Explore
Also Available in:

Intelligent Ontwerp is “Oorlog tegen de wetenschap” volgens de BBC

door and
vertaald door George Van Apeldoorn

gepubliceerd: 7 Mei 2006
ID court battle
Juridische strijd over Intelligent Ontwerp in de VS baart zorgen voor evolutionisten de wereld over.

De BBC heeft een lange historie van anti-christelijke onverdraagzaamheid, ondanks dat het gefinancierd wordt door een ‘TV vergunning’ die de Britse Regering van alle TV bezitters afdwingt, of ze nu wel of geen BBC kijken. De meest recente aanval is hun Horizon programma onder de titel ‘Oorlog tegen de Wetenschap’. Het was ook uitgezonden door het door belastingbetalers gefinancierde SBS-TV op 11 April 2006, en zal ongetwijfeld uitgezonden worden in andere landen. Het onderwerp is de opkomst van de Intelligent Ontwerp (ID) beweging in de VS; de programma titel suggereert niet alleen dat het idee van ID verkeerd is, maar dat het schadelijk is en tegenover echte wetenschap staat. Dus voor lezers die nieuw tegenover deze beweging staan, stellen we voor dat ze eerst lezen:

De geïnterviewde voorstanders zijn advokaat Prof. Phillip Johnson, biochemicus Dr. Michael Behe, Dr. Stephen Meyer, en mathematicus Prof. William Dembski. De verdedigers van het evolutionisme zijn de luidruchtige antitheïst Prof. Richard Dawkins, TV beroemdheid en zelfverklaarde agnosticus Sir David Attenborough, en bioloog en Rooms Katholieke theïstische evolutionist Prof. Kenneth Miller.

[Update, 30 juni 2009: Dembski levert ook commentaar, met betrekking op christofobische aanvallen op de eerlijkheid in the interviews in de CMI film De reis die de wereld schokte:

Lynch is woedend: de makers van de documentaire zijn schuldig aan “leugens” en “bedrog”. Zou een aangifte van fraude stand houden in een rechtszaak? Ik vermoed dat de makers van de documentaire gewoonweg informatie achterhielden. Is dat verkeerd? De BBC liet mij b.v. niet weten dat de documentaire die ze wilden maken over ID “Een oorlog tegen de wetenschap” zou heten, en dat ik afgebeeld zou worden als een van de “slechte mensen” die proberen de “wetenschap te vernietigen”. Uiteraard was ik niet gelukkig met deze uitkomst, maar ik herken de manier waarop het spelletje gespeeld wordt. De andere zijde heeft langdurig de lakens uitgedeeld, maar heeft er moeite mee als de rollen omgekeerd zijn.]

Evolutie: echte wetenschap?

De film opent met de verteller die ons mededeelt dat een van de wetenschap’s grootste theorieën—evolutie—aangevallen wordt.

‘Een van de wetenschap’s grootste theorieën’?—Echt niet! Echte wetenschappers maken in de werkelijkheid geen gebruik van evolutie in hun research, want ze houden zich bezig met operationele wetenschap, niet met oorsprong. De vooraanstaande chemicus Philip Skell, een lid van de Nationaale Academie voor Wetenschappen, luidde de klok over het overschatten van evolutie in een beroemd artikel in De Wetenschapper (The Scientist), Waarom halen we Darwin aan? De evolutie theorie draagt weinig bij in experimentele biologie. [volledige tekst minus de verwijderde originele ondertiteling ter beschikking op the-scientist.com/opinion-old/why-do-we-invoke-darwin-48438, Ed.] Hier refereerde hij aan een punt gemaakt in een BioEssays speciale editie over evolutie in 2000, dat ‘meeste [biologen] met aanzienlijk plezier hun werk doen zonder specifieke verwijzing naar evolutionaire ideeën’, daarom is evolutie een ‘hoogst overvloedig’ idee. Hoe veel minder is de betrokkenheid van evolutie op andere vooraanstaande gebieden van wetenschap zoals natuurwetenschap of scheikunde?

Nog een erkenning ter ondersteuning van dit punt is dat evolutionisten aan de ene kant beweren dat evolutie essentieel is voor biologie, maar aan de andere kant betreuren dat evolutie verlaten wordt voor ‘een meer bruikbare wetenschap’ die ‘meer praktische baten van wetenschap’ vereist (Evolutie en praktische wetenschap).

Uiteraard, ook al zou evolutie in de echte zin van het woord van molecule-tot-mens nuttig zijn, dat zou het nog niet “waar” maken. In werkelijkheid is er geen bewijs dat leven verrijst uit niet levende chemicaliën of het veranderen van de ene vorm in een andere meer gecompliceerde soort. Dawkins zelf gaf toe:

‘Evolutie is geobserveerd. ‘t Is slechts dat het niet geobserveerd is terwijl het gebeurt’. [ ‘Strijd over evolutie’ Bill Moyers interviews Richard Dawkins , ‘Now’, 3 December 2004, PBS net.]

Inderdaad, het gebrek aan echt bewijs heeft geleid tot het aanbevelen van valse bewijzen zoals de Archaeoraptor (de ‘Piltdown vogel’), embryonale herhaling gelijkvormigheid en overeenkomsten; en tevens met geënsceneerde fotos van pepermotten. Naast rechtstreeks bedrog, schijnen de historische wetenschappen doorwoven te zijn met vindingrijke ‘zo is het nou eenmaal’ verhalen, vaak gebaseerd op het meest wankele fossielen bewijsmateriaal en vaak gepubliceerd in normaliter rigoreuze toonaangevende tijdschriften zoals Nature of Science (zie als voorbeeld, Ardipithecus ramidus kadabba).

De ‘aanval’ van Intelligent Ontwerp

Dawkins on BBC
Atheïst Richard Dawkins bestrijdt Intelligent Ontwerp.
Verteller: De dreiging komt tevoorschijn uit de enige wetenschappelijke supermacht ter Aarde, die sommige der groootste namen in de wetenschap getergd hebben om terug te slaan.
Dawkins: Het zou enorm schadelijk zijn als de leidende industriële macht van de wereld ondergraven en ondermijnd zou zijn door dit soort anti-wetenschappelijke neiging.

Dawkins is wel bekend, maar wat heeft hij van waarde bijgedragen aan wetenschap? Wat heeft hij ontdekt? Welke van zijn uitvindingen gebruiken we heden ten dage? Hij is slechts iemand die evolutie populair maakt en een apostel van het atheïsme.

Verteller: De controversie omringt een nieuwe uitleg voor de diversiteit van het leven op aarde

Er is niets nieuws aan een schepping door een Intelligente Ontwerper. Het werd voor de eerste keer voorgesteld in het openings boek van de Bijbel, Genesis, geschreven over 4000 jaar geleden. Het bedreigt geen wetenschap, maar het is een bedreiging voor die wetenschappers die arrogant beweren dat er niets kan bestaan dat ze niet zelf hebben ervaren. Zie tevens Een korte geschiedenis van ontwerp.

