Explore
Also Available in:

Zážitky blízkosti smrti? Čo si o tom majú kresťania myslieť?

autor: 
preložil: Jarier Wannous (facebook.com/Stvorenie512)

Musíme si najprv uvedomiť, že nemusíme sa spoliehať na NDE (Near Death Experience „Zážitok blízkosti smrti“) aby sme dokázali existenciu posmrtného života. Máme istý dôkaz existencie posmrtného života v zmŕtvychvstaní Pána Ježiša Krista, ktorý potvrdil všetky svoje tvrdenia (pozrite Sk. 17:31), obzvlášť Jeho tvrdenie, že je Boh, ktorý si zobral na seba ľudskú podobu (napr. Ján 8:58, 20:28-29). Preto všetko, čo On povedal o posmrtnom živote je pravdivé.

Niektoré užitočné informácie sa dajú nájsť na stránkeChristian Answers Network, napr.Ježiš Kristus: Jeho identita, život, smrť a zmŕtvychvstanie (v angličtine). Ak by ste potrebovali niečo pokročilejšie, pozrite internetový článok od filozofa a odborníka na Nový Zákon, Dr. William Lane Craig:Telesné zmŕtvychvstanie Ježiša (v angličtine). Čo sa však týka NDE, nielen že sú zbytočné, ale musíme si dávať pozor pri nich:

  • Po prvé, sú to zážitky blízko smrti, nie skúsenosť zmŕtvychvstania z mozgovej smrti. Mohli by byť zapríčinené nejakými fyziologickými reakciami spôsobenými poklesom kyslíka v mozgu. To by mohlo zapríčiniť, že mozog zlyhá vo vnímaní väčšiny zmyslových informácii, a má zvýšené vnímanie jedného zmyslu (v porovnaní k ostatným), a to svetla. Obzvlášť často zaznamenaný „tunel“ by mohol byť dôsledkom straty periférneho videnia a zosilnenia centrálneho poľa videnia.

  • Po druhé, mnohé takého dôkazy zaznamenávajú blažený pocit, dokonca i pri nekresťanov. Toto je obzvlášť klamlivé a naznačuje to, že ľudia sa dostanú do neba bez ohľadu na to, či veria v Kristovo Božstvo, v jeho obetnú smrť za ich hriechy a Jeho slávne zmŕtvychvstanie (pozrite Ján 14:6, Sk. 4:10-12, 1 Kor. 15:1-4). Preto by sme mali pochybovať o tom, či „svetelná bytosť“, ktorá je často zaznamenaná cez NDE je vôbec v skutočnosti Boh. (pozrite 2 Kor. 11:14).