Explore
Also Available in:

Niedawne powstanie gatunków

Nowe badania DNA stawiają wyzwanie dla teorii ewolucji

Autor
tłumacz Andrew Ostapowicz

recent-origin-of-species

Wielkie badania 5-ciu milionów ‘kodów kreskowych DNA’ na mitochondriach przyniosły kontrowersyjne rezultaty, które dobrze pasują do biblijnej historii z księgi Rodzaju.

Wszystkie złożone1 organizmy posiadają mitochondria, które są fabrykami produkującymi energię wewnątrz komórki. Oprócz zwyczajnego DNA, z którego składają się chromozomy, w jądrze komórki każde z mitochondriów ma swoją własną pętlę DNA. Ów ‘kod kreskowy’ jest sekwencją jednego szczególnego genu na mitochondrialnym DNA. Kody kreskowe z całego spektrum istot żywych zostały porównane.

Są to interesujące badania, a ich autorzy są najwidoczniej świadomi kontrowersyjnego dla ogólnego obrazu ewolucyjnego charakteru ich znalezisk; podają oni szeroko zakrojoną dyskusję ich implikacji.2

Badacze doszli do wniosku, że niezależnie od organizmu, ludzkiego lub zwierzęcego, prawie wszystkie obecne populacje „…rozwinęły się z jednolitości mitochondrialnej w ciągu ostatnich 200 tysięcy lat.”

Innymi słowy, każdy organizm rozpoczął się z tylko jedną formą ‘kodu kreskowego’ genów, a wszelka różnorodność rozwinęła się w tym okresie. Piszą to jako ewolucjoniści z ewolucyjnymi założeniami, aby uzyskać tę rozciągniętą rozpiętość czasu, która mimo to jest o wiele krótsza od ‘milionów lat’. Dlaczego wszystkie organizmy miałyby ześrodkować się na tym samym okresie czasu? Nie pasuje to do ewolucyjnej opowieści. Wstępnie sugerują więc, że ostatni okres lodowcowy może tłumaczyć ten rozpowszechniony schemat, ale to nie miałoby wpływu na wszystkie stworzenia. Na przykład wielkie części świata, włączając w to tropiki i oceaniczne rafy koralowe, które kwitły w tym czasie, były wolne od lodu.

Z nieco innymi założeniami o tempie mutacji, dane te dobrze zgadzałyby się ze stworzeniem około 6 tysięcy lat temu.3

Autorzy także przyznają, że jeśli chodzi o nowoczesnego człowieka:

Więcej sposobów podejścia zastosowano do kwestii wyłonienia się i rozwoju Homo sapiens sapiens (czyli nowoczesnego człowieka) niż jakiegokolwiek innego gatunku, włączając w to analizę pełnej sekwencji genomu tysięcy indywidualnych osób i dziesiątków tysięcy mitochondriów, paleontologii, antropologii, historii i lingwistyki.

Zbieżność tych dziedzin popiera pogląd, że nowoczesne mitochondria człowieka i chromozomy Y powstały z warunków, które narzuciły pojedynczą sekwencję owym elementom genetycznym między 100 a 200 tysięcy lat temu. Nowoczesne dane sekwencyjne nie dają odpowiedzi, czy klonalność mitochondrialna i chromozomu Y powstała w tym samym czasie, tzn. zgodnie z ekstremalnym zawężeniem do jednej pary, czy wskutek sortowania w założycielskiej populacji tysięcy, która była stabilna przez dziesiątki tysięcy lat. Jak wskazał [filozof nauki Thomas] Kuhn, nierozwiązywalne spory skłaniają się ku retoryce.4

Tyle dla tych, którzy twierdzą, że nowoczesna genetyka nie popiera istnienia Adama i Ewy – dane są „zgodne z ekstremalnym zawężeniem do założycielskiej pary”.

Przypisy

  1. Tzn. praktycznie wszystkie posiadające jądro w komórce (zwane eukariotami) – w odróżnieniu od bakterii (prokariotów), które nie mają. Wróć do tekstu. Wróć to tekstu.
  2. Stoeckle M.Y. and Thaler, D.S., Why should mitochondria define species? Human Evolution 33(1–2):1–30, 2018; DOI: 10.14673/HE2018121037. Wróć do tekstu. Wróć to tekstu.
  3. Wieland, C., Mitochondrial Eve and biblical Eve are looking good: criticism of young age is premature, J. Creation 19(1):57–59, 2005; creation.com/eve3. Wróć do tekstu. Wróć to tekstu.
  4. Stoeckle and Thaler, ref. 2, p.22. Wróć do tekstu. Wróć to tekstu.