Verteller: Voor velen dreigt het wetenschap met God te vervangen.

Dawkins stelt zeer duidelijk dat Darwinisme het mogelijk maakte om een ‘intellectueel verzadigde atheïst te zijn’, een positie die hij zelf vervult.

Attenborough: Het is zo fundamenteel tegen elke vorm van wetenschappelijk principe dat je je maar kunt voorstellen dat, om het in dezelfde groep te zetten, het denken serieus verstoord wordt.

Men vraagt zich dan wel af hoe alle grote wetenschappers zoals Newton, Boyle, Pascal, Pasteur, Faraday, Maxwell, Joule of Kelvin al hun grootse ontdekkingen hebben gemaakt, gezien het feit dat ze zo achterlijk waren om te geloven dat er een Ontwerper was (en de meesten waren ook nog jonge aarde creationisten!)….

Verteller: Dit is het verhaal van de strijd tussen tussen geloof en kennis….

Het ene sluit het andere niet uit; dit toont het algemene misverstand van het bijbelse geloof, waar vertrouwen gebaseerd is op de kennis van bepaalde feiten en veel heeft uit te staan met logica. Bijbels geloof is geen dromenland, zoals de koningin in Lewis Carroll’s Door het Spiegelbeeld (Through the Looking Glass): ‘Soms heb ik al zes onmogelijke dingen geloofd vóór ontbijt’.

Miller: Ik geloof echt dat de wetenschappelijke ziel van Amerika in deze worsteling op het spel staat, en om dat te verliezen, geloof ik, zou een grote tragedie zijn.

Wat vreemd. Voordat evolutie een deel werd van het Amerikaanse school rooster, produceerden Amerikaanse scholen meer Nobel prijzen dan de rest van de wereld tesamen. Dit kwam met name naar voren in het biologische gebied (Fysiologie en Geneeskunde), iets dat zogenaamd niet zonder evolutie kan. Amerika produceerde twee keer zoveel als alle andere landen. In feite is het hoegenaamd zeker dat de grootsheid van Amerika in de wetenschappen voortvloeit uit de Christelijke grondslag en een traditioneel geloof in de Schepping. Zelfs seculiere wetenschaps historici hebben erkend dat de moderne wetenschap bloeide vanwege het Christendom, en in het byzonder na de Protestantse Reformatie (toen het gezag van de Bijbel over alles opnieuw werd gevestigd, met inbegrip van ‘de kerk’). Zie Wetenschappelijke bijdragen door creationisten en De Christelijke oorsprong van de moderne wetenschap.

Middelbare school dispuut

Het toneel verandert nu naar een school in Harrisburg, Pennsylvania, waar een plaatselijk middelbare school dispuut over het onderwijzen van Darwin’s evolutie theorie, wordt gezegd ontvlamd te zijn door een tegenstrijdig nieuw idee, Intelligent Ontwerp geheten, en die uit de hand gelopen is in een strijd die wetenschap tegenover God zet. Er wordt van aanhangers gezegd dat ze beweren wetenschappelijk bewijs te hebben gevonden voor een bovennatuurlijke Schepper van leven.

Verteller: Voor velen zou dit het begin van wetenschappelijke middeleeuwen kunnen betekenen.
Anonieme vrouw: Als je tegen kinderen kunt liegen over wetenschap, als je tegen het amerikaanse volk kunt liegen over wetenschap, dan kun je over alles tegen hen liegen, en daarom is deze zaak zo belangrijk.

Haar houding zegt dat ze tegen ID is, maar haar woorden zijn van toepassing op de evolutie theorie! En aangezien Dawkins toestemt dat evolutie een ‘moreel vacuüm’ inhoudt ‘waar hun beste impulsen geen basis in de natuur hebben’ heeft zij geen basis in haar evolutionaire filosofie om te zeggen dat liegen moreel verkeerd is. Zie ook Vervaardigen van een bom vs de bijbelse grondlegging voor verdere discussie over het probleem van argumenteren over goed en kwaad vanuit een evolutionair perspectief.

Darwin’s bijdrage

De verteller introduceert nu Darwin’s book van 1859: Over de Oorsprong der Soorten (On the Origin of Species) en zegt dat de wetenschap het bijbelse verhaal over de schepping voor de eerste keer direct uitgedaagd had. Maar wetenschap heeft er niets mee uit te staan. Darwin’s Over de Oorsprong der Soorten is waarschijnlijk het minst wetenschappelijke ‘wetenschaps’ boek ooit geschreven. Het staat vol met gissingen. Darwin gebruikte woorden zoals ‘wellicht’, ‘we hebben goede reden te veronderstellen’, enz meer dan 800 keer.

Trouwens, evolutionistisch naturalisme is een oud idee. Het werd zeer geholpen door Hutton’s en Lyell’s uniformitaristische geologie die lange tijden leerden, ten gevolge van een à priori afwijzen van de Zondvloed (dat betekent dat het hun beginpunt was en niet een conclusie als gevolg van een onderzoek naar de feiten) Darwin breidde slechts hun aanval op de bijbelse geschiedenis uit; hij breidde de aanval slechts uit van de geologie naar biologie. Dit zou een les moeten zijn voor de moderne ID beweging, die weigeren om een geschiedenis van de Ontwerper’s handelingen vast te leggen, met inbegrip van de Zondeval, Zondvloed en de daaruitvolgende verspreiding.

Daarom zijn de voorstanders van ID kwetsbaar voor precies dezelfde aanvallen die hun evenknieën versloegen in de tijd van Darwin. Vergelijk b.v. de bitterheid van Darwin tegen een God die een ziekteverwekker ontwierp om het leven van zijn dochter Annie te nemen, met de verbolgenheid van Attenborough tegen een God die een parasiet zou ontwerpen die door menselijke ogen heen boort. Overigens heeft Attenborough het verhaal toch al verkeerd (zie Why doesn’t Sir David Attenborough give credit to God?).

Afgezien van het negeren van de Zondeval, zijn dit uiteraard eigenlijk theologische beweegredenen i.p.v. wetenschappelijke—het negeren van wetenschappelijke aanwijzingen naar een ontwerper en in plaats daarvan argumenten buiten de wetenschap te gebruiken over wat God wel en niet zou doen (hetzelfde met bepaalde redenen over rudimentaire organen). Het is ironisch dat Attenborough eerder het ID aanviel als ‘fundamenteel tegen elke vorm van wetenschappelijk principe’, terwijl zijn hoofdreden eigenlijk een geloofs reden is!

