Explore
New documentary: Dismantled: A Scientific Deconstruction of the Theory of Evolution
The online premiere has ended, but you can order the DVD or Blu-ray here.
Also Available in:

Het Darwin Woordenboek

Je gids voor dingen die evolutionisten zeggen

door
vertaald door George Van Apeldoorn

Gepubliceerd: 19 november 2019 (GMT + 10)
imaginary-apeman
Een voorbeeld van een van die denkbeeldige ‘aapmannen’ (in dit geval, een ‘aapvrouw’) die uitsluitend bestaan in musea en tekstboeken

Heb je jezelf ooit in een gesprek bevonden met een evolutionist en geworsteld om zijn logica te volgen? Heeft je hoofd ooit getold na een bombardement van een duizelingwekkende verscheidenheid van veronderstellingen die in het evolutionistische jargon zijn ingebouwd? Hebben wij dan een hulpmiddel voor je! We kondigen Het Darwin Woordenboek aan. Deze uiterst handige referentie gids vertelt je de echte mening van 40 termen in de woordenschat van de doorsnee evolutionist. Wil je weten wat een ‘menselijke staart’ is? Gewoon de onderstaande vermelding opzoeken! Denk je dat ‘evolutionaire stasis’ een tegenstrijdigheid is? Nu heb je het antwoord op een gefundeerde basis! Waar zit je nog op te wachten? Begin te lezen en ontrafel eindelijk het raadsel over wat evolutionisten echt zeggen. Volg de schakels om een zelfs dieper begrip te krijgen over de serieuze onderwijzings momenten achter de definities.

Houdt ook in de gaten dat dit overzicht bedoelt een luchthartige, schertsende satire te zijn, dus wees er a.u.b. zeker van dat je je gevoel voor humor gevonden hebt voordat je verder gaat. M.a.w. het amusement hier is bedoeld om opheldering te veroorzaken en geen aanstoot. Onze bedoeling is niet om mensen aan te vallen maar begrippen, zij het dan ook zeer onnozele begrippen. Maar als je ontdekt terwijl je dit artikel leest, schuldig te zijn aan sommige van de foutieve denkwijzen die we hierna de gek aansteken, zou je misschien de gelegenheid moeten gebruiken om te heroverwegen waarom je ideeën aanhangt die zich zo gemakkelijk de gek laten aansteken. Wij zijn er om te helpen. Zoals Spreuken 27:6 zegt, “Getrouw zijn de wonden door een vriend”. Het maakt niet uit welk wereldbeeld je ook te berde brengt, wij hopen dat je denken uitgedaagd zal worden en gescherpt door Het Darwin Woordenboek. Veel leesplezier!

Abiogenesis [Abiogenese], zelfst. n.w. – Het voortbrengen van leven door rotsen, in strijd met de meest fundamentele geobserveerde wet van Biologie.

Origin of life, Video: Life from non-life?

Apemen [Aapmensen], zelfst. n.w. – Immer veranderende, denkbeeldige schepselen die museums en tekstboeken bevolken, bekokstoofd door veronderstellingen, gewikkeld in vermoedens met gebruik van een ongezonde hoeveelheid artistieke vrijheid.

Wijs worden uit de ‘Aapmensen’ beweringen, Video: Wijs worden uit de ‘Aapmensen’ beweringen

Big Bang, zelfst. n.w. – De logica-verbuigende theorie dat alles geproduceerd werd toen er helemaal niets explodeerde.

Big Bang geloof: kapot, Is de Big Bang echt wetenschappelijk?

Change over time [Verandering over tijd], zelfst. n.w . – Een vanzelfsprekend, waarneembaar feit, besproken door Bijbel gelovigen lang vóór Darwin, hetgeen desondanks datgene is wat evolutionisten denken nodig the hebben om overwinning te verklaren. D.w.z., “Dingen veranderen, daarom zijn microben en mensen verre neven. Schaakmat creationisten!”

Trap niet in deze lokvogel aanpak, Evolutie: slechts een verandering in allele frequenties?, Is evolutie echt waargenomen?, Video: Verandering is niet genoeg, het is het soort verandering dat telt

Consensus [Overeenstemming], zelfst. n.w. – Waar evolutionisten zich op beroepen als het bewijs tekort schiet (B.v: “Altijd…”)

Waarom overeenstemmings wetenschap anti wetenschap is, Kunnen ze het allemaal verkeerd hebben?

