Explore
Also Available in:

Pigment från havsmonster

Skrivet av Lasse Hermansson (genesis.nu)

Utdöda marina reptiler, som t.ex. ichtyosaurus, plesiosaurus och andra är tekniskt sett inte dinosaurier, eftersom dessa enligt definitionen levde på land och hade karakteristiska skelettfunktioner. Men de är ofta förknippade med dinosaurier i det populära tänkandet eftersom de förmodas ha levt under den så kallade dinosaurietiden.

Fram tills nu hade man ingen som helst aning om vilken färg dessa marina djur hade i livet. Men svenska forskare har nu hittat hudpigment bevarade i fossila havsreptiler som påstås vara tiotals miljoner år gamla. Dessa är av en mosasaurus, ichtyosaurus och en lädersköldpadda – vilka sägs vara 190, respektive 85 och 55 miljoner år gamla.

Forskningschefen Johan Lindgren från Lunds universitet i Sverige kallade fynden ”fantastiska”. Han förklarade, ”för 20 år sedan var det otänkbart att vi någonsin skulle hitta biologiska lämningar från djur som varit utdöda i många miljoner år.”

Faktiskt är det fortfarande ”otänkbart” att pigmentmolekyler skulle kunna finnas kvar över dessa enorma förmodade tidsrymder, med tanke på de lagar som styr nedbrytningen av sådana kemikalier.

Detta fynd är att likna vid den tidigare fantastiska upptäckten av celler, proteiner och DNA i dinosaurielämningar. Ett sådant bevarande blir bara förnuftigt inom ramen av cirka 4 500 år, sedan varelserna begravdes i den bibliska syndafloden.

  • Fossil pigments reveal the colors of ancient sea monsters, sciencedaily.com, 8 January 2014.
  • Skin pigmentation provides evidence of convergent melanism in extinct marine reptiles, Nature 506(7489):484–488, 2014.