Evolutie vs. Christendom

Attenborough: Er zijn mensen die denken dat Genesis letterlijk genomen zou moeten worden…….

Beter gezegd, creationisten aanvaarden Genesis volgens de originele bedoeling van de auteur volgens de originele bedoeling van de auteur, zoals we dat zouden moeten doen met elk ander document. Attenborough zou eerlijker moeten zijn en gewoon zeggen dat hij Genesis niet gelooft, in plaats van een probleem te maken van dit veronderstelde ‘literalisme’.

Dan is Dawkins inderdaad consequenter door er mee in te stemmen dat de creationisten begrijpen wat de bijbelse auteurs bedoelden te leren, alhoewel uiteraard het vervolg van het programma niet aangeeft dat hij het oneens is met zijn mede evolutionist. In zijn TV tirade tegen theïstische religie de bron van alle kwaad? geheten (uitgezonden op Kanaal 6, 16 Januari 2006), zegt hij:

‘O, maar uiteraard was het verhaal van Adam en Eva slechts zuiver symbolisch, nietwaar? Symbolisch?! Jezus liet zich martelen en executeren voor een symbolische zonde van een niet bestaand individu. Niemand die niet opgegroeid is in het geloof zou tot een andere conclusie kunnen komen dan hardstikke gek!’

Ergens anders in de bron van alle kwaad?, zei hij het volgende na een discussie met de Bischop van Oxford, Richard Harries, over homosexueel gedrag die zich overigens bij de anti–theïst Dawkins aansloot in de oppositie tegen het onderwijzen van de schepping in Britse scholen. Harries, een liberaal, vertelde Dawkins ook dat hij de maagdelijke ontvangst van Jezus verwerpt, gaf toe dat de lering van het OT en NT duidelijk aangeeft dat homosexueel gedrag verkeerd is, maar vervolgde toen dat we deze teksten opnieuw moeten uitleggen gebaseerd op de moderne wetenschappelijke bevindingen dat een ‘aanzienlijk percentage van de mensheid hoofdzakelijk aangetrokken is tot leden van hetzelfde geslacht’ etc. (Waarschijnlijk, net zoals zijn liberale (gepensioneerde) mede bischop John Shelby Spong, vertrouwend op de geblameerde galwesp specialist Alfred Kinsey). Nogmaals, hij zou gewoon moeten zeggen dat hij de teksten niet gelooft, in plaats van oneerlijk te stellen dat hij ze opnieuw uitlegt om ze het tegenovergestelde te laten menen van datgene wat ze eigenlijk zeggen!

Dawkins keerde zich vervolgens naar de camera, aangevend dat Harries’ paaien alleen maar in minachting resulteert:

Voor mij lijkt de positie van de ‘gematigden’ [liberalen] erop dat ze van twee walletjes willen eten. Ze geloven min of meer in de Bijbel, maar hoe besluiten zij welke delen te geloven als letterlijk en welke delen als allegorisch?

Waarschijnlijk bedoelt hij hier, ‘welke delen van het bijbelse historische verhaal dienen te worden gebruikt als historisch verhaal en welke delen weg gepraat moeten worden als allegorisch’. Maar dan stelt hij het juist:

‘Het lijkt mij een vreemd voorstel, dat we sommige delen van de Bijbel zouden moeten aanhangen, maar andere niet. Tenslotte, wanneer het aankomt op belangrijke morele vragen, welke normen gaan we hanteren voor een selectief gebruik van de Bijbel? Waarom zouden we ook maar de moeite nemen als wij bevoegd zijn om te pikken en te kiezen wat juist is en wat verkeerd? [maar zie ook antwoord aan een filosofie/godsdienst professor over bijbelse uitleg en het probleem van het kwaad voor verdere uitleg over dit onderwerp]

Op het BBC programma, ging Attenborough verder:

En als ze dat doen is de basis voor hun denken een manuscript, een menselijk document. Het heeft niks uit te staan met de wereld daar buiten.

Dit is het cruciale punt in de hele zaak---- een manuscript, inderdaad, maar slechts een menselijk document, nee. In feite een goddelijk document, geschreven door Mozes, onder de inspiratie van God de Heilige Geest--- Zie Bijbel Q&A voor bewijs.

Verteller: De logische gevolgen van Darwin’s bevindingen waren zelfs nog verontrustender. Als het verhaal van de schepping in twijfel getrokken kon worden, dan zo ook het bestaan van de Schepper. Darwin gaf aanleiding tot een beangstigend inzicht—een wereld zonder God.

Ja en, wederom, dat is het kernpunt van de hele zaak.

Miller: Als we slechts stoffelijke wezens zijn, zou voor veel mensen elk idee van een groots doel, van een reden voor hun leven, slechts een illusie zijn --- een illusie die Charles Darwin in 1859 vernietigde.

Waar Miller, een theïstische evolutionist probeert een belangrijke tegenwerping tegen evolutie te ontmantelen om Christelijke tegenstand te verzwakken, is dat precies wat Darwin zelf geloofde. Uiteraard gaan de voorstanders van evolutie niet aangeven dat twee van hun helden elkaar tegenspreken.

Attenborough: Het idee dat we meesters zijn van onze bestemming kwam hun als afschuwelijk voor, en dat is waarom Darwin’s gezichtspunten zo ketters en verontrustend waren. Hij vond ze zelf ook verontrustend……

Echt geen ‘Meesters van onze levenslot’ , aangezien Dawkins in zijn eerste boek De Egoïstiche Gen (The Selfish Gene) beweert:

‘Ze zitten in jou en mij; ze hebben ons geschapen, lichaam en geest; en hun behoud is de ultieme beweegreden voor ons bestaan. Ze hebben er lang over gedaan, die replicatoren. Nu noemen ze zich genen, en wij zijn hun machines om te overleven… , robot machines, blindelings geprogrammeerd om de zelfzuchtige moleculen, bekend als genen, te behouden’.
Verteller: Darwin vergeleek zijn theorie met een bekentenis tot een moord, maar het was het wetenschappelijk bewijs en niet zijn religieuze overtuiging, dat Darwin ertoe dwong het te aanvaarden.

Bovenstaand is flagrant historisch revisionisme. Dit wordt ook getoond door het feit dat hij veel aanhangers in de geestelijkheid had, zoals de racist Charles Kingsley die dacht dat Australische Inboorlingen niet ver genoeg geëvolueerd waren om het Evangelie te ontvangen en dat de Ieren ‘witte champanzees’ waren. Darwin’s grootste oppositie kwam daarentegen van wetenschappers (Zie Heilige Oorlog).

