Explore
Also Available in:

Iznenađujuće priznanje

preveo Mladen Cirjak

Profesor Richard Lewontin, genetičar (i samoproglašeni marksist), zasigurno je jedan od svjetskih lidera u evolucijskoj biologiji. Napisao je slijedeći komentar, koji mnogo toga otkriva (kurziv u originalu). To ilustrira implicitnu filozofsku pristranost protiv stvaranja u knjizi Postanka - bez obzira na to podržavaju li ju činjenice ili ne.

‘Naša spremnost prihvaćanja znanstvenih tvrdnji koje su suprotne zdravom razumu ključ je razumijevanja stvarne borbe između znanosti i nadnaravnog. Stajemo na stranu znanosti usprkos očitoj apsurdnosti nekih njenih konstrukata, usprkos njenom neuspjehu da ispuni mnoga ekstravagantna obećanja vezana za zdravlje i život, usprkos toleranciji znanstvene zajednice prema neutemeljenim eto-tako pričama, jer imamo prethodno opredjeljenje, opredjeljenje prema materijalizmu.
Nije da nas metode i institucije znanosti na neki način prisiljavaju da prihvatimo materijalno objašnjenje fenomenalnog svijeta, već, naprotiv, a priori prianjanje uz materijalne uzroke nas prisiljava da stvorimo aparat za istraživanje i skup koncepata koji proizvode materijalna objašnjenja, ma koliko kontra-intuitivna, ma koliko mistična neupućenima. Štoviše, taj je materijalizam apsolutan, jer ne možemo dopustiti Božanskoj nozi da stupi kroz vrata.
Ugledni Kant-ov učenjak Lewis Beck nekada je govorio da svatko tko može vjerovati u Boga može vjerovati u bilo što. Apelirati na svemoćno božanstvo znači dopustiti da se u bilo kojem trenutku mogu narušiti prirodne pravilnosti i dogoditi Čuda.1 [Naglasak u izvorniku.]

[no, vidi razliku između znanosti porijekla i operativne znanosti (origin and operational science) — Ed.]

Preporučene bilješke

  1. Richard Lewontin, Billions and billions of demons (review of The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark by Carl Sagan, 1997), The New York Review, p. 31, 9 January 1997. Natrag na tekst.