Jonathan-Sarfati

Dr Jonathan D. Sarfati

Dr Jonathan Sarfati doktoryzował się w dziedzinie chemii fizycznej na Uniwersytecie Victoria w Wellington w Nowej Zelandii. Jest autorem kilku najbardziej znanych książek na temat kreacjonizmu i byłym mistrzem szachowym Nowej Zelandii. Obecnie pracuje dla Creation Ministries International (w latach 1996–2010 w Australii, a następnie w Atlancie). Dr Sarfati jest żonaty z Sherry i mają dwie wnuczki.

Artykuł


The article you just read is free, but the staff time working on it … isn’t. Consider a small gift to keep this site going. Support this site

Comments closed
Article closed for commenting.
Available only from day of publication.
Copied to clipboard
9010
Product added to cart.
Click store to checkout.
In your shopping cart

Remove All Products in Cart
Go to store and Checkout
Go to store
Total price does not include shipping costs. Prices subject to change in accordance with your country’s store.