Scholen en het gerecht

peppered moth 1
peppered moth 2
Er wordt beweerd dat de Berkenspanner of Peper-en-zout-vlinder evolutie bewijzen, maar zelfs als het verhaal juist zou zijn, bewijzen ze slechts natuurlijke selectie. Dit is geen evolutie en het was zelfs ontdekt door ontdekt door creationists. Maar deze beroemde fotos blijken geënsceneerd te zijn; de motten waren op de boomstammen gelijmd, aangezien ze normaliter nooit op boomstammen zitten maar onder bladeren.

De Verteller introduceert hier de Scopes Rechtzaak van 1925, dat wordt omschreven als ‘wetenschap vs. religie’ en ‘reden vs. geloof’. Vervolgens vertelt hij ons dat bijbels creationisme in schoollokalen domineerde tot 1987, toen het hoogste gerechtshof in Amerika vonnis velde dat onderwijs in creationisme niet grondwettig was; en creationisme uit het wetenschaps leerplan verbannen werd.

Het tafereel verschuift nu naar de Dover en Omgeving Middelbare School in Pennsylvania, waar, zo wordt ons verteld, één van het ‘overweldigende aantal fundamentalistische Christenen’ in het schoolbestuur bezwaar had aangetekend tegen het onderwijzen van Darwinisme in het nieuwe Biologie tekstboek van de school. Eén van de wetenschaps onderwijzers, Brian Rehm, beweerde dat de Voorzitter van het Schoolbestuur tegen hem gezegd had dat de onderwijzers die evolutionaire Biologie hadden gegeven, gelogen hadden tegen zijn kinderen. Rehm zegt, ‘Ik kan niet geloven dat iemand denkt dat de onderwijzers die wetenschap onderwijzen feitelijk met opzet tegen kinderen liegen’.

Interessant! Een weinig eerder in het programma, toonde de BBC een vrouw die beweerde dat, als je kunt liegen tegen kinderen en liegen tegen het Amerikaanse volk over wetenschap, kun je over wat dan ook tegen hun liegen. In feite, zegt Creation Ministries International niet dat degenen die evolutie als feit onderwijzen opzettelijk liegen (zie dit gesprek), alhoewel het een zeer ernstige zaak is als tekstboeken nog steeds vervalste fotos voeren.

Rehm is van oordeel dat het Dover Schoolbestuur tegen onderwijzers is, tegen openbaar onderwijs en tegen wetenschap, zonder enig bewijs dat Natuurwetenschap en Scheikunde ook zelfs maar minimaal betrokken zijn.

Phillip Johnson, oprichter van IDM

Prof. Phillip Johnson, een beroemde Rechten professor, wordt geïntroduceerd als de man achter de meest recente uitdaging aan Darwin. Het programma vermeldt dat hij een ‘weder-geboren Christen’ is, zonder uiteraard Dawkins, als het ware, als een luidruchtige wedergeboren atheïst te vermelden. Daarmee wordt de mythe voortgezet dat creationisten de enigen zijn met een religieuze vooringenomenheid, terwijl de evolutionisten het toonbeeld van onpartijdigheid zijn.

Verteller: Teneinde Darwin te verslaan moet Johnson de drijvende kracht achter zijn theorie ontrafelen----natuurlijke selectie. Natuurlijke selectie heeft uitgelegd hoe leven evolueerde van de eerste simpelste organismen; hoe in de natuur de sterkste wint, en daardoor meer nakomelingen achterlaat met meer van zijn wenselijke eigenschappen. Na verloop van tijd zou dit overleven door de sterkste een soort toestaan te veranderen en te ontwikkelen totdat uiteindelijk nieuwe soorten zouden kunnen verrijzen. Vanwege de miljarden jaren, zou natuurlijke selectie zonder begeleiding de diversiteit van het leven op Aarde kunnen scheppen.

Dit is een redelijke opsomming van wat de evolutie theorie beweert, maar het is geen bewijs dat dit in feite gebeurd is, of dat natuurlijke selectie in staat is om dit te bereiken.

Dan deelt de verteller ons mee dat, zoals velen voor hem, Johnson niet overtuigd was door het bewijs. Dat is niet verwonderlijk, aangezien er tot zover, geen enkele vorm van bewijs is geleverd aan de kijkers. In feite geeft het programma geen enkel woord van bewijs ter ondersteuning van evolutie! Het wordt verondersteld.

Johnson: Het probleem met het verhaal van Darwin is niet dat het totaal verkeerd is; maar dat het wellicht waar is binnen een veel beperkter schaal dan er gebruikelijk wordt voorgesteld.

Johnson verwijst hier waarschijnlijk naar variatie binnen een soort, soms ook misleidend ‘ micro-evolutie’ genoemd.

Verteller: Johnson geloofde dat Darwin’s theorie slechts een onderdeel van een veel groter probleem binnen de wetenschap was. Door te proberen de wereld uitsluitend te verklaren door natuurlijke processen, sloot de wetenschap het bovennatuurlijke uit. Wetenschap was per definitie anti-religieus.

Dit is een van de grote ‘zwendels’ van het evolutionisme. Atheïsten hebben ‘wetenschap’ gedefinieerd als beperkt zijnde tot hun eigen atheïsme. Daarom is het niet wetenschap dat intrinsiek anti-religieus is, maar de atheïstische uitleg en de beperking van wetenschap door mensen zoals Dawkins en Attenborough, en zelfs Miller wiens visie voor alle praktische doeleinden niet anders is dan atheïsme.

Johnson: De Darwinisten eisen dat we God en elke vorm van bovennatuurlijke schepping buiten de wetenschap moeten houden en dat de natuur in staat geweest moest zijn om al het scheppen zelf te doen.
Verteller: Johnson dacht de wetenschap God onredelijk als Schepper buitensloot. Het kon zelfs de mogelijkheid niet in overweging nemen.

Nogmaals, niet de wetenschap, maar de atheïstische wetenschappers.

Michael Behe en Onherleidbare Complexiteit

14211-bacterieel-flagellum
Bacterieel Flagellum

Biochemicus Professor Michael Behe van de Lehigh Universeit wordt nu geïntroduceerd als de belangrijkste voorstander van ID.

Behe: Darwin schreef op een gegeven ogenblik dat als er aangetoond kon worden dat er enig complex orgaan niet samengesteld kan worden door veelvuldige opeenvolgende kleine veranderingen: ‘Mijn theorie absoluut uiteen zou vallen’, zo zei hij.

Zie Over de oorsprong der soorten, 6de uitgave, pag. 154, New York University Press, 1988.

