Explore
Also Available in:

Od stvoření ke spáse

Jedinečná kniha určená jako hlavní zdroj pro obhajobu biblického stvoření

Napsal
Přeložil Jakob Haver (Kreacionismus.cz)

Publikováno 15. června 2017

„Jsem jen novozákonním křesťanem“

creation-to-salvation

Mnozí křesťané o sobě tvrdí, že jsou "novozákonní křesťané“, což má vyjádřit, že důraz kladou spíše na Nový zákon než na Starý zákon, a často od nich slyšíme taková prohlášení, jako “musíme se zaměřit pouze na Ježíše” a nerozptylovat se takovými problémy, jako je stvoření versus evoluce nebo stáří Země. Ve skutečnosti je to používáno jako omluva pro postoj, který mimo jiné neuznává historicitu popisu stvoření, Pádu a Potopy v Genesis. Avšak obhajobou tvrzení, že bychom se měli zaměřit jen na učení Ježíše a novozákonních autorů, vykazují ve svém uvažování zcela fatální omyl.

Ježíš a novozákonní autoři vždy znovu a znovu zakládali své učení a teologickou argumentaci na historických nárocích Genesis. Toto bych rád zdůraznil. Oni věřili, že to byly skutečné události a byli přesvědčeni, že se v minulosti opravdu staly – nepovažovali je pouze za nějaký teologický příběh, který byl předáván z generace na generaci.

Pokud například v Marku 10:6–7 Ježíš hájí integritu manželství, cituje jako dostatečný základ pro Své učení Genesis 1:26 a 2:24. Když Pavel vysvětloval, že pravda o Kristově vzkříšení nutně znamená, že křesťané budou také vzkříšeni, jedinou paralelou, na kterou upozorňuje, je historické spojení všech lidí s Adamem, a toto bylo považováno za dostatečné (1. Korintským 15). Takže věrný „novozákonní křesťan“ by měl mít stejný pohled na stvoření a Starý zákon, jako měl Ježíš a autoři Nového zákona! Toto zcela vyvrací argumenty takových kompromisních církví a pastorů, kteří podporují například manželství stejného pohlaví. Protože tuto praxi odsuzují nejen autoři SZ, ale i autoři „přijatelnějšího“ NZ, když čerpají své zdůvodnění ze SZ.

Solidní práce

Nový zdroj od pracovnice CMI Lity Cosnerové (M.A., Nový Zákon), kniha Od stvoření ke spáse, vymezuje učení Nového zákona o biblickém stvoření v nové systematické, obsáhlé studii. V předmluvě Dr. Kenneth Gentry, Th.D., komentuje důležitost tohoto jedinečného zdroje:

„V této fundované, praktické a přesvědčivé knize Lita Sandersová ukazuje, proč není možné, aby křesťan, který skutečně věří Bibli, popřel nedávné stvoření během šesti dnů. Dovede nás k tomu tím, že nám představí ucelený, vzájemně propojený pohled na svět tak, jak nám ho ukazuje Písmo. Tato kniha bude neocenitelným zdrojem pro křesťany, kteří neporozuměli významu diskuse o stvoření a evoluci, nebo pro ty, kteří dokonce připouštějí, že evoluce může platit souběžně s Písmem.“

Lita ještě předtím vytřídila v Novém zákoně odkazy na Genesis (viz Genesis v Novém Zákoně). Například:

Je načase zastavit taktiky obcházení autority Písma

Již dále není možné dovolit lidem kalit vodu ve snaze oddělit SZ od NZ. Tato kniha používá komentáře z průzkumu hlavního evangelického proudu, což jí činí vhodným základem pro vědecké studium, ale je napsána přístupnou a srozumitelnou formou. Každá kapitola je zakončena otázkami do diskuse a ke zpětné vazbě, pro duchovní účely nebo pro použití ve studijní skupině.

Lita patří mezi nejplodnější a nejoblíbenější autory CMI pro svůj přesvědčivý, přesto smířlivý tón. Po mnoho let pracovala jako ředitelka naší informační kanceláře – zpracovávala odpovědi pro tisíce tazatelů, kteří naši službu kontaktují a hledají odpovědi. Můžete vidět / číst velké množství příspěvků, které napsala na kreacionistické téma, už jen tím, že se podíváte na seznam článků pod její biografií na creation.com bio.

Věříme, že tato jedinečná kniha povzbudí křesťany k tomu, aby k biblickému stvoření zaujali pevný postoj – právě tak, jako ti novozákonní (skuteční) křesťané – samotní autoři!

Klikněte na odkazy a pořiďte si kopii knihy z našeho internetového obchodu.

Helpful Resources