Share 0
Share
A- A A+

Zážitky blízkosti smrti? Čo si o tom majú kresťania myslieť?

autor: 
preložil: Jarier Wannous (facebook.com/Stvorenie512)

Musíme si najprv uvedomiť, že nemusíme sa spoliehať na NDE (Near Death Experience „Zážitok blízkosti smrti“) aby sme dokázali existenciu posmrtného života. Máme istý dôkaz existencie posmrtného života v zmŕtvychvstaní Pána Ježiša Krista, ktorý potvrdil všetky svoje tvrdenia (pozrite Sk. 17:31), obzvlášť Jeho tvrdenie, že je Boh, ktorý si zobral na seba ľudskú podobu (napr. Ján 8:58, 20:28-29). Preto všetko, čo On povedal o posmrtnom živote je pravdivé.

Niektoré užitočné informácie sa dajú nájsť na stránkeChristian Answers Network, napr.Ježiš Kristus: Jeho identita, život, smrť a zmŕtvychvstanie (v angličtine). Ak by ste potrebovali niečo pokročilejšie, pozrite internetový článok od filozofa a odborníka na Nový Zákon, Dr. William Lane Craig:Telesné zmŕtvychvstanie Ježiša (v angličtine). Čo sa však týka NDE, nielen že sú zbytočné, ale musíme si dávať pozor pri nich:

  • Po prvé, sú to zážitky blízko smrti, nie skúsenosť zmŕtvychvstania z mozgovej smrti. Mohli by byť zapríčinené nejakými fyziologickými reakciami spôsobenými poklesom kyslíka v mozgu. To by mohlo zapríčiniť, že mozog zlyhá vo vnímaní väčšiny zmyslových informácii, a má zvýšené vnímanie jedného zmyslu (v porovnaní k ostatným), a to svetla. Obzvlášť často zaznamenaný „tunel“ by mohol byť dôsledkom straty periférneho videnia a zosilnenia centrálneho poľa videnia.

  • Po druhé, mnohé takého dôkazy zaznamenávajú blažený pocit, dokonca i pri nekresťanov. Toto je obzvlášť klamlivé a naznačuje to, že ľudia sa dostanú do neba bez ohľadu na to, či veria v Kristovo Božstvo, v jeho obetnú smrť za ich hriechy a Jeho slávne zmŕtvychvstanie (pozrite Ján 14:6, Sk. 4:10-12, 1 Kor. 15:1-4). Preto by sme mali pochybovať o tom, či „svetelná bytosť“, ktorá je často zaznamenaná cez NDE je vôbec v skutočnosti Boh. (pozrite 2 Kor. 11:14).


Refuting Evolution has sold over 500,000 copies! Impressive? But Richard Dawkins’ God Delusion has sold 8.5 million copies. Please support CMI so we can get more of this information out. Support this site

Comments closed
Article closed for commenting.
Available only from day of publication.
Copied to clipboard
9969
Product added to cart.
Click store to checkout.
In your shopping cart

Remove All Products in Cart
Go to store and Checkout
Go to store
Total price does not include shipping costs. Prices subject to change in accordance with your country’s store.