Behe: [Eén zo’n orgaan], het bacterieel flagellum is letterlijk een buitenboord motor dat bacteria gebruiken om te zwemmen.
Verteller: Toen Behe er binnen in keek, zag hij een mechanisme gemaakt uit vijftig verschillende samenwerkende delen……. als slechts één deel zou missen, leek het Flagellum zinloos te zijn. Het allergeringste minder dan het totaal zou gewoonweg niet werken. Het wees slechts naar één ding: dat deze machine niet geëvolueerd was uit een eenvoudiger mechanisme.
Verteller: Als de Flagellum niet tot stand gekomen zou kunnen zijn door geleidelijke stappen, dan zo het geschapen moeten zijn in zijn complete vorm; en om dat te laten gebeuren, zou concludeerde Behe, moet er een of andere vorm van een schepper geweest zijn--- een Intelligentie.
Behe: Uiteindelijk……. heb ik het Onherleidbare Complexitieit genoemd.
Verteller: Onherleidbare Complexitieit…….. was gegrond op de observatie van natuurlijke machines welker delen zo van elkaar afhingen dat ze niet zouden hebben kunnen evolueren. En Onherleidbare Complexitieit scheen overal aanwezig te zijn, tot aan de kleinste bouwstenen van het leven toe.

Let wel dat deze gevolgtrekking gegrond was op observatie. Geen echte evolutie is ooit geobserveerd plaatsgevonden te hebben. Evolutie is niets meer dan een theoretisch dogma.

William Dembski en mathematische onwaarschijnlijkheid

Mathematicus Prof. William Dembski van de Southern Baptist Theologische Hogeschool wordt nu geïntroduceerd als iemand die een centraal begrip van de evolutie theorie had uitgedaagd: de mathematische waarschijnlijkheid dat leven evolueert door toeval. De verteller bespreekt DNA, door te zeggen dat wanneer DNA van de ene generatie naar de andere wordt doorgegeven, er kleine willekeurige veranderingen plaatsvinden. Volgens de evolutie theorie, zijn het deze toevallige genetische veranderingen die variatie binnen de soorten voortbrengen en evolutie veroorloven te werken en door de tijd heen de verscheidenheid aan leven op Aarde te veroorzaken. Maar Dembski twijfelt aan de waarschijnlijkheid dat dit echt gebeurt. Volgens zijn berekeningen ligt de complexiteit van het leven buiten de grenzen van toeval. Zelfs betrekkelijk eenvoudige organismes zoals een mot hebben DNA reeksen van honderden miljoenen eenheden lang en ze moeten in zo’n nauwkeurige volgorde liggen, dat toeval alleen het niet kan verklaren… De evolutie theorie was niet slechts onwaarschijnlijk, het bleek mathematisch onmogelijk te zijn. Wat betreft Dembski, moest er iets anders zijn dat leven vorm gaf.

Dembski: De enige causale kracht die wij kennen die zoiets als dit zou kunnen produceren is intelligentie. Menselijke ingenieurs hebben systemen zoals dit vervaardigd.
Verteller: Tesamen [Behe en Dembski] hebben zij geëist dat het bewijs leverde voor een bovennatuurlijke macht. Zij hadden het schijnbaar onmogelijke samen gesmeed: bewijs van een Schepper gegrond op wetenschap, niet op religie. Intelligent Ontwerp was gearriveerd!
Johnson: Wij zagen een gelegenheid om de wereld te veranderen door het lokmiddel van dit Bijbel vs. wetenschap stereotype te verleggen naar de vraag of het wetenschappelijk bewijs, mits onpartijdig onderzocht, werkelijk de grootse eisen van het Darwinisme rechtvaardigde en ondersteunde.

Monopolie over ideeën

De verdedigers van evolutie antwoorden nu:

Dawkins: Wat dit doet voor de wetenschap is dat het veel tijd verkwanselt van wetenschappers die met hun werk bezig hadden kunnen zijn. Voor zover ik weet, gebeurt dit op geen ander wetenschappelijk gebied. Natuurkunde wetenschappers hoeven geen achterhoede gevecht te leveren tegen de keffende terriers van onkunde, zoals biologen dat moeten.

Natuurwetenschap is in feite een wetenschap die getest kan worden, in tegenstelling tot evolutionisme. Dat is het verschil. Men praat nooit over het geloof in zwaartekracht of elektronen omdat het aanschouwbaar is. Maar ‘geloof’ is een terzake doende term voor evolutie, sinds het een filosofisch (religieus) geloof systeem is, gebaseerd op een groots giswerk.

En wat is er gebeurd met de wetenschappelijke methode van theorie, contra theorie, onderzoeking en besluitvorming? Dit wordt op natuurkunde toegepast, waarom is de evolutie theorie vrijgesteld van de normale wetenschappelijke procedure?

De evolutionist Prof. Gerald Kerkut vroeg zijn studenten hem juist bewijs tegen evolutie te geven, want om ‘echt een argument te begrijpen moet je in staat zijn om mij niet alleen de punten ten voordele van het argument te geven, maar tevens ook de meest veelzeggende punten ten nadele’. Gevolgen van Evolutie (Implications of Evolution)

Een andere evolutionist, Scott Todd, een immunoloog aan de Kansas State Universiteit, stelde:

‘Daarnaast moet men de uitleg van de geobserveerde verschijnselen navorsen en de zwakheden van het model bespreken. Eerlijke wetenschappers zijn veel meer inspirerend dan de defensieve die verwaand spotten over de massa’s en bang zijn dat het bespreken van de problemen van de macro-evolutie theorie de algemene aanvaarding ervan zal verzwakken. Open debat, daarentegen, is waarschijnlijker om de nieuwsgierigen te bemoedigen om oplossingen te vinden. [Nature 401(6752):423, 30 Sept. 1999]
Verteller: Voor Dawkins was er slechts één manier om de aanval op zijn wetenschap en geloof te behandelen. Hij schoffeerde ze eenvoudigweg.

Stephen Meier van het Ontdekkings Instituut [Discovery Institute]

Hier brengt het programma Dr. Stephen Meier van het Ontdekkings Instituut‘s Centrum voor Wetenschap en Cultuur in Seattle naar binnen. (Discovery Institute’s Centre for Science and Culture)

Meyer: Er is een groeiende groep van wetenschappers de wereld over met een afwijkende mening die het oneens zijn met de Darwiniaanse evolutie. Er zijn nu 450 wetenschappers die een lijst hebben getekend die zegt te betwijfelen dat natuurlijke selectie de complexiteit van het leven kan produceren. Het moge een minderheidspositie in wetenschap zijn, maar het is een groeiende minderheid en een waarvan we denken dat het de steun van een enorme hoeveelheid bewijs heeft aangaande de complexiteit en inner werking van cellulair leven.
Dawkins: In Amerika krijgt ID geen houvast in de wetenschappelijke gemeenschap. Het krijgt alleen maar houvast in die delen van de bevolking die nergens van af weten.

