Explore
Also Available in:

Inte för gammal för att bli Utstött

by
översatt av Nina Henricsson

Image from www.expelledthemovie.comBen
Utstött från klassrummet, utbildning, yrkeskarriär och gemenskap. Det är verkligheten för många som bara andas om att ge utrymme för tankens frihet området för vårt ursprung.

När jag skulle gå och se filmen Expelled (= Utstött) på en bio i min hemstad, var jag beredd på att få höra en massa saker jag redan kände till.

För trettioåtta år sedan, när jag blev kreationist med en tro på en ung jord (nåja, ung jämfört med miljardtals år red. anm.), förstod jag ganska snart, att bevisen som talade emot en naturalistisk evolution var så överväldigande att jag inte ville ödsla tid på att inhämta fler. Det vore som att försöka piska en fossiliserad häst … de som besatt någon förmåga att tänka klart kring ämnet kunde med lätthet och utan hjälp från mig förstå, att evolutionen inte finns att se bland fossilen, och inte heller i den värld vi ser nu eller i något laboratorium.

Intelligent Design (som bara är en sidogren av kreationism med tro på en ung jord) som den enda, vetenskapligt trovärdiga förklaringen till att liv existerar och ett av två huvudteman i Expelled, verkade vara en bra tanke att klargöra för allmänheten, folk som fortfarande tror på allt de ser i allmänna, vetenskapliga TV-program eller läser i de stora dagstidningarna. Men vad skulle filmen ha i beredskap för mig?

Det andra stora temat i filmen, att det akademiska etablissemanget censurerar människor som försöker presentera bevis mot naturalistisk evolution, skulle inte heller bli någon överraskning för mig, enligt vad jag själv trodde. Alla kreationistiska vetenskapsmän som har försökt publicera nya rön som talar för ett ungt universum utan någon evolution har konkret fått känna av detta förtryck. Jag själv, liksom många kreationister, har ofta fått utstå attacker riktade mot mitt yrke och min trovärdighet. Visst, filmen skulle säkert vara bra för den naiva majoritet som tror att det vetenskapliga etablissemanget accepterar argument lika öppet från alla synvinklar av saken. Men hur skulle filmen kunna hålla mig vaken?

Svaret blev att den gav mig ett rejält knytnävsslag i magen. Den fick mig att inse – nej, uppleva – att jag hade vant mig vid det oacceptabla. Jag hade betraktat censuren som något helt naturligt, och medan förtrycket ökade, hade jag bara anpassat mig efter det, precis som berättelsen om grodan i det allt varmare vattnet. Men filmen gjorde klart för mig att den rättighet att tänka och tala fritt som vi har fått av Gud befinner sig under systematisk och hårdnande attack. Genom att kontrollera den offentliga “mikrofonen”, som Phil Johnson säger, har darwinisterna fört oss bakom ljuset.

Likaså hade jag bara varit intellektuellt medveten om konsekvenserna i människors liv. När jag emellertid fick se det mänskliga haveri som darwinismen åstadkommit, till exempel ett av Hitlers ohyggliga läger för utrotning (genom avrättning) av fysiskt och mentalt skadade människor ur den ras han ville rena (genom att ge det naturliga urvalet lite hjälp på vägen), började jag på djupet förstå att tanken på en evolution verkligen är full av ondska. Att betrakta Dachau genom ögonen hos en enkel judisk man (Ben Stein, producent och huvudperson) fick mig att inse att darwinismen är en dödens religion. Den proklamerar ju att utvecklingen av vissa förutsätter att andra måste dö. Hur kan någon tänkande människa sprida en sådan religion?

Ändå finns det människor som förespråkar den, och det får bli din egen sak att avgöra om de är tänkande varelser eller inte. Ben Steins djupgående intervjuer med hängivna darwinister som William Provine och Richard Dawkins kommer att öppna dina ögon. Då börjar du att på ett nytt sätt se den frenesi och det hat gentemot Gud som driver sådana människor. Intervjuerna innebar en ny övertygelse som sade mig att de djupt inne i hjärtat mycket väl vet att de har fel. Men på grund av sin hårdnackade vilja att bibehålla sin självständighet i den här världen kommer dessa fullt medvetna, intellektuella ledare att göra uppror mot Gud ända tills de kastas i den brinnande sjön. Det ger dem tydligen en viss tillfredsställelse att också dra med sig andra genom sin villolära, och de leder miljoner människor vilse så att de tillber ”ett beläte i form av ofullkomliga människor och av fåglar och fyrfotadjur och kräldjur” (Romarbrevet 1:23).

Så även om du är en erfaren kreationist, kommer den här dokumentären att öppna ögonen på dig. Och skulle du inte vara särskilt erfaren så kommer den att bli en verklig uppenbarelse.

Relaterade artiklar

Läs mer här