Explore
Also Available in:

Gigantiska kinesiska skattskepp

utmanar Noas Ark-skeptiker

wikipedia.org by Vmenkov. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons Nanjing_Treasure_Boattreasure-ship-2

http://www.cultural-china.comwooden-tiller
En 11 m (36 ft) lång rorkult som tros komma från ett av skattfartygen. Det hittades 1957 på varvet Longjiang i Nanjing.

Skrivet av
Översatt av Lasse Hermansson (genesis.nu)

Artikeln är tidigare införd i tidskriften Creation vol. 37(1), 2015.

En av invändningarna bibelskeptiker höjer mot historieskrivningen i 1 Mosebok gäller möjligheten att bygga ett så stort träfartyg som Noas Ark.

De hävdar att forntida människor inte kunde avancerad skeppsbyggnadsteknik. De menade att ett fartyg av sådana dimensioner – 300 alnar (137 m) långt, 50 alnar (23 m) brett, och 30 alnar (13,7 m) högt (1 Mos. 6:15)1 – inte skulle vara sjövärdigt eftersom det skulle vridas, försvagas, och brytas sönder.

Skeptiker säger också att det inte var förrän på 1700- och 1800-talen som träfartyg längre än 125 m började förekomma, och att detta var bara på grund av tekniken med att använda järnband i konstruktionen.

Dock har det funnits stora träfartyg i det förgångna, t.ex. det 130 meter långa egyptiska krigsfartyget som byggdes av Ptolemaios Filopator (244-205 f kr).2

Vidare, storleken på några av de fartyg som byggdes av trä (teak och bambu) som kinesiska kejserliga flottan använde på 1400-talet för långa sjöresor, bekräftar att skeppsbyggare behärskade avancerad teknik på den tiden.

Från år 1405 till 1433, under befäl av amiral Zheng He (också känd som `Cheng Ho´), företog en flotta på upp till 300 fartyg sju resor runt Sydostasien, Indien och till hamnar så långt som till Afrika. Den imponerande högväxte Zheng var den omtyckte hov-eunucken hos Yongle-kejsaren, som beordrade resorna.

Kända som Skattskepps-resor, var de höljda i dunkel i århundraden, delvis eftersom detaljer om Zheng He`s bedrifter i de officiella registren i Kina försvann i en brand. När detaljer började dyka upp, uttrycktes tvivel över storleken på Skattskeppen, kända som baochuan.3

Register visar att så många som 60 av dessa fartyg var 44 zhang långa och 18 zhang breda.3 Längdenheten zhang bestod av 10 chi. Längden på en chi har varierat över tiden och det tros ha varit 31,1 cm under Mingdynastin (1368 – 1644). Det innebär att Zheng He`s baochuan skulle ha varit mellan 123 m och 137 m långa.

En annan indikation på konstruktionen av enorma fartyg var upptäckten 1957 på Longjiang-varvet i Nanjing, Kina – där Skattskeppen byggdes – av en rorkult som mäter 11 meter.

Det huvudsakliga syftet med Zheng He`s 44-zhang långa Skattskepp var – som namnet antyder – att föra tillbaka skatter från främmande länder.

Joanna Waley-Cohen, professor i historia vid New Yorks universitet, som specialiserat sig på den kinesiska historien, sade att de stora fartygen hade nio master arrangerade på ett sådant sätt att de sprids ut som en solfjäder för att fånga vinden mer effektivt.4

Seglen hissades via remskivor högt upp i masten och sköttes av besättningen från däck, i motsats till europeiska fartyg där sjömän klättrade till väders för att hantera seglen.5 Observera att ett fartyg konstruerat för att bära sådana segel skulle behöva vara mycket starkare än Noas Ark för att klara de påfrestningar som genereras av seglen och masterna.

Den kinesiska flottan förde med sig upp till 28 000 personer såväl som mat, vatten, olika varor och djur inklusive hästar för sina stridande män, som flera gånger kallades att slå tillbaka anfall.6

johans-ark
Johan Huiber’s Ark-kopia.

Zheng He gjorde avtryck i historien. I den Indonesiska hamnstaden Semarang byggdes Sam Poo Kong-templet för att hedra amiralen och år 2005 ordnades fester, både i Indonesien och Singapore för att markera 600-årsdagen av hans resa till regionen. Också på en ö utanför Lamu skärgård, Kenya, finns två byar som heter Zheng He, där en del av befolkningen inkluderar ättlingar till skeppsbrutna besättningsmedlemmar från en av resorna.7

Bevisen från sex århundraden sedan att kinesiska skeppsbyggare konstruerade enorma sjödugliga träfartyg är egentligen ingen överraskning. Vi behöver bara titta på den avancerade teknik som behövdes för att uppföra pyramider i Egypten och Sydamerika tusentals år tidigare. Om vi inte hade pyramiderna, utan endast skriftliga uppgifter om dem, skulle skeptikerna utan tvekan säga att forntidens människor inte kunde ha byggt dem – till och med idag kämpar ingenjörer för att förstå hur människorna på den tiden högg ut och flyttade så stora stenblock.

Människor i gamla tider hade också fantastiska navigeringsfärdigheter; grekerna hade en sofistikerad enhet som kunde beräkna planeternas rörelser – den så kallade ”Antikythera-mekanismen” – som vissa forskare har kallat en tidig ”dator”.8 Och parterna utvecklade möjligen batteriström för ungefär 2 000 år sedan.9

I motsats till vad skeptikerna hävdar var den forntida människan mycket intelligent, innovativ och kreativ, precis som den moderna människan är. Vi härstammar alla från Noa och hans familj . I 1400-talets Kina seglade Zheng He enorma träfartyg, större än de som byggdes i Europa hundratals år senare. Dessa kinesiska fartyg var av ungefär samma storlek som Arken som Noa hade byggt tusentals år tidigare.

Noter

  1. The exact measure of a cubit (46 cm or 18 in) to get the size of Noah´s Ark has been a point of debate. See also Lovett, T., Which cubit for Noah´s Ark? J. Creation 20(3):71 – 77, 2006; creation.com/ark-cubit. Åter till text
  2. Pierce, L., The large ships of antiquity, Creation 22(3):46 – 48, 2000; creation.com/huge-ships. Åter till text
  3. Ward, S., Chinese Whispers, academia.edu, November 2006. Åter till text
  4. Waley-Cohen, J., The Sextants of Beijing: Global Currents in Chinese History, W.W. Norton, New York, p. 1785, 2000. Åter till text
  5. Ref. 4. Åter till text
  6. Szczepanski, K., Zheng He`s Treasure Ships, asianhistory.about.com, 2014. Åter till text
  7. Anqi, L., Zheng He`s Seven Voyages of Peace – An Earlier Era of Oceanic Exploration, rmhb.com.cn, 2014. Åter till text
  8. Scientists unlock mystery of 2,000-year-old computer, CBC News, 30 November 2006. See also Smith, C., Japheth, remember to turn off the computer…, creation.com/antikythera, 22 December 2006. Åter till text
  9. Criswell, D., Ancient civilizations and modern man, Creation 17(2):40–43, 1995; creation.com/ancient-man. Åter till text

Helpful Resources