Ziet u de beledigende persoonlijke aanval—iedereen die het niet eens is met mij is een idioot. Het is een veel voorkomende truc van evolutionisten wanneer ze geen wetenschappelijke repliek hebben. Het is ook vermakelijk om Dawkins zo zelfingenomen tegen anti-evolutionisten te zien, terwijl hij het idee van oprechte verontwaardiging en retributie bespot tegen kinder moordenaars en andere verachtelijke misdadigers, door te zeggen dat het net zo irrationeel is als iemand (Basil Fawlty) die zijn auto aftuigt:

‘Waarom geven we lucht aan zo’n instictieve haat tegen kindermoordenaars, of tegen schurkactige vandalen, waar we ze eenvoudigweg zouden moeten zien als foutieve eenheden die we moeten repareren of vervangen? Waarschijnlijk, omdat mentale bouwwerken zoals schuld en verantwoordelijkheid, inderdaad kwaad en goed, in onze hersenen zijn ingebouwd door duizenden jaren van Darwiniaanse evolutie’.

Onderwijzers en indoctrinatie

Er volgt een tirade door Prof. Barbara Forrest van de Zuidoostelijke Universiteit (Southeastern University), Louisiana over de religieuze aard van ID, met hun leus ‘onderwijs de tegenstelling’, en een verwijzing naar President Bush die in Augustus 2005 zei dat beide kanten zouden moeten worden onderwezen. De scène verandert dan naar Dover Middelbare School in Pennsylvania, waar het schoolbestuur met 6 – 3 stemde om het leerplan te veranderen en een tekstboek te introduceren dat de theorie van Intelligent Ontwerp bevat. Onderwijzer Rehm (die op eigen verzoek ontslag nam) vertelt ons, ‘We konden deze komieken niet stoppen’

Weer het persoonlijke misbruik.

Er wordt ons verteld dat de Rehms en andere ouders die tegen het beleid waren, besloten om het bestuur een proces aan te doen wegens het aanbevelen van religie in een wetenschaps les.

Rehm: I ga proberen dit te stoppen omdat ik weet dat het verkeerd is.

Maar aangezien Dawkins het ermee eens is dat evolutie een ‘moreel vacuum’ inhoudt, wat is dan de basis onder zijn eigen filosofie dat Rehm naar voren kan brengen dat er iets ‘verkeerd’ is? Het beste waarmee hij logischerwijs te voorschijn kan komen is ‘Het zint me niet’ en onder zijn eigen redenering is dit net zo zinnig als een moreel oordeel zoals ‘Ik houd niet van tomatensaus’

Iemand (waarschijnlijk de advokaat van het bestuurslid:) Zouden biologie leerlingen van de 9de klas attent gemaakt moeten worden op het feit dat er een tegenstelling is in de wetenschappelijke gemeenschap over Darwin’s evolutie theorie?
Verteller: Als ID bevonden zou worden te berusten op religie, dan zou het niet alleen uit de klas worden verbannen, maar de wetenschappelijke geldigheid zou geruïneerd zijn.

De roterende motor van het bacterieel flagellum

De eerste getuige opgeroepen door de van mening verschillende ouders was Prof Kenneth Miller, die eindelijk enige wetenschappelijke opmerkingen presenteerde.

Verteller: Binnen in the flagellum was een eenvoudiger functionerend mechanisme --- een bacteriële spuit.
Miller: Dit systeem mist 40 van de 50 delen, 80%, en het werkt perfect….dus het vriendelijkste wat men over deze stelling kan zeggen, hetgeen de essentiële claim is van de Onherleidbare Complexiteit, is dat het onjuist is, het is gewoon onjuist op grond van kennis.
Verteller: Voor Miller was de voorspelling van Onherleidbare Complexiteit ontkracht --- de flagellum kon in eenvoudiger biologische delen worden ontmanteld.

Miller slaagt er weer in om onherleidbare complexiteit te miskennen, d.w.z. dat de flagellum motor niet kan functioneren tenzij alle delen gecoördineerd zijn. Dit verklaart nog steeds niet de afwezigheid van 80% van zijn onderdelen, waarvan de meesten ‘uniek zijn voor de motor en nergens anders in levende systemen worden gevonden’ volgens Dr. Scott Minnich, van de universiteit van Idaho, ‘s werelds expert voor deze motor. Tevens, ‘zouden deze delen op de juiste tijdstippen samengesteld moeten worden, vergelijkbaar met de manier waarop een auto wordt samengesteld in een fabriek’, hetgeen ‘vele andere proteïne machines benodigt om de assemblage instructies tijdig tot uitdrukking te brengen’. Dus Miller is in feite de vraag aan het ontwijken, want zijn theorie van zelfaanvulling, ‘veronderstelt stilzwijgend de noodzaak voor precies datgene wat het poogt te verklaren ---een functionerend afhankelijk systeem van proteïnen’.

Minnich duidt tevens aan dat dit flagellum assemblage systeem ontworpen is om de vereiste proteïnen voor het flagellum in precies de vereiste volgorde uit te stoten. De kiem voor de builenpest Yersinia pestis ‘heeft de mogelijkheid om flagella samen te stellen verloren’, maar kan nog steeds een afgetakelde vorm van deze pomp gebruiken om giffen in andere cellen te injecteren. Dat houdt in dat het afscheidings orgaan van de kiem is gedegenereerd uit de flagellum assemblage machinerie en niet andersom. Dus de ziekte veroorzakende gevolgen zijn dan ook consistent met het verlies aan informatie na de Zondeval, net zoals het verlies aan chemotaxis virulentie veroorzaakt in Vibrio cholerae (Cholera) of genoom verval Mycoplasma gebonden parasieten maakt.

‘Waarschijnlijkheids redenen’ vs. ‘bedriegen met toeval’

Miller: Een van de rekenkundige foefjes die gebruikt worden door ID betreft het nemen van de hedendaagse situatie en de waarschijnlijkheid berekenen dat het heden willekeurig tevoorschijn gekomen zou zijn uit voorvallen uit het verleden. En het beste voorbeeld dat ik kan geven is om een spel van 52 kaarten te schudden en aan 4 vrienden uit te delen, en de volgorde waarin de kaarten werden uitgedeeld precies bij te houden . We zouden dan later terug kunnen kijken en zeggen, gunst hoe onwaarschijnlijk is dit… Desondanks heb je de kaarten gedeeld en heb je de kaarten gekregen die je in je hand hebt.
Verteller: De kans dat het leven evolueert, net zoals de kans om een bepaald stel kaarten te krijgen, kan niet terug berekend worden. Door dit te doen zijn de kansen oneerlijk samengesteld. Op die manier gespeeld zouden kaarten en het leven altijd onmogelijk blijken.
micro life
Volgens evolutionistische informatie theoreticus Hubert Yockey, is het idee dat leven voortkwam uit niet levende chemicaliën, gebaseerd op geloof en niet op feiten.