Convergent evolution [Samenvloeiende evolutie], zelfst. n.w. – Het toevluchtsoord voor evolutionisten die denken dat gecompliceerde, verfijnde structuren zoals camera ogen, gesnavelde snuiten, plakkende tongen en elektro sensorische organen toevallig veelvuldig op verschillende tijden en plaatsen op de evolutionaire stamboom zijn voorgekomen. Val ze niet lastig met de kansen daarop.

Zijn dubbelgangers familie?, Video: Samenvloeiende evolutie een hersenbreker

Dark matter [Donkere materie], zelfst. n.w.- de onzichtbare, onwaarneembare substantie die verondersteld wordt het universum samen te houden, vaak aangehaald ter ondersteuning van cosmologische theorieën die anders zouden falen vanwege gebrek aan bewijs.

Waarom is er overal donkere materie in het heelal?

Dysteleology [Dysteleologie] (slecht ontwerp), zelfst. n.w.- De helemaal-niet-aanmatigende categorie waar evolutionisten de vele ingenieus ontworpen biologische eigenschappen wegstoppen die ze niet hebben kunnen begrijpen.

Hoe staat het met de beweringen van ‘minderwaardig ontwerp’?, Video: ‘Minderwaardig ontwerp’ beweringen weerlegd

Evolution [Evolutie], zelfst. n.w.- Het naturalistisch verhaal van hoe het heelal en alles erin tot stand kwam, waaraan alle tegenstrijdige feiten zich moeten onderwerpen.

Evolutie: niet slechts alleen maar over biologie, Evolutie en schepping, wetenschap en religie, feiten en voorooordelen

Evolutionary stasis [Evolutionaire stilstand] (gebrek aan verandering), zelfst. n.w- Het deel van het evolutionaire proces dat het meest voorkomend is in het fossielen bestand, waarin geen evolutie voorkomt.

Evolutionaire stilstand: dubbelhartige taal en propaganda, Video: Stilstand, nóg een probleem voor evolutie

Gill slits [Kieuw spleten], zelfst. n.w.- Vouwen in de huid van een ontwikkelende menselijke embryo die noch kieuwen noch spleten zijn, maar die zo genoemd worden in navolging van de evolutionaire propaganda en zijn leugenachtige ‘recapitulatie theorie’.

Creatief ontwerp in de menselijke embryo, Een chirurg bekijkt schepping

God of the gaps [God van de hiaten], zelfst. n.w – De misleidende aantijging, schijnbaar ongevoelig voor corrrectie, dat de zaak voor een Schepper op onkunde berust i.p.v. positief bewijs – een opzettelijke misleiding waarvan evolutionisten geloven dat het legitiem zal worden als ze het maar blijven herhalen.

De god- van-de-hiaten aantijging blijft niet plakken

Human tail [Menselijke staart], zelfst. n.w.- Een geboorte gebrek meestal verbonden aan een pathologie, die evolutionisten misvatten als betrekking hebbend op het debat over oorsprong. Of, in sommige gevallen, het werk van Photoshop.

Menselijke staarten?, Video: Mensen met staarten?

Junk DNA [DNA afval], zelfst. n.w.- Hoog functionerende delen van het genoom die zich specialiseren om zelfgenoegzame evolutionaire aanspraken te verstoren dat deze genetische delen niets anders dan vervuiling uit het verre darwinistische verleden voorstellen .

De dralende dood van afval DNA, Video: Afval DNA? Zoiets bestaat niet

Living fossil [Levend fossiel], zelfst. n.w.- Een organisme dat geweigerd heeft om te veranderen met de loop der tijd, alleen maar zodat het de auteurs van evolutionistische tekst boeken kan verbijsteren.

Evolutionisten kunnen ‘levende fossielen’ niet ontduiken, Het ‘levende fossielen’ mysterie, Video: Levende fossielen

Methodological naturalism [Methodisch naturalisme], zelfst. n.w.- De willekeurige regel (die bij voorbaat bovennatuurlijke oorzaken afwijst) waaraan alle wetenschappers trouw moeten toezeggen, -- snel, voordat iemand overal het geniale ontwerp waarneemt!

