Explore
Also Available in:

Dr. Robert Carter, Ph.D. z mořské biologie

https://dl0.creation.com/articles/p153/c15304/15304-rob-carter

Ph.D. z mořské biologie
Univerzita v Miami, USA

Dr. Carter, odborník na korálové útesy, strávil převážnou část svého doktorského studia výzkumem genetiky jedné specifické proteinové rodiny vyskytující se v medúzách a korálech — jedná se o zelený fluorescenční protein (GFP) a další příbuzné proteiny. Po jeho dokončení se zaměřil na studium lidské genetiky. Výsledky jeho prvních výzkumů ho vedly k publikování tzv. konsenzuální (kanonické) sekvence nejranějšího lidského mitochondriálního genomu, tj. první ženy v historii — Evy. Dnes pokračuje výzkumem dalších aspektů lidské genetiky, včetně studia určitých zákonitostí (pravidelností či vzorců) týkajících se lidských odlišností a mutací včetně toho, jak souvisejí s biblickým modelem genetiky popsaném v 1. knize Mojžíšově zvané Genesis.

Poté, co si během svého dospívání pohrával s různými možnostmi, jak spojit Genesis s evolucí, vstoupil nakonec do evolučního tábora a ještě v prvním roce na univerzitě přijímal evoluci jako „fakt“. Když pak čelil různým výzvám, aby své postoje přehodnotil, byl nucen pod tíhou nejrůznějších argumentů evoluční koncepci opustit, avšak až v prvním roce postgraduálního studia dospěl k plnému přesvědčení, že biblický model stvoření, konkrétně pozice kreacionismu mladé Země, je jeho chápání nejbližší.

Jako oddaný zastánce stvořitelského modelu s hlubokými znalostmi genetiky, který dříve zastával evoluční pozici, i když jen krátce, byl Dr. Carter přirozenou volbou k sepsání kapitoly popisující druhou Achillovu patu darwinistické evoluce — genetiku.

Články