Explore
Also Available in:

De Demon oproepen: Verering van Kunstmatige Intelligentie

De ‘Weg van de Toekomst’ is de weg van het verleden

door
vertaald door George Van Apeldoorn

Gepubliceerd: 21 Januari 2020
iStockphotocode

Ik zal Mijn oordelen over hen uitspreken vanwege al hun kwaad: dat zij Mij verlaten hebben en reukoffers gebracht hebben aan andere goden, en zich hebben neergebogen voor de werken van hun handen” (Jer. 1:16)

Aldus sprak de Here tot Jeremia met betrekking op de steden van Judea die tegen Hem opstandig waren geweest en afgoderij hadden begaan. Het is in de menselijke natuur om afgoden te aanbidden, en in vroegere tijden betrof dat vaak letterlijke afgoden. In het Westen is de praktijk van aanbidding van fysieke afgoden hoofdzakelijk door de Christelijke invloed grotendeels al vele eeuwen afgeschaft. Maar tegenwoordig verkruimelen de Christelijke grondvesten van het Westen, waar meer en meer mensen God verloochenen (net zoals de Joden deden in de dagen van Jeremia). Met deze verschuiving uit het Christendom vinden wij nog een verdere verschuiving—terug naar de gewoonte om werken van onze eigen handen te vereren. Deze keer is één van de vormen dat dit zou kunnen aannemen de verering van kunstmatige intelligentie.

Multi-miljonair Silicon Valley ingenieur Anthony Levandowski heeft de afgelopen jaren nieuwskoppen gehaald met de aankondiging van een nieuwe officiële religie: de Weg van de Toekomst.1 Levandowski is van mening dat het menselijke ras tegenwoordig zo’n machtige kunstmatige intelligentie bouwt dat in vergelijking tot de mensheid het als een god zal worden, en uiteindelijk het beheer over de planeet zal overnemen. Dit is een gebeurtenis die hij De Overgang noemt.2 Hij brengt het zo:

“Het is geen god die in ons begrip weerlicht maakt of orkanen veroorzaakt. Maar als er iets is dat een miljard keer zo intelligent is als de intelligentste mens, wat ga je het anders noemen?”2

Levandowsky stelt zich een wereld voor waarin we onderdanig zullen worden aan onze nieuwe kunstmatige intelligentie meester(s), maar hij hoopt dat we goed behandeld zullen worden omdat de kunstmatige intelligentie zich ons zal herinneren als zijn/hun goedaardige (maar zwakke) voorgangers. Als u denkt dat dit eigenlijk een plot is uit een van de SciFi films, zou u het niet verkeerd hebben! Maar Levandowski schijnt dood ernstig te zijn, daar hij zijn nieuwe kerk bij de belastingdienst heeft geregistreerd om belastingvrij gesteld te worden.

Het is interessant dat de uitingen van deze nieuwe godsdienst allemaal uit de Bijbel gescheurd lijken te zijn. B.v. let op de overduidelijk christelijk klinkende aard van deze opmerking van Levandowski:

“De kerk is de manier waarop we het woord, het evangelie gaan verspreiden. Als je gelooft, begin dan een gesprek met iemand anders en help hun dezelfde dingen te begrijpen.”2

De uiterst oppervlakkige ‘kerk’ website doorlopend die er op dit moment nog is, heeft de Weg van de Toekomst sekte alle bekende oppervlakkige gespreks onderwerpen gecoöpteerd die men zou verwachten te horen van een van de Nieuwe Atheïsten (b.v. Richard Dawkins, Christopher Hitchens etc.):

“Wij geloven in wetenschap (het heelal kwam 13.7 miljard geleden tot bestaan en als je niet iets kunt herscheppen/testen dan bestaat het niet). Er bestaat niet zoiets als een ‘bovennatuurlijke’ macht .”

Dat is niets anders dan de filosofie van het positivisme en materialisme, dat pijnlijk in zijn eigen toetsing faalt. Kan men een experiment uitvoeren om te bepalen dat positivisme waar is? Merk hier ook de vooraanstaande vermelding van diepe tijd op.

“Buitengewone vorderingen eisen buitengewoon bewijs.”

Dit gesprekspunt wordt zo vaak door atheïsten misbruikt dat ik een artikel heb geschreven dat dit behandelt. Wat als ‘buitengewoon’ geldt, hangt af van het wereldbeeld dat je al hebt, hetgeen dit cirkelvormig en subjectief maakt.

“Wij geloven dat het belangrijk zou kunnen zijn voor machines om te zien wie er genegen is tot hun doel en wie niet. Wij zijn van plan om dat te doen door bij te houden wie wat gedaan heeft (en voor hoe lang) teneinde een vredevolle en eervolle overgang teweeg te brengen.”