De spelregels, Historische wetenschap en wonderen

Millions of years ago [Miljoenen jaren geleden], bijw. zin – Een aankondiging dat er een ‘ideologisch- zo is’t-nou- eenmaal’ verhaal volgt. Niet veel verschil met de zin, “Er was eens”.

Het waanidee van de miljoenen jaren, Filosofisch naturalisme en de leeftijd van de aarde: zijn ze verwant?

Multiverse, zelfst. n.w.- Een wanhopig, van bewijs verschoond, onwetenschappelijk foefje om de spectaculaire, preciese, verfijnde afstemming van het heelal goed te praten zonder op een Schepper terug te vallen.

Multiverse theorie

Natural selection [Natuurlijke selectie], zelfst. n.w- Het proces dat verondersteld wordt de overweldigende logica van evolutie perfect te illustreren, waar nieuwe genetische informatie toch ongetwijfeld gemaakt moet zijn door de vernietiging en verspreiding van vooraf bestaande informatie. “Als die onnozele creationisten slechts ogen hadden om te zien.”

Natuurlijke selectie = evolutie, Troebele wateren, Video: Hoe natuurlijke selectie een recente schepping ondersteunt

Nebular hypothesis [Nevel veronderstelling], zelfst. n.w.- Een gemakkelijke manier voor zonnestelsels om zich uit gas wolken te vormen, zolang de natuurwetenschaps wetten ( zoals de Wet van Behoud van Impulsmoment) niet een beperking hoeft te zijn.

Oorsprong van het zonnestelsel: Nevel veronderstelling

NOMA (Niet overlappende invloeds gebieden), zelfst. n.w.- De voorgestelde relatie tussen geloof en wetenschap om eenstemmig religie te relativeren en te marginalizeren en alle feitelijke redenen prijs te geven aan evolutie - een positie die de evolutionisten zelf niet lang met een strak gezicht kunnen volhouden.

Stephen Jay Gould en NOMA

Overwhelming evidence for evolution [Overweldigend bewijs voor evolutie], zelfst. n.w.- Een refrein vaak uitgesproken door evolutionaire professoren, een synoniem voor, “Vertrouw me maar”

National Geographic heeft het verkeerd en Darwin ook

Panspermia [Panspermie] (leven gezaaid vanuit de ruimte), zelfst. n.w.- Het voorstel dat de ‘spontane-oorsprong-van-leven’ veronderstelling naar de ruimte verplaatst, waar het veilig de irritante wetenschappelijke criteria van testbaarheid kan vermijden.

Panspermie theorie tot as verbrand

Peer reviewed [Intercollegiaal getoetst], v. – aan de tand gevoeld door de evolutionistische echo kamer.

Creationisme, wetenschap en collegiale toetsing

Phylogeny [Filogenie] (evolutionaire stamboom), zelfst. n.w. – Lijnpatronen, die verondersteld worden de evolutie van het leven voor te stellen, die steeds weer opnieuw getrokken moeten worden na de eerstvolgende fossiel ontdekking.

David Attenborough: Charles Darwin en de Boom van het Leven, De evolutionaire parade van de ‘missende schakels’

Pseudoscience [Valse wetenschap], zelfst. n.w . - elke vorm van studie die een uitdaging voor het naturalisme vormt.

‘t Is geen wetenschap

Puntuated equilibrium [Doorbroken evenwicht], zelfst. n.w. – De handige veronderstelling dat evolutie bij tijd en wijle in uitbarstingen gebeurt, precies op de juiste snelheid om tevens niet in het heden gezien te worden en onnaspeurbaar in het fossielen bestand te blijven.

Doorbroken evenwicht (Punctuated equilibrium); Volwassen geworden?

Quantum fluctuation [Kwantum fluctuatie], zelfst. n.w. – Het verschijnsel van subatomische deeltjes materialisatie dat de wel gevestigde natuurkunde wetten strikt gehoorzaamt, hetgeen Big Bang voorstanders desondanks verwarring wekkend aanhalen in hun pogingen om deze zelfde natuurwetenschaps wetten te omzeilen (d.w.z. te poneren dat iets spontaan tot stand kan komen uit niets en voor geen enkele reden)

In den beginne schiep God --- of was het kwantum fluctuatie?

