Explore
Also Available in:

Naváděcí strategie včel brání havárii při přistání

©iStockphoto.com/BrankoSkocirbees

Napsal
Přeložil Pavel Akrman (Kreacionismus.cz)

Bezpečné přistát je obtížnou součástí letu, protože rychlost při dosedání musí být snížena téměř na nulu.

Toto je dost těžké na vodorovných plochách, ale ještě náročnější je to při zvýšení sklonu, tj. při přistávání na plochách s různou orientací. Ale včely to zvládají snadno, stokrát za den.

K úžasu inženýrů, kteří ve snaze navrhnout autonomní přistávací systémy pro létající roboty neúspěšně vyzkoušeli lasery, radary, sonary a technologii GPS, je strategie navádění včel „překvapivě jednoduchá“.1,2 Experimenty ukazují, že včely přistávají bezpečně jednoduše zajištěním toho, že přibližující se povrch se v jejich zorném poli zvětšuje stejnou rychlostí.1 Jedná se o formu monitorování optického toku,3 které jsme zmínili již dříve.4

Toto vysvětlil Mandyam Srinivasan, profesor zrakové neurovědy na australské univerzitě v Queenslandu:

„Pokud se přibližujete [při přistávání] konstantní rychlostí, pak s přibližováním se jakoby zvětšuje i obraz [přistávací dráhy]. Ale pokud udržíte rychlost zvětšování obrazu v závislosti na přibližování, pak automaticky zpomalíte a ve chvíli dosedu se pohybujete téměř nulovou rychlostí.“2

Matematické modelování ukázalo, že jednoduchá vizuální technika včelího „autopilota“ fungovala na téměř každém typu povrchu – včetně stěn a květin – a nepotřebovala žádné informace o vzdušné rychlosti nebo vzdálenosti od cíle.

„Proč nás to nenapadlo dřív?“ posteskl si profesor Srinivasan.2 Řekl, že pomocí jednoduché a lehké videokamery mohou být robotická letadla brzy vybavena tak, aby napodobovala strategii přistávání včely. Stejně tak může být tato technika přistávání pouze na základě obrazu také aplikována na vojenská letadla stealth (žádný radar nebo sonar, který by nepřítel mohl detekovat) a na kosmické lodě (navádění při přistávání na jiných planetách bez GPS). Nicméně je nanejvýš pochybné, že počítač potřebný pro toto programování by byl stejně malý jako mozek včely!

Je nepochybně zcela zjevné, že žádná „naváděcí strategie“ nevznikla sama od sebe.5 A od Toho, kdo navrhl tuto včelu, jsme také i my dostali definitivní „naváděcí strategii“, abychom se vyhnuli té konečné „havárii při přistání“ (Koloským 1:16–20, Římanům 10:9, Zjevení 20:15).

Zveřejněno na domovské stránce: 30. listopadu 2015

Odkazy a poznánky

  1. Baird, E., Boeddeker, N., Ibbotson, M., and Srinivasan, M., A universal strategy for visually guided landing, Proceedings of the National Academy of Sciences (USA) 110(46):18686–18691, 2013. Zpět k textu.
  2. Ross, J., Bees no drones when it comes to landing, theaustralian.com, 29 October 2013. Zpět k textu.
  3. Esch, H., Zhang, S., Srinivasan, M.V. and Tautz, J., Honeybee dances communicate distances measured by optic flow, Nature 411(6837):581–583, 31 May 2001. Zpět k textu.
  4. Sarfati, J., Can it bee? Creation 25(2):44–45, 2003; creation.com/bee. Zpět k textu.
  5. Pro mnohé další příklady lidských inženýrů, kteří chtějí v přírodě kopírovat návrhy toho Nejvyššího inženýra, viz creation.com/biomimetics. Zpět k textu.