Explore
Also Available in:

Tin tốt lành là đây!

Qua tạp chí này, chúng tôi muốn dâng sự vinh hiển và niềm tôn kính lên Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo, và khẳng định lẽ thật trong những ghi chép của Thánh Kinh về nguồn gốc và lịch sử thật sự của thế giới và nhân loại.

Một phần trong cái lịch sử thật ấy - đó là tin buồn về sự bội nghịch của con người đầu tiên là Ađam, khi chống nghịch mạng lệnh của Đức Chúa Trời đă mang sự chết, sự đau khổ và sự phân rẽ với Đức Chúa Trời vào trong thế giới này. Bạn có thể nh́n thấy những hậu qủa đầy dẫy xung quanh chúng ta. Tất cả con cháu của Ađam đều tội lỗi từ lúc được hoài thai trong bụng mẹ (Thi 51: 5) và bản thân họ đă bị dự phần trong sự bội nghịch này (tội lỗi). Chính v́ thế mà họ không thể chung sống với một Đức Chúa Trời thánh khiết, mà buộc phải phân rẽ khỏi Ngài. Kinh Thánh chép rằng ‘mọi người đều đă phạm tội, thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời’ (Rô-ma 3:23) và như thế, tất cả những điều đó dẫn đến ‘h́nh phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài’ (2 Têsalônica 1: 9).

Nhưng tin lành đó là Đức Chúa Trời đă làm một điều ǵ đó cho vấn đề này rồi. ‘V́ Đức Chúa Trời yêu thương nhận loại, đến nỗi đă ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc.” (Giăng 3: 16).

Chúa Giê-xu Christ - Đấng Tạo Hóa, mặc dầu hoàn toàn vô tội nhưng Ngài đă chịu thay án phạt cho tội lỗi nhân loại, án phạt đó là sự chết và sự phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời. Ngài làm điều này để đáp ứng những đ̣i hỏi công chính của một Đức Chúa Trời thánh khiết và công bằng là Cha của Ngài. Chúa Giê-xu là của lễ hy sinh toàn vẹn; Ngài đă chết trên cây thâp tự, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài đă sống lại, chiến thắng sự chết, để rồi tất cả những ai thật sự tin Ngài, ăn năn tội ḿnh và nhờ cậy nơi Ngài (chứ không phải cậy nơi phẩm chất riêng của họ), sẽ có thể quay trở về với Đức Chúa Trời và sống măi măi với Đấng Tạo Hóa của ḿnh.

Vậy th́: ‘Ai tin Đức Con hẳn khỏi bị kết án, nhưng ai không tin th́ đă bị lên án rồi v́ chẳng chịu tin nhận Con Một của Đức Chúa Trời.’ (Giăng 3: 18)

Tuyệt vời thay Đấng Cứu Chuộc thế gian - Tuyệt vời thay là sự cứu rỗi trong Đấng Christ, Chúa Tạo Hóa của chúng ta!

Đức Chúa Trời đang tha thiết chờ đợi bạn quay về cùng Ngài. Đây là bước quan trọng nhất bạn cần làm hôm nay. Nếu bạn thật ḷng muốn quay về cùng Chúa, mời bạn hăy lấy ḷng thành và đức tin mà kêu cầu Chúa mấy lời chân thành sau đây:

“Kính lạy Đức Chúa Trời hằng sống!

Con biết Ngài là Đấng dựng nên trời đất, là Đấng dựng nên con. Lâu nay con xa cách Chúa, phạm tội với Ngài, nhưng Ngài không h́nh phạt con mà c̣n ban ơn cho con. Ngài đă sai con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, giáng trần chịu chết đền tội cho con và đă từ cơi chết sống lại. C̣n hoàn toàn tin cậy Chúa là Đấng duy nhất đưa con đến thiên đàng. Nay con xin ăn năn tội, quay về cùng Chúa, nhận Ngài làm Đấng Cứu Chuộc và Chúa cuộc đời con. Kính xin Chúa ngự vào tâm hồn con, tha tội cho con, nhận con làm con của Ngài và biến đổi đời con để từ nay con có thể sống một đời sống đẹp ḷng Ngài. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. Amen.”

Như vậy, nếu hôm nay bạn thật ḷng tin nhận Chúa, bạn đă trở thành con cái của Chúa rồi. Hăy tin lời Chúa, đừng tin vào cảm giác của bạn. Con đường sống đang mở ra thênh thang trước mắt bạn. Muốn hiểu biết thêm về lời Đức Chúa Trời, bạn hăy t́m mua một cuốn Kinh Thánh, t́m đến nhà thờ hoặc một nhóm tín hữu Tin Lành tư gia gần nơi bạn ở hoặc truy cập Internet để đọc, nghe nhạc, nghe giảng và giao lưu với các con cái Chúa trên toàn thế giới qua các trang web sau: www.mucsu.net / www.thanhnientinlanh.org / www.tinlanh.ru

Hoặc xin vui ḷng gửi thư đến địa chỉ sau, chúng tôi sẽ rất vui được trả lời qúy vị: GiaDinhViet@pobox.com