Explore
Also Available in:

Nacisti planirali istrijebiti kršćanstvo

napisao
preveo Zlatko Madzar

Suđenja u Nürnbergu vodećim nacistima uvjerljivo su dokazala da su oni namjeravali genocid protiv Židova, što je ishodilo u holokaustu, u kojem je bilo pobijeno otprilike šest milijuna Židova. Ali jedan visoki član tužiteljskoga tima iz SAD-a, general William Donovan, skupio je ogromnu količinu spisa o tome kako su nacisti planirali sustavno uništiti kršćanstvo isto tako.

Donovanovi spisi—gotovo 150 uvezanih tomova—bili su uskladišteni na Cornell University nakon njegove smrti godine 1959., a sad se objavljuju na mreži online od Rutgers Journal of Law and Religion. Ova ‘kriminalna urota’ uključivala je naciste sa samoga vrha, uključujući i Adolfa Hitlera te šefa propagande Josepha Goebbelsa, kao i vođu Hitlerove mladeži i nürnberškoga optuženika Baldura von Schiracha.

Ovi spisi pokazuju kako su nacisti, od samoga početka, shvatili da bi crkva morala biti neutralizirana zbog njenoga protivljenja rasizmu i nasilničkim osvajačkim ratovima. Tako oni su se planirali ubaciti u crkve iznutra; ocrniti, uhititi, napasti ili ubiti pastore; ponovno-indoktrinirati zajednice; te zabraniti denominacijske škole i organizacije mladih.

U Bibliju-vjerujuće, evanđeoske crkve bile su na čelu oporbe, kao protivne crkve kompromitirajućim crkvama. Bez čvrstoga uvjerenja u nepogrješivost Biblije, liberalne crkve bile su brzo sklone ‘ponovno tumačiti’ kršćanstvo kako odgovara vladajućoj pro-evolucijskoj ideologiji, što je slično onome što se događa danas s darvinističkom ‘znanošću’.

Već 1937. godine, protestantske crkve izdale su manifest primjedbe nacističkoj policiji, i nacisti su uzvratili uhićenjem 700 pastora.

U kobnoj usporednici s današnjom bukom humanista i samo-priznatih skupina ‘građanske slobode’ da se ‘Stvaranje čuva u crkvi’ te izbrišu svi tragovi kršćanstva iz javnoga života i škola, ‘Različite kršćanske crkve … bile su ograničene u najvišoj mogućoj mjeri u obavljanju usko religijskih funkcija, i čak unutar ove sfere bile su podvrgnute mnogim preprekama kojima su ih nacisti usudili izložiti’.

Sve ovo podupiralo je daljnje nacističke ciljeve o ‘laganoj i pozornoj politici postupnoga zadiranja’ u istrjebljenje kršćanstva i uporabu crkvenih organizacijskih struktura za svoje vlastite svrhe.

Izvori

  1. The Nuremberg Project.
  2. Papers reveal Nazi aim: End Christianity
  3. Cf. Sarfati, J., Holokaust i evolucijaCreation22(1):4, 1999; creation.com/the-holocaust-and-evolution-croatian, Bergman, J., Darvinizam i nacistička rasa holokausta, Journal of Creation 13(2):101–111, 1999; creation.com/darvinizam-i-nacisticka-rasa-holokausta, Vidjeti također Temi: Komunizam i nacizam.

Helpful Resources