Dit is een eerste klas voorbeeld van ‘bedriegen met toeval’—er is 100% waarschijnlijkheid voor het verkrijgen van een STEL kaarten. Daarentegen zijn er aanzienlijk meer manieren om dood te zijn dan in leven, er is dus in geen enkel opzicht een 100% waarschijnlijkheid dat WELKE verzameling van amino zuren dan ook de benodigde proteïnen zal vormen die nodig zijn voor leven.

Bovendien, indien Miller en zijn helden-aanbiddende verteller gelijk zouden hebben, zou men nooit kunnen zien of iemand de kaarten in het spel vooraf selecteerde. M.a.w. als de dealer altijd een aas krijgt op het juiste moment, houdt dat niet in dat hij er een in zijn mouw had zitten, want alle stellen zijn gelijkmatig onwaarschijnlijk…. Poker spelers in het Wilde Westen zouden dit niet zo gemakkelijk hebben geslikt als Miller. In werkelijkheid is het niet slechts de lage waarschijnlijkheid op zich, maar de lage waarschijnlijkheid van het dupliceren van een specifiek stel dat de bedrieger zou ontmaskeren. Het is niet welke volgorde dan ook, maar een specifieke samenstelling, van een zeer lage waarschijnlijkheid van toeval, die intelligente inbreng aangeeft in plaats van toeval. Zie ook Dembski’s instructieve voorbeeld van een zaak van aantijging van bedrog, gesteund door waarschijnlijkheids redenen.

Ook Dawkins zelf zou in het algemeen niet Miller’s oppervlakkige antiwaarschijnlijkheids argumenten hebben gebruikt. Veeleer was het punt van zijn boeken dat het vormen van gecompliceerde structuren echt veel te laag is om door toeval gevormd te worden. In plaats daarvan stelt hij dat de ‘berg van onwaarschijnlijkheid’ beklommen was in heel kleine stapjes die niet zo laag in waarschijnlijkheid zijn, en dat natuurlijke selectie deze stapjes in staat stelde om gemaakt te worden, vandaar de titel van zijn boek het beklimmen van de onwaarschijnlijkheids berg (Climbing Mount Improbable) Dit heeft zijn eigen problematiek (Zie de beschouwing van het boek , en een analyse van zijn computer ‘nabootsing’), maar het toont dat Miller’s misleidende beweringen geen antwoord geven op de waarschijnlijkheids redenen van de creationist.

Dawkins wijkt hier slechts alleen van af als het gaat over de oorsprong van de eerste zelf reproducerende eenheid, sinds natuurlijke selectie het niet kan verklaren. Hier draait Dawkins in zijn boeken heen om een veronderstelde replicerence molecuul en Cairn’s-Smith’s vreemdsoortige theorie van klei mineralen als eerste leven gevormd uit  wanhoop over andere materialistische modellen.

Behe: In tegenstelling tot Prof. Miller, denk ik dat Darwinisme in grote mate werkt om wetenschap in sommige aspecten te smoren. Het wetenschappelijk bewijs van het bacterieel flagellum, van de moleculaire machinerieën in de cel, wijzen direct naar ontwerp. Het richt zich niet op de vraag hoe dat ontwerp verwerkelijkt was.
Miller: Volgens de voorstanders van ID zelve, schept de Ontwerper buiten de natuur om, bovennatuurlijk, met middelen die niet waarneembaar zijn. En als die middelen niet waarneembaar zijn, zijn ze niet vatbaar voor wetenschappelijke observatie of analyse, en daarom is het hele idee geen wetenschap.

Dit toont wetenschappelijke onkunde. Men kan de gevolgen van een verschijnsel ontdekken zelfs al kunnen we het verschijnsel zelf niet bespeuren. B.v. Newton stelde de zwaartekracht wet voor om de geobserveerde aantrekking tussen massa’s te verklaren, maar had er geen idee van hoe zwaarte aantrekkingskracht veroorzaakt werd (en we hebben er nog steeds weinig idee van). En door ontwerp, kunnen archeologen zien dat speerpunten en vuurkuilen ontworpen zijn, zelfs al hebben ze de mensen ze niet zien ontwerpen, of zelfs als er geen menselijke overblijfselen gevonden zijn. Zie ook Is de ontwerp uiteenzetting gerechtvaardigd?

Feitelijk, volgens Miller’s eigen redenering, faalt evolutie zelf de wetenschappelijke test. Niemand heeft b.v. leven zien vormen uit niet levende chemicaliën door middel van chemische evolutie, of zelfs slechts van een plausibel mechanisme voorzien (Zie artikelen onder Oorsprong van het leven Vraag en antwoord); of het ene soort zien veranderen in een ander.

Miller: Een theorie die alles verklaart, verklaart in feite niets en dat is het centrale gebrek van ID.

Dat klinkt erg als evolutie--- cosmische evolutie verklaart zogenaamd de oorsprong van alles. Sir Julian Huxley, voormalig hoofd van UNESCO, verzekert:

‘In het evolutionaire denk patroon is niet langer ruimte noch noodzaak voor het bovennatuurlijke. De aarde was niet geschapen: het evolueerde en tevens alle dieren en planten die het bevolken, inclusief wij mensen zelf, geest en ziel als ook hersenen en lichaam. En dat geldt ook voor religie’ (Geschriften van een humanist, pag. 820-83, Penguin Boeken, UK, 1964 (1969 herdruk)).
Dawkins: Ontwerp moet een eenheid veronderstellen minstens zo gecompliceerd, minstens zo hoog in information inhoud, minstens zo onherleidbaar complex als wat het verondersteld wordt uit te leggen. Daarom is het een totaal gebrek aan uitleg. Het legt niets uit, omdat het zichzelf niet kan uitleggen.

Dit is een ipse dixit (Latijns voor ‘hij heeft het zelf gezegd’, waarmee een ongefundeerde mening van iemand bedoeld wordt die verwacht dat anderen het gedachteloos zullen aanvaarden) Het is een redenering die men van een vijfjarige zou verwachten. De God van de Bijbel heeft geen onderdelen, en is daarom niet ‘complex’ maar eenvoudig. God had ook geen begin, had daarom ook geen oorzaak nodig, terwijl levende wezens overduidelijk op een bepaalde tijd begonnen. Zie Als God het heelal geschapen heeft, wie heeft dan God geschapen?

Attenborough: Wetenschap is een op observatie gebaseerde manier van denken. als je dat dan verlaat en zegt we kunnen geen bewijs vinden, en daarom was het door God gemaakt of zoiets dergelijks, dat brengt het in een totaal ander soort intellectueel vertoog en is totaal anders. Het wordt niet objectief en dat is wetenschap, maar subjectief.

