Explore
Also Available in:

Ole armollinen, kun kerrot muille luomisen totuudesta!

Kirjoittaja: 

Alkuperäisjulkaisu: Creation 40(4) s.40–41 lokakuu 2018
Julkaistu suomeksi: Luominen–lehti nro.36, s.10, 20 marraskuun 2020
communicating-the-truth

Raamatullisina kreationisteina me ymmärrämme, kuinka tärkeää oppi luomisesta on ‘Raamatun kokonai­suudelle luomisesta’, lankeemuksesta, lunastuksesta ja ennalleen asetta­misesta. Monet meistä muistavat sen hetken, kun ‘valot syttyivät’ ja ymmärsimme, että 1. Mooseksen kirjaan voi todella luottaa historial­lisena kuvauksena. Ja erityisesti, kun tämä ilmestys on vielä tuoreessa muistissa, meillä voi olla suuri into, kun kerromme tätä totuutta muille, jotka eivät vielä ole kokeneet tätä ‘ahaa’-elämystä.

Me CMI:ssä [ja Luominen ry:ssä] totta kai pidämme kovasti siitä, kun ihmiset innostuvat luomisesta. Yksi rohkaise­vimmista palautteista mitä saamme, on se, kun ihmiset vahvistuvat uskossaan, tai jopa tulevat uskoon tämän elämää muuttavan tiedon tuloksena.

Kuitenkin joskus uusien uskovien into (tai niiden, jotka ovat juuri vakuuttu­neet Jumalan luomistyöstä) voi näyttäytyä vähemmän hyödylli­sesti. Niinpä seuraavassa on joitakin ohjeita, joita voit noudattaa, kun alat jakaa luomistietoutta toisille.

Älä oleta: etteivät ihmiset ole uskossa, jos he eivät jaa näkemystäsi luomisesta.

Me tiedämme monia ihmisiä, joiden silmät aukenivat totuudelle raama­tulli­sesta luomisesta vasta vuosikymmeniä uskoontulon jälkeen. On hyviä ihmisiä, jotka evankelioivat, saarnaavat ja tekevät muita Jumalan valtakunnan töitä, vaikka heidän näkemyksensä luomisesta ei olekaan raamatullinen. Me voimme osoittaa heille epäjohdon­mukaisuuksia heidän näkemyksissään ilman, että kyseen­alais­tamme heidän pelastustaan. Meidän pitää ottaa huomioon, että Jumalan pyhitystyö etenee uskovan koko elämän ajan kaikilla alueilla, mieli mukaan lukien.

Tee näin: Käytä uskoa perustana, jotta he voivat uskoa Jumalan sanaa.

Sen sijaan, että kyseenalaistat toisen pelastuksen, on paljon toimivampaa käyttää toisen uskoa keinona ottaa vastaan sitä, mitä Jumala on sanonut luomis­kerto­muksessa. On paljon todennäköisempää, että voit vaikuttaa toiseen, kun et enää haasta toisen uskoa, vaan käytät uskon tunnus­tamista yhteisenä perustana tutkiaksenne, mitä Jumala on sanonut luomisesta. Näin on erityisesti silloin, kun voit rakkaudella osoittaa, miten evoluutio ja pitkiin aikoihin uskominen on monin tavoin ristiriidassa Raamatun kanssa—myös sellaisissa pelastuksen kannalta kriittisissä kohdissa kuin synnin alkuperä ja kuolema.

Älä: tee kaikista keskusteluista luomiskeskusteluja.

Jos jokainen keskustelu, jonka käyt vanhaan maahan uskovan kanssa, koskee sitä, missä ajatuksenne eroavat luomisesta, hän oppii pian välttelemään sinua. Et halua tulla tunnetuksi sinä yhtenä kaverina, joka on tunnettu vain siitä yhdestä opista.

Tee näin: Omaksu kaiken kattava näkemys teologiasta ja palvelusta.

Raamatullisen luomisen puolustaminen tulee uskotta­vammaksi, jos edellisen sijaan olet tunnettu henkilönä, joka rakastaa Jumalan Sanaa ja kaikkea hänen opetustaan ja oppejaan (joista luominen on yksi) – ja olet intohimoinen toisten auttaja ja elät uskoasi todeksi käytännössä.

Älä: ajattele, että sinulla on kaikki vastaukset.

Meidän kaikkien pitää oppia Kirjoituksista ja muilta Jumalan ympärillemme laittaneilta kristityiltä. Lisäksi aina on mahdollisuus oppia lisää. Kukaan meistä ei pyhity täydellisesti tässä elämässä. Se, että sinulla on oikea käsitys luomisesta, ei tarkoita, että sinulla ei olisi mitään opittavaa toisilta niin opissa kuin käytännön viisaudessakin.

Tee näin: Säilytä nöyrä ja oppiva asenne.

Ihmiset ovat useimmin avoimia keskustelemaan usko­muk­sistaan, jos molemmat voivat esittää ajatuksiaan tasapuolisesti. Ehkä keskustelu­kumppanillasi on puutteita luomisen ymmärtä­misessä, mutta ehkä hänellä on jotain yhtä tärkeää opetettavaa sinulle. Tämä on erityisesti näin, jos he ovat merkittävästi vanhempia tai ovat olleet kristittyinä sinua pidempään.

Tee näin: Luota Jumalaan pyhityksen tekijänä.

Lopuksi, muista, että me emme ole Pyhä Henki. Me emme voi muuttaa ihmisten uskomuksia oli kyse sitten itse pelastussanomasta tai tärkeistä perusteista kuten 1. Mooseksen kirjan historiasta. Me voimme esittää asiat uskottavasti, mutta vain Jumala voi tehdä kriittisen työn ihmisen sydämen ja mielen muuttamisessa.