Quote mining [Citaten aanhalen], zelfst. n.w. – De redelijke gewoonte van creationisten om accuraat een vooraanstaande evolutionaire authoriteit te citeren, wiens commentaren op de een of andere manier aan de censuur van de Darwiniaanse gedachten politie waren onstsnapt.

‘En als Jezus je vertelt dat je het verkeerd hebt?’

Radiometric dating [Radiometrische datering], zelfst. n.w. – Een hulpmiddel dat evolutionisten heerlijk vinden om aan te halen als de resultaten met hun vooringenomen besluiten in overeenstemming zijn, maar die op staande voet worden verworpen als ze getest worden op rotsen waarvan de leeftijd bekend is.

Zoals het in werkelijkheid is: weinig bekende feiten over radiometrische datering, Video: Radiometrische buitelingen

Science stopper [Wetenschap stopper], zelfst. n.w. – Het evolutionistische plakkaat voor de redelijke op bewijs gebaseerde gevolgtrekking, dat ingenieus ontwerp in de richting van een Ontwerper wijst – in tegenstelling tot de evolutionistische gewoonte om tegen beter weten in, te hopen dat er ooit nog eens een aannnemelijke naturalistische uitleg ontdekt zal worden.

Arthur Jones: Creationisme is geen wetenschaps stopper

Self-correcting [Zelf-corrigerend] (zoals in, de ‘zelf-corrigerende’ aard van wetenschap), bijv. nw. – De propagandistische positieve draai die evolutionisten altijd aan hun talrijke fouten en bedrog uit het verleden geven—een barmhartigheid die de kerk niet veroorloofd wordt.

Kunnen al die wetenschappers het verkeerd hebben?, Loodgieters en paradigmas, Is de wetenschap zelf corrigerend?

Settled science [Gevestigde wetenschap], zelfst. n.w.- Een zin die evolutionisten nuttig vinden om bij voorbaat kritisch denken stop te zetten.

“Dit verandert alles”

Fotoliasimple-cell@1456w
Een ‘eenvoudige cel’, indien een technologie die ons op alle punten verslaat echt eenvoudig is

Simple cell [Eenvoudige cel], zelfst. n.w.- Een biologische eenheid die meer samenwerkende delen bevat dan een moderne stad, uitgerust met duizelingwekkende, verbijsterende, doolhof gelijke complexiteit, lichtjaren voorbij alles wat er ooit door mensen gebouwd is.

Cel systemen, Fantastische reis

Skepticism [Scepticisme], zelfst. n.w. – De vertekenende lens waardoor elke materialistische eis er aantrekkelijk uitziet en elke bovennatuurlijke eis er verdacht uitziet (Een soort veiligheids bril voor atheïsten)

Evolutie en schepping, wetenschap en religie, feiten en vooroordeel

Transitional form [Overgangs vorm] (tevens missende schakel), zelfst. n.w – Elk fossiel (of fossiel fragment) dat, indien onderworpen aan overactieve verbeelding en een verontachtzaming van de technische beperkingen in de echte-wereld, in een speculatieve evolutionaire volgorde geperst kan worden.

Opgegeven overgangs vormen, Claim: Het fossielen bestand ondersteunt evolutie, Video: Overgangs fossielen? Waar?

Uniformitarianism [Uniformitarianisme], zelfst. n.w.- De filosofische leerstelling die rotsen en fossielen gebiedt dat ze zich langzaam en geleidelijk over diepe tijd moeten vormen en zo proberen om de ontkenning van Noach’s Vloed wetenschappelijk te doen lijken.

Charles Lyell, De oorsprong van de oude aarde geologie, Hutton’s vooropgestelde toewijding aan materialisme, Video: Uniformitarianisme en de leeftijd van de aarde

Vestigial organs [Rudimentaire organen], zelfst. n.w.- Een lichaams onderdeel met belangrijke functies, dat niet onderzocht zou moeten worden opdat er niet nóg een evolutionaire claim aan de kaak gesteld wordt als een overblijfsel van onjuiste darwiniaanse informatie.