Het is bewijs dat van ontwerp spreekt, niet het gebrek eraan. In feite schreef Dawkins zelfs in zijn beroemde boek De Blinde Horlogemaker (The Blind Watchmaker); ‘Biologie is de studie van gecompliceerde dingen die ontworpen lijken te zijn’. Uiteraard ontkent hij dat ze ontworpen zijn in werkelijkheid, maar het is aan hem te bewijzen dat het uiterlijk van ontwerp misleidend is. En, zoals aangetoond, is de gevolgtrekking van ontwerp niet beperkt tot uiterlijken maar strekt het zich uit tot een diepgaande analogie met dingen waarvan we weten dat ze ontworpen zijn.

Het is niet omdat we niet weten hoe een bacterieel flagellum werkt, maar omdat we dat wel weten (tot op grote hoogte tegenwoordig) dat we afleiden dat het uit de geest van een intelligente ontwerper gekomen moet zijn. Dit heeft niets te maken met de ‘god van de hiaten’

Tevens is, zoals getoond, Attenborough’s gejammer tegen ID hoofdzakelijk theologisch, niet wetenschappelijk. Ook is de ontwerp theorie niet subjectief. Het werkt door objectieve analogie van functies waarvan we weten dat ze ontworpen zijn, en veel wetenschap heeft vanwege analogie gewerkt—en Darwin gebruikte analogie herhaaldelijk in Oorsprong.

Na een korte omleiding of het Rooms Katholieke geloof vóór of tegen ID is, zegt de verteller dat voorstanders van ID nooit hebben gezegd wie de Ontwerper is. Meyer wordt dan aangehaald gezegd te hebben dat de God van het theïsme een mogelijke kandidaat is.

Behe: Ik vind het handig om te zeggen dat God de Ontwerper is, en Hij moet zeker als een belangrijke kandidaat worden beschouwd als je een theïst bent. Maar andere mensen hebben wellicht andere ideeën.

Op dit moment wordt ons verteld dat in December 2005 het oordeel van de Dover Middelbare School rechtzaak is vrijgegeven in een vonnis van 139 bladzijden. Er wordt niets hieruit gelezen, maar een anonieme reporter zegt dat de rechter een duidelijk religieus doel achter de wetenschappelijke stellingen van ID had waargenomen. We worden verteld dat het een onmiskenbare nederlaag was, dat ID niet wetenschappelijker was dan creationisme, maar dat deze oorlog verre van voorbij is. En het is niet terzake doende voor landen (zoals voor de BBC’s eigen land) waar rechters hoofdzakelijk de wet toepassen in plaats van maken, zoals de Amerikaanse activisten rechters (gerechtelijke supremacisten) dat doen.

Maar als de BBC Amerikaanse jurisprudentie wenst te citeren, dan waarom niet het vonnis van het 7de Gerechtshof, ‘Atheïsme is het geloof [van een veroordeelde in Wisonsin’s gevangenis]…. ’ Dus mensen zoals Dawkins hangen evolutie echt wel voor religieuze redenen aan. Inderdaad is hij de vice voorzitter van de Britse Vereniging van Humanisten, en de Amerikaanse Hoge Raad in Torcaso v. Watkins, 81 S.ct. 1681 (1961) merkt het volgende op:

‘Onder de religieuze geloven in dit land welke niet leren datgene wat in het algemeen een geloof in het bestaan van God zou worden beschouwd, bevinden zich Bhuddisme, Taoisme, Ethische Kultuur, Seculier Humanisme (nadruk toegevoegd), en anderen.’

Tevens luiden de eerste twee artikelen van het Humanistisch Manifest II, getekend door vele vooraanstaande evolutionisten als volgt:

  1. Religieuze humanisten beschouwen het universum als zelf-bestaand en niet geschapen.
  2. Humanisme gelooft dat de Mensheid onderdeel is van de natuur en voortgekomen is als het resultaat van een voortdurend proces.

Het vershil kan zo worden samengevat: indien atheïsten Christendom wensen uit te wissen uit het openbare leven, ( zoals Een verhaal van Twee Professoren) dan is het Christendom ‘religieus’ terwijl atheïsme dat niet is. Maar wanneer atheïsten voorrechten wensen (zoals belasting vrijstelling of gevangenis studie groepen), dan is atheïsme ook een geloof!

Miller: De strijd in dit land zal niet worden gewonnen of verloren in de rechtszaal. Hij zal worden gewonnen of verloren in de harten en geesten van het Amerikaanse volk en hoe ze wetenschap beschouwen. We zouden onze wetenschappelijke ziel kunnen verliezen en ophouden met een land te zijn dat gastvrij is, warm, uitnodigend en wetenschap voedend. En om dat te verliezen zou naar mijn mening een grote tragedie zijn.
Dawkins: Evolutie heeft een massale hoeveelheid bewijs ten voordele, en het legt, laten we zeggen, 99% uit van datgene wat over het leven weten. De resterende 1% moet nog gevonden worden. ID legt precies niets uit.

Hoe vreemd dat met zo veel verondersteld bewijs voor evolutie, er geen één ding van dit alles aan de kijkers wordt aangeboden in dit programma. Wellicht beslaat de resterende 1% dingen zoals de enorme kloven tussen niet levende materie en de eerste levende cellenenkelvoudige en meer cellige schepsels, ongewervelden en gewervelden, pterosaurussen en niet-vliegende reptielen; de oorsprong van vele complexe intergerelateerde structurenbewustzijn…..

Attenborough: Het zou verkeerd zijn te veronderstellen dat evolutie het ultieme antwoord is voor alles, maar desondanks heeft niemand nog het falen aangetoond. Als je iets vindt wat je niet begrijpt kun je natuurlijk zeggen, wel, het was door goddelijke geest geschapen. Maar, uiteraard beantwoordt dat eigenlijk niets. Het zegt slechts dat we het niet weten.

Opnieuw bevestigt dit dat het argument voor ontwerp een beroep is op onwetendheid in plaats van een beweegreden uit vergelijking met wat we wel weten. Als wij het niet weten, waarom zijn zij dan zo dogmatisch dat ze wel weten dat evolutie verantwoordelijk is voor de oorsprong en ontwikkeling van leven? In ieder geval schijnt Attenborough Dawkins tegen te spreken die beweerde dat evolutie ‘99% uiteenzet van datgene wat we weten over leven’ ---dat ligt dicht tegen ‘het ultieme antwoord voor alles’ aan.

En weer opnieuw is de seculaire media de luidspreker van de profeten van het atheïsme, terwijl met de ‘afvallige’ tegenstanders korte metten worden gemaakt. Maar zoals getoond, het bewijs voor ontwerp is ten sterkste samenhangend, maar het bewijs voor het atheïstische wereldbeeld kleedt slechts ijdele keizers. Deze website, net zoals ons inter-collegiaal getoetste journaal, helpt om de informatie door te geven en de seculiere censuur te omzeilen.