Explore
Also Available in:

Nenechte se napálit

Nedbalý jazyk vede k nedbalému uvažování

Bait natural selection

Napsal
Přeložil Jakob Haver (kreacionismus.cz)

Publikováno v časopise Creation 29(4):38–39, Září 2007

1. Evoluce?

ANO i NE

V živém světě pozorujeme variace, mutace a přirozený výběr.

Evolucionisté toto nazývají „evolucí“ a proto tvrdí, že evoluce je pravdivá.

Vidíme, jak přežívání těchto různých živočichů ovlivňuje životní prostředí. Dokonce vidíme, že v důsledku těchto procesů vznikají i nové druhy.

Tyto jevy jsou pozorovány a vědecky zdokumentovány.

Kreacionisté se všemi těmito pozorováními souhlasí.

Tyto změny se dějí opravdu velmi rychle. Specifikace druhů může nastat během několika generací.1 Ale – psi zůstávají psy, žáby zůstávají žábami a koně zůstávají koňmi.

Nevidíme, že by se ryby měnily v žáby nebo ještěrky v ptáky.

To, co vidíme, je v souladu s biblickou zprávou nedávného stvoření. Na počátku Bůh stvořil rozdílné druhy zvířat. Tyto různé druhy měly schopnost přizpůsobit se různému prostředí.

Kreacionisté tuto variaci raději nenazývají nějakým druhem „evoluce“ (dokonce ani ne „mikro-evoluce“2). Tyto změny označujeme jako „přizpůsobení“.

Ve skutečnosti nezáleží na tom, jaké slovo použijete, ale je důležité vědět, o čem mluvíte.

Kreacionisté mají pod pojmem slova evoluce něco naprosto jiného, než co tu vidíme.

2. Evoluce?

NE

Slyšeli jsme o myšlence, že během milionů let se jednobuněční živočichové změnili prostřednictvím mutací a přirozeného výběru na plazy, ptáky, savce a lidi.

Evolution tree
Ilustrace: Mladá Země od Johna D Morrise

A právě toto kreacionisté označují za evoluci a odlišují to od adaptace. Evolucionisté to také nazývají evolucí, ale stejné slovo používají i pro adaptaci. Proto je v této otázce tolik zmatku.

Evolucionisté označují stejným slovem dvě zcela odlišné věci (tzv. dvojsmyslnost), a tak ve skutečnosti nevíte, o čem v té chvíli mluví.

Pokud to byly malé náhodné mutace, které pro tyto úžasné změny u živočichů vytvářely novou genetickou informaci, potom by bylo potřeba miliónů takových genetických chyb po miliony generací.3 A to je také důvod, proč evolucionisté nutně potřebují miliardy let, aby se tato myšlenka vůbec mohla vzít v úvahu.

Nicméně, tyto druhy změn nebyly nikdy pozorovány.

Variace a přirozený výběr neprodukují novou genetickou informaci; pouze jinak uspořádají nebo odstraní informace již existující.

Ani mutace nevytvářejí nové genetické informace; jen některé existující informace zničí.

Nadto s myšlenkou evoluce nejsou v souladu ani fosilie; očekávané nespočetné množství přechodných forem chybí.

Kompozice: stock.xchng imagesBait hook with prawn

Tato koncepce evoluce „od molekuly k člověku“ je pouze hypotetická filozofie bez podpory vědeckého pozorování. Toto pojetí evoluce slouží jen k ospravedlnění tvrzení, že živý svět lze vysvětlit bez Boha.

To je v rozporu s učením biblického zprávy.

Vypadá to vědecky, ale jak jsme viděli, vědecké to není.

Je to jen chyták, který spoléhá na nedbalost jazyka. Evolucionisté používají adaptaci, která je pozorovatelná, aby tak podpořili evoluci, což je ale zcela odlišný proces. Je to typický příklad hozené udičky s návnadou.

Prochází jim to proto, že lidé si neuvědomují skutečnost, že používají stejné slovo pro vyjádření dvou naprosto odlišných věcí.

Buďte opatrní

Bude-li vám příště někdo říkat, že evoluce je vědecky pozorovanou skutečností, přimějte ho k definici toho, o čem konkrétně mluví.

Docela jistě bude odkazovat na adaptaci, ale bude chtít abyste uvěřil, že tím prokázal evoluci.

Nenechte se oklamat. Nedbalý jazyk vede k nedbalému přemýšlení.

Nechtěli byste si přece udělat špatný úsudek o spolehlivosti Bible, odkud pocházíte a proč jste tady jen proto, že jste skočili na trik s háčkem a návnadou.

Odkazy a poznámky

  1. Catchpoole, D. and Wieland, C., Speedy species surprise, Creation 23(2):13–15, 2001. Zpět k textu.
  2. The term ‘micro-evolution’ is misleading because the changes are in the wrong direction. Zpět k textu.
  3. The size of the change is not the problem, rather the change is going the wrong way; see Wieland, C., The evolution train’s a comin’, Creation 24(2):16–19, 2002. Zpět k textu.