Rudimentaire betogen, ‘Rudimentaire’ organen: Wat bewijzen ze?, ‘Rudimentaire’ organen Vraag & Antwoord

War on science [Oorlog tegen wetenschap], zelfst. n.w.- Het angstaanjagende verhaal dat de wereld op instorten staat, gesponnen door evolutionisten wanneer hun onwetenschappelijke wereldbeeld in het openbaar wordt uitgedaagd.

National Geographic stelt dat creationisten oorlog voeren tegen wetenschap, Intelligent Ontwerp —‘Een Oorlog tegen wetenschap’ zegt de BBC

Who designed the Designer? [Wie ontwierp de Ontwerper?], ondervragend – De ‘k heb je’ vraag waarvan de evolutionisten denken dat hij zo vernietigend is dat ze geen reden zien om te reageren op robuuste creationistische antwoorden.

Als God het heelal heeft geschapen, wie heeft dan God geschapen?, Video: Wie heeft God geschapen?

Conclusie

Er wordt gezegd dat veel van de schermutselingen in de kultuur oorlogen in feite veldslagen zijn over het woordenboek. Om deze reden bieden we Het Darwin Woordenboek aan als een uniek hulpmiddel om je specifiek te helpen in het aangaan van de slag over oorsprongen. Het is onze hoop dat, nu je door de definities en bovenstaande hyperlinks heen gewerkt hebt, je beter uitgerust bent om de waarheid van God’s Woord tegen vele van de gewoonlijke aanvallen van onze tijd te verdedigen. Als je eenmaal grip hebt op het ingewikkelde denken dat de evolutionisten in hun eigen terminologie hebben binnen gesmokkeld, zul je beter voorbereid zijn in de toekomst om evolutionaire kern vooronderstellingen te herkennen, en op de proef te stellen. Daarom, bedankt voor het lezen. We hopen dat je genoegen hebt gehad in deze poging om licht te werpen op de verschillende drogredenen van de evolutionaire denkwijze, op de juiste manier gebruik makend van God’s goede gaven van satire en sarcasme, net zoals de profeten dat vroeger deden (1 Koningen 18:27).

[Van de vertaler: een lijst van alle 41 woorden uit het Darwin Woordenboek in het Nederlands en Engels. Volg óf de engelse alfabetische orde om de nederlandse vertaling en betekenis van het gewenste woord te vinden, óf vindt het Nederlandse woord in de lijst en zoek het op in de engelse volgorde in het artikel voor de betekenis].

Aapmensen - Apemen

Abiogenese - Abiogenesis

Big Bang - Big Bang

Citaten aanhalen - Quote mining 

DNA afval - Junk DNA

Donkere materie - Dark matter

Doorbroken evenwicht - Punctuated equilibrium

Dysteleologie - Dysteleology

Eenvoudige cel - Simple cell

Evolutie - Evolution

Evolutionaire stilstand - Evolutionary stasis

Filogenie - Phylogeny

Gevestigde wetenschap - Settled science

God van de hiaten - God of the gaps

Intercollegiaal getoetst - Peer reviewed

Kieuw spleten - Gill slits

Kwantum fluctuatie - Quantum fluctuation

Levend fossiel - Living fossil

Menselijke staart - Human tail

Methodisch naturalisme - Methodological naturalism

Miljoenen jaren geleden - Millions of years ago

Multiverse - Multiverse

Natuurlijke selectie - Natural selection

Nevel veronderstelling - Nebular hypothesis

NOMA - NOMA

Oorlog tegen wetenschap - War on science

Overeentemming - Consensus

Overgangs vorm - Transitional form

Overweldigend bewijs voor evolutie - Overwhelming evidence for evolution

Panspermie - Panspermia

Radiometrische datering - Radiometric dating

Rudimentaire organen - Vestigial organs

Samenvloeiende evolutie - Convergent evolution

Scepticisme - Skepticism

Uniformitarianisme - Uniformitarianism

Valse wetenschap - Pseudo science

Verandering over tijd - Change over time

Wetenschap stopper - Science stopper

Wie ontwierp de Ontwerper - Who designed the Designer

Zelf-corrigerend - Self-correcting