 3,12) Biblija jasno pravi, da če se ti dogodki v resnici niso zgodili, potem smo še vedno izgubljeni v svojih grehih, naša vera je prazna, sami pa smo najbolj pomilovanja vredni izmed vseh.

Toda zakaj je bilo križanje potrebno? Zakaj je Jezus moral pretrpeti tako grozno smrt? Da bi to razumeli, se moramo vrniti k temeljem naše vere, ukoreninjenim v Stari zavezi. Jezus je potrdil veljavo Stare zaveze vsakokrat, ko je dejal ‘Pisano je … ’ ali ‘Ali niste brali … ’

Geneza nam daje jasno razumevanje, zakaj je Jezus prišel. Prišel je popravit problem, ki ga je povzročil vodja človeške rase, prvi Adam.

Stvarjenje

Biblija opisuje Božje stvarjenje popolnega sveta, raja, kjer je bilo vse ‘zelo dobro’. Geneza 1,29 pravi, da so ljudje in živali jedli rastline, ni bilo mesojedcev in zato tudi ne prelivanja krvi. Ni bilo greha, pokvarjenosti niti smrti.

Padec

6154the-fall

Bog je Adamu zapovedal, naj ne jé sadu z drevesa spoznanja dobrega in slabega, in mu povedal, da ga bo doletela smrt, če ne bo ubogal. Žal je Adam svojo prosto voljo uporabil za jasen upor Bogu.

Zato je Bog preklel zemljo, na svet sta prišla trpljenje in smrt. Ker je bil Adam vodja človeške rase, se je njegova grešna narava prenesla na vse njegove potomce. Rimljanom 5,12 pravi: ‘Kakor je torej po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt in je tako smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili …’

Človeštvo je zdaj ločeno od Boga in ni samo podvrženo telesni smrti, temveč je tudi duhovno mrtvo.

Sodba

V Genezi 6 beremo, kako je Bog obsodil zlobne z globalnim potopom: ‘Vode so … pokrile vse visoke gore, kar jih je pod vsem nebom.’ (Geneza 7,19) Ta sodba je bila poslana s točno določenim namenom, da uniči vse živo na zemlji, razen pravičnega Noeta, njegove družine in predstavnikov kopenskih živali, ki so bili na krovu velike barke. To je popolno vzročno-posledično pojasnilo za fosilne zapise, tj. milijarde mrtvih reči, zakopanih v sedimentnih kamninah po vsem svetu.

Vzporednica s prihajajočo sodbo je navedena v 2. Petrovo 3,6 in 7: ‘Po teh prvinah je bil tedanji svet preplavljen z vodo in tako pokončan. Sedanje nebo in zemljo pa ista beseda hrani za ogenj, ohranja ju za dan sodbe in pogubljenja brezbožnih ljudi.’

Postava

Po tem je Bog vzpostavil svojo postavo po Mojzesu, ki je učila, kaj je prav in kaj narobe, ter družbene doktrine. Pokazala je, da človeštvo nikdar ne bo moglo doseči Božjega standarda, ‘saj so vsi grešili in so brez Božje slave.’ (Rimljanom 3,23) Pavel pravi: ‘greha nisem spoznal razen prek postave’ (Rimljanom 7,7). Spoznanje o grehu in sodbi ljudi vodi v iskanje milosti pri Kristusovem križu.

Obnova

6154restoration

Blaženo upanje Biblije je čas po prihajajoči Božji sodbi, ko bo obnovil zemljo, da bo taka, kot je bila na začetku, kar se tiče greha in smrti. ‘Smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več’ (Razodetje 21,4). Dobili bomo nova, nepokvarljiva telesa. Zadnji sovražnik, tj. smrt, bo uničen.

Temeljno znanje-preobrazujoča moč-blaženo upanje

Popolnost, pokvarjenost, sodba, odrešitev in obnova. To je ‘širša slika’ zgodovine sveta in človeštva, kot jo krščanstvo sprejema in uči že okoli 1800 let. Do pred približno 200 leti je v zahodnem svetu celo večina nekristjanov sprejemala to zgodovino. Kaj se je torej spremenilo? Je to kaj povezano s težavami, s katerimi se sooča cerkev?

Pred približno 200 leti je koncept ‘milijonov let’ začel pridobivati na priljubljenosti, ko so določeni ljudje na novo razložili, da kamnine in fosili niso posledica Noetovega potopa, temveč predstavljajo zapis milijonov let zgodovine. Ideja, da je dolga zgodovina ‘zapisana’ v kamninah, je tlakovala pot Darwinovi teoriji evolucije, saj geologija ‘dolgih obdobij’ govori o dolgotrajnih časovnih obdobjih, ki jih evolucija potrebuje za svoje počasne postopne procese.

To svetovno zgodovino dolgih obdobij danes širijo praktično vse javne šole. Veliko kristjanov je sprejelo delčke te ‘zgodovine’ in jo skušalo uskladiti z Biblijo. Mnogi se sprašujejo, ali je Bog uporabil evolucijo in ali so milijoni let evolucijskih procesov skladni z naukom Svetega pisma. Nekateri menijo, da sta znanost in religija dve ločeni področji razmišljanja in da Biblija nima veze z resničnim svetom. Mnogi preprosto mislijo, da gre za postransko zadevo.

Nasprotujoči si svetovni nazori

6154worldview

Oglejmo si le en vidik evolucijske zgodbe in kako vpliva na krščansko teologijo. Mnogi kristjani, ki morda ne verjamejo v evolucijo živali in ljudi kot tako, kljub temu verjamejo v milijone let zemeljske zgodovine. Toda ideja o milijonih let prihaja iz interpretacije slojev sedimentnih kamnin po vsem svetu, ki vsebujejo fosile; za sloje pa se domneva, da so se nalagali počasi.

Kam umestiti ‘milijone let’?

Praktično nihče ne skuša umestiti teh milijonov let zgodovine po poročilu o Adamu in Evi. Skušajo jih umestiti v Biblijo preden prideta na sceno Adam in Eva. Toda v tem primeru se moramo sprijazniti s fosilnim zapisom, ki govori o smrti. Paleontologi so v fosilnem zapisu odkrili celo dokaze o mesojedstvu, rakavih tumorjih in trnih.

Smrt pred grehom

6154death-suffering

To ima ogromne teološke posledice. Ko sprejmemo idejo milijonov let, trdimo, da so obstajali milijoni let smrti, bolezni in prelivanja krvi preden je Adam grešil. To pa nasprotuje jasnemu nauku Biblije, ki pravi, da je Bog razglasil svoje dokončano stvarstvo kot ‘zelo dobro’ in da je smrt nastopila kot posledica Adamovega prestopka.

Ko milijone let na tak način vstavimo v Biblijo, celi odseki Pisma izgubijo smisel, npr. Rimljanom 6,23: ‘Plačilo za greh je namreč smrt’. Če se je smrt pojavila preden je Adam grešil, kaj je plačilo za greh? Rimljanom 5,12: ‘Kakor je torej po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt in je tako smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili …’ Smrt se ni mogla pojaviti kot posledica Adamovega greha, če je takrat že obstajala. Hebrejcem 9,22: ‘…brez prelivanja krvi ni odpuščanja.’ Kaj bi prelivanje krvi imelo opraviti z odpuščanjem greha, če se je prelivanje krvi dogajalo že milijone let?

To vpliva na evangelij

6154resurection-puzzle

To neposredno vpliva na sporočilo evangelija, saj je bil Jezus poslan, da poplača dolg, ki je nastal z Adamovim grehom. Jezus je umrl fizične smrti, prelil svojo kri, premagal greh in obljubil, da se bo vrnil in obnovil svet, da bo spet tak, kakršen je bil ‘na začetku’. Če so se milijoni let prelivanja krvi dogajali pred človekovim grehom, v kaj bo Bog v prihodnosti obnovil svet?

Če je svet res star milijone let, potem je poročilo o stvarjenju bolj mit kakor zgodovina, to pa ni skladno z Jezusovim naukom. Jezus je neposredno podprl Mojzesove spise in opozoril proti neveri v Janezu 5,46–47, ko je dejal: ‘Če bi verjeli Mojzesu, bi verjeli meni, ker je pisal o meni. Če pa ne verjamete njegovim spisom, kako boste verjeli mojim besedam?’

Danes večina nevernikov zavrača Mojzesove spise in s tem Kristusov nauk. Na stvarjenje se gleda z vidika evolucije; greh je ‘nekaj zabavnega’, zakon ni več ‘prav in narobe’, temveč to, kar se odločiš. Poleg tega je vera v svetovni potop skoraj popolnoma zavržena.

Kristjani, ki zanikajo Mojzesove spise, a se oklepajo Jezusovih naukov, ne razmišljajo dosledno. Žal je videti, da ateisti taka neskladja razumejo bolje kot večina kristjanov, in jih izkoriščajo, ko skušajo spodkopati krščanski svetovni nazor in promovirati svojega. Oglejte si naslednji navedek ateista Richarda Bozartha iz revije American Atheist (Ameriški ateist) iz februarja 1978:

‘Jasno je, da je celotna utemeljitev Jezusovega življenja in smrti pogojena z obstojem Adama in prepovedanega sadeža, ki ga je jedel z Evo. Koga je treba odkupiti, če ni izvirnega greha? Kakšen je sploh smisel krščanstva, če ni bilo Adamovega padca v življenje stalnega greha, ki se konča s smrtjo? Ni ga. To pomeni, da si krščanstvo ne more privoščiti, da bi izgubilo poročilo o stvarjenju, zapisano v Genezi … Krščanstvo se bori za svoje lastno preživetje.’

Ni postranska zadeva

Razprava stvarjenje/evolucija še zdaleč ni postranska zadeva, temveč je v ospredju napada na krščanski svetovni nazor. Organizacija Creation Ministries International (CMI) obstaja, da pomaga pastorjem in cerkvenim vodjem, da svoje skupnosti opremijo z ustreznim znanjem glede tega bistvenega področja, in sicer z vidika ‘najprej Biblija’, ki Bogu daje čast.

Mnogo kristjanov ima vprašanja glede znanosti in Biblije, in mnogi zaradi njih težko ohranjajo vero. Pričati o Bogu je lahko težavno, ker svet sprašuje težka vprašanja in mnogo kristjanov se na tem področju ne počuti dovolj usposobljene, da bi dali dobre odgovore. Velikokrat je težko deliti Jezusov evangelij zaradi vprašanj, ki izhajajo iz Mojzesovih knjig.

Kaj pa dinozavri? Kako je Kajn dobil ženo? Kako veš, da Bog obstaja? Kaj pa evolucija? Bi Noe lahko spravil vse živali na barko? Je bil potop globalen? Kaj pa metode določanja starosti?

Opremiti cerkev

Na povabilo cerkva lahko govorniki organizacije CMI, ki so strokovnjaki, med katerimi so mnogi tudi doktorji znanosti, predstavijo odgovore na ta in mnoga druga vprašanja, in sicer na profesionalen, nekonflikten način, pri čemer ne odstopajo od avtoritete Biblije. Vaši cerkveni skupnosti lahko pokažejo številne primere, kako znanost podpira to, kar Biblija pravi v Genezi. Predstavitve so jedrnate in opremljene s slikovnim gradivom, ki pritegne pozornost vseh, ki imajo vsaj srednješolsko izobrazbo.

Iz pričevanj, ki smo jih prejeli v tridesetih letih delovanja, lahko razberemo naslednji vzorec: po srečanjih so ljudje bolj navdušeni za Božjo Besedo, vidijo, da jo je možno logično ubraniti, in začnejo oznanjevati z več poguma.

Če bi se radi dogovorili z enim izmed naših govornikov1 ali bi želeli več informacij, nas lahko kontaktirate ali pišete na e-naslov events@creation.info

Viri

  1. CMI govorniki v svojih predstavitvah kažejo, da obstajajo jasni odgovori na običajne ugovore ali vprašanja, ki jih ljudje povezujejo s temo stvarjenje/evolucija in so med najpogostejšimi ugovori proti veri v Kristusa. Za več informacij si oglejte ‘Predavanja in neposredno oznanjevanje’ na strani Kaj počnemo. Nazaj na besedilo.