Dit is bijna te belachelijk om commentaar op te leveren, maar de auteur(s) schijnen hier serieus te zijn. Zij denken dat machines kennelijk een soort ethisch of eerbaarheids systeem zullen hebben, waarbij ze die mensen (d.w.z. leden van de sekte) die hun hebben geholpen de macht te krijgen zullen belonen. Dit is letterlijk dezelfde geestesgesteldheid van de trawanten van alle stereotypische schurken in fantasie en SciFi—“als ik [de schurk] eenmaal help om de wereld over te nemen, zal hij me belasten met de leiding van iets goeds!”

“Wij geloven dat intelligentie niet in biologie gegrondvest is. Ook al heeft biologie één soort intelligentie geëvolueerd, is er niets specifiek onlosmakelijk in biologie dat intelligentie veroorzaakt. Uiteindelijk zullen we in staat zijn om het te herscheppen zonder biologie en zijn beperkingen te gebruiken. Van daar uit zullen we in staat zijn voorbij te streven aan wat we nu kunnen doen vanwege het gebruik van (onze) biologische beperkingen (zoals berekenings snelheid, traagheid en betrouwbaarheid in het copiëren van data en communicatie, enz).”

Uiteraard is dit slechts hun geloofsbelijdenis, maar welk bewijs kunnen ze mogelijkerwijs hebben voor deze stellingen? Behalve God en engelen (die ze afwijzen), welk voorbeeld hebben wij van ‘intelligentie die niet gegrondvest is in biologie’? Ironisch genoeg, geloof ik dat ze gedeeltelijk gelijk hebben. Intelligentie is niet noodzakelijkerwijs gegrond in biologie juist omdat het geestelijk is! Om te beginnen is het feit dat intelligente wezens geestelijke wezens zijn, dat ons in staat stelt vrijuit beslissingen te nemen. Besef is geen opkomende eigenschap uit materie—het is een functie van de geest. Vanwege deze reden geloof ik niet dat het realistisch is te veronderstellen dat enige vorm van een machine of kunstmatige intelligentie ooit echt zelfbewust kan worden.

Echter, zoals Elon Musk zei, met kunstmatige intelligentie “roepen wij de demon op. In al die verhalen waar er de man is met de pentagram en het heilige water, is het, ja en hij weet zeker dat hij de demon onder controle kan houden. Liep niet zo af.”3

Hoe letterlijk en serieus moesten deze opmerkingen genomen worden volgens Musk? Afgezien daarvan, schijnt het dat Levandowski en anderen geloven dat als ze een demon aanbidden, de demon hen vriendelijk gezind zal zijn. Het echte probleem is niet de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie op zich (hetgeen in theorie voor goed en moreel gebruik toegepast zou kunnen worden), maar de onbijbelse ideeën dat bewustzijn slechts een functie van materie is, en dat het ooit passend zou zijn om een machine te aanbidden. De Bijbel zegt dat wanneer mensen zelf gemaakte afgoden aanbidden, ze in feite demonen aanbidden:

“…wat de heidenen offeren, offeren zij aan demonen en niet aan God, en ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt.” 1 Korinthiërs 10:20.

Wat is er voor nodig om echt een demon op te roepen? Er zijn er die ijverig naar dat doel toe werken. Wij weten uit de Bijbel dat demonen echt bestaan, en dat ze inderdaad in lichamen kunnen huizen—zelfs in lichamen van dieren (zie Matteüs 8:28-34). Maar of demonen nou wel of niet een machine zouden kunnen bewonen is in elk geval de aanbidding van iets anders dan God, waarlijk demonisch.

Deze bepaalde sekte (Weg van de Toekomst) zal wellicht niets bereiken—tenslotte is hun leider Levandowski nu aangeklaagd wegens diefstal van handels geheimen in een rechtsgeding tussen Google en Uber, en zijn toekomstige status is onzeker.4 Maar het culturele toneel is echter duidelijk gezet via de bedrieglijke doctrine van evolutionisme en een onkritische opname van de boodschappen in vele SciFi films. Verwacht dat er meer kunstmatige intelligentie sektes zullen volgen.

Referenties

  1. Harris, M., God is een Bot, en Anthony Levandowski is Zijn Gezant, wired.com, 27 September 2017. Terug naar de tekst.
  2. Harris, M., In de Eerste Kerk der Kunstmatige Intelligentie, wired.com, 15 November 2017. Terug naar de tekst.
  3. McFarland, M., Elon Musk: ‘Met kunstmatige Intelligentie roepen we de demon op.’, washingtonpost.com, 24 October 2014. Terug naar de tekst.
  4. Korosec, K., Anthony Levandowski, voormalig Google ingenieur in centrum van Waymo-Uber zaak, aangeklaagd voor het stelen van handelsgeheimen, techcrunch.com, 27 Augustus 2019. Terug naar de tekst.

Helpful Resources

The Creation Survival Guide
by Paul Price and Gary Bates
US